Ce chiot, ce vaiet în toamnă…
Şi codrul sălbatec vuieşte –
Răsună-n coclauri un bucium,
Şi doina mai jalnic porneşte.

– Ascultă, tu, bine, iubito,
Nu plînge şi nu-ţi fie teamă –
Ascultă cum greu, din adîncuri,
Pămîntul la dînsul ne cheamă…

Leave a Reply