Farmazonul din Hârlău, Iaşi, 1841;

Modista şi cinovnicul, Iaşi, 1841;

Iorgu de la Sadagura sau Nepotu-i salba dracului, Iaşi, 1844;

Creditorii, Iaşi, 1845;

Un rămăşag, Iaşi, 1846;

Piatra din casă, Iaşi, 1847;

Nunta ţărănească, Iaşi, 1850;

Repertoriul dramatic a d-lui..., I, Iaşi, 1852;

Poezii poporale. Balade (Cântice bătrâneşti) adunate şi îndreptate, I-II, Iaşi, 1852-1853;

Doine şi lăcrimioare, Paris, 1853; ediţia II, Iaşi, 1863;

Potpuri literar (în colaborare cu Matei Millo), Iaşi, 1854;

Ballades et chants populaires de la Roumanie (Principautes Danubiennes), prefaţă de A. Ubicini, Paris, 1855;

Păcală şi Tândală, Iaşi, 1857;

Cetatea Neamţului sau Sobieţki şi plăieşii români, ediţia II, Iaşi, 1857;

Salba literară, Iaşi, 1857;

Zgârcitul risipitor, Iaşi, 1863;

Rusaliile în satul lui Cremine, Iaşi, 1863;

Lipitorile satelor. Ultrademagogul şi ultraretrogradul, Iaşi, 1863;

Poezii populare ale românilor, Bucureşti, 1866;

Millo director sau Mania posturilor, Cernăuţi, 1867;

Harţă răzăşul, Iaşi, 1871;

Boieri şi ciocoi, Bucureşti, 1874;

Opere complete, vol. I-III: Poezii, vol. I-IV: Teatru, Bucureşti, 1875-1876;

Ostaşii noştri, Bucureşti, 1878;

Despot-Vodă, Bucureşti, 1880;

Les Bonnets de la comtesse, Bucureşti, 1882;

Fântâna Blanduziei, Bucureşti, 1884;

Ovidiu, Bucureşti, 1885;

Opere complete. Poezii, I-II, prefaţă de I. Bianu, Bucureşti, 1896;

Poezii, prefaţă de Al. Vlahuţă, Bucureşti, 1901;

Scrisori, ediţie îngrijită de Ilarie Chendi şi E. Carcalechi, Bucureşti, 1904;

Proza, îngrijită şi prefaţă de Alexandru Marcu, Craiova, 1930;

Poezii, I-II, îngrijită şi introducere de Elena Rădulescu-Pogoneanu, Craiova, 1940;

Poezii populare, îngrijită şi introducere de G. Giuglea, Bucureşti;

Drame istorice, îngrijită şi introducere de George Baiculescu, Craiova, 1943;

Poezii, îngrijită şi introducere de Gh. Adamescu, Bucureşti, 1946;

Poezii, I-II, ediţie îngrijită de G.C. Nicolescu, introducere de N.I. Popa, Bucureşti, 1954;

Poezii, ediţie îngrijită de G.C. Nicolescu, C. Căplescu, Georgeta Rădulescu, introducere de Cornel Regman, Bucureşti, 1957;

Călătorie în Africa, ediţie îngrijită de G.C. Nico­lescu, introducere de Const. Ciopraga, Bucureşti, 1960;

Corespondenţă, ediţie îngrijită de Marta Anineanu, prefaţă de G.C. Nicolescu, Bucureşti, 1960;

Poezii populare, îngrijită şi prefaţă de I.D. Bălan, Bucureşti, 1960;

Teatru, I-II, ediţie îngrijită de G. Pienescu, prefaţă de Al. Piru, Bucureşti, 1961-1962;

Scrisori. însemnări, ediţie îngrijită de Marta Anineanu, Bucureşti, 1964;

Poezii populare ale românilor, I-II, îngrijită şi introducere de Gh. Vrabie, Bucureşti, 1965; Opere, vol. I-VII, ediţie îngrijită de G.C. Nico­lescu şi Georgeta Rădulescu-Dulgheru, introducere de G.C. Nicolescu, Bucureşti, 1966-1979, vol. VIII-X, ediţie îngrijită de Marta Anineanu, Bucureşti, 1981-1985;

Proză, îngrijită şi prefaţă de G.C. Nicolescu, Bucureşti, 1967;

Poezii, I-II, prefaţă de Paul Cornea, Bucureşti, 1967;

Teatru, ediţie îngrijită de G. Pienescu, prefaţă de Const. Ciopraga, Bucureşti, 1968;

Poezii populare ale românilor, îngrijită şi prefaţă de D. Murăraşu, Bucureşti, 1971;

Doine. Lăcrimioare. Suvenire. Mărgăritarele, Bucureşti, 1984;

Pasteluri, Bucureşti, 1984;

Proză, I-II, Bucureşti, 1984;

Comedii şi drame, Cluj Napoca, 1986;

Poezii, îngrijită şi prefaţă de N. Manolescu, Bucureşti, 1993;

Muntele de foc, Chişinău, 1996;

Jurnalul unei iubiri, ediţie îngrijită de Valentina Pătruţ, prefaţă de Paul Cornea, Bucureşti, 1999;

Istoria misiilor mele politice, îngrijită şi postfaţă de Teodor Vârgolici, Bucureşti, 2001.

Leave a Reply