Biblioteca PDF

Biblioteca.wansait.com

Caragiale, O scrisoare pierduta – Actul 3

>> actul 2

Adnotari si semne de carte
(Teatrul înfăţişează sala cea mare a pretoriului primăriei, un fel de exagon din care se văd trei laturi. Trei uşi în fund ; cea din mijloc dă în coridorul de intrare ; pe cea din dreapta se citeşte : « Ofiţer ţivil » ; pe cea din stînga : « Arfiva ». În stînga la planul al doilea, o uşă cu inscripţia « Cabinetul Primarelui ». În dreapta, acelaşi plan, altă uşă cu inscripţia « Reghistratura », — Partea din stînga pînă la uşa « Arfivei » este despărţită de scenă cu un grilaj de lemn acoperit cu perdeluţe de chembrică verde. Lîngă grilaj, la stînga, în scenă, este o estradă pe care sunt aşezate masa şi jeţul prezidenţial. Înaintea mesei, puţin mai jos, este tribuna. Pe masă sunt două candelabre, hîrtie, călimări şi un clopoţel. Pe tribună o sticlă şi un pahar de apă. De partea dreaptă sunt bănci dese şi scaune ; sub estradă, asemenea. Peste tot sunt bănci şi scaune, afară de o cărare lăsată liber de la uşa de intrare din fund prin mijlocul scenii, pe unde vine şi se duce lumea. Pe pereţi cîteva lămpi atîrnate în cuie. Lumină cam săracă. La ridicarea perdelii, Trahanache este la masa prezidenţială în jeţul său, la spatele tribunei. Împrejurul mesii, Brînzovenescu şi alţi cetăţeni. — Înaintea tribunii, cu spatele spre dînsa, alegători, cetăţeni, public, unii şezînd jos, alţii în picioare. Pe bănci, pe scaune şi împrejur asemenea. În capul băncilor din faţă, e Caţavencu împreună cu Ionescu, Popescu şi alţi dascăli şi partizani. — Farfuridi e la tribună. — Perdeaua se ridică asupra unei întreruperi. În toată sala e rumoare. Prezidentul agită clopoţelul.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE, CAŢAVENCU, BRÎNZOVENESCU, FARFURIDI, IONESCU, POPESCU, CETĂŢENI, ALEGĂTORI, PUBLIC (Rumoare)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(de la tribună)
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie ! (gustă din paharul cu apă.) Daţi-mi voie ! (Rumoare.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(trăgîndu-şi clopoţelul)
Adnotari si semne de carte
Stimabili ! onorabili ! (afabil) faceţi tăcere ! Sunt cestiuni importante, arzătoare la ordinea zilei… Aveţi puţintică răbdare… (către Farfuridi.) Dă-i înainte, stimabile, aveţi cuvîntul !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(către adunare)
Adnotari si semne de carte
După ce am vorbit dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cît se poate mai scurt…
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
Parol ?… Numai dacă t-ei ţinea de vorbă, (rîsete în partea unde sunt dascălii.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Rog, nu mă-ntrerupeţi, daţi-mi voie…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(cătră partea unde e Popescu)
Adnotari si semne de carte
Stimabile, nu-ntrerupeţi…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
După ce am vorbit dar din punctul de vedere istoric şi din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cît se poate mai scurt. (bea o sorbitură, apoi, reluîndu-şi răsuflarea, rar ca şi cum ar începe o poveste.) La anul una-mie-opt-sute-două-zeci-şi-unu… fix… (Rumoare şi protestări în grupul lui Caţavencu : A! A! A! )
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
Dacă ne-ntoarcem iar la 1821 fix, ne-am procopsit. (rumoare şi protestări.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie… La una-mie-opt-sute…
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
(în cor, cu tonul lui)
Adnotari si semne de carte
Douăzeci-şi-unu fix… (rumoare şi protestări.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(clopoţel)
Adnotari si semne de carte
Stimabile, onorabile ! Nu întrerupeţi… Aveţi puţintică…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Ce răbdare, venerabile domnule prezident ! Ceasurile sunt înaintate. Sunt şi alţi oratori înscrişi să vorbească…
Adnotari si semne de carte
TOŢI DIN GRUP
Adnotari si semne de carte
Da ! Da !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Onorabilul orator a promis să încheie cît se poate mai scurt : apoi ce fel de scurt este asta, s-o luăm a doua oară de la 1821 ? A! A! A!
Adnotari si semne de carte
TOŢI DIN GRUP
Adnotari si semne de carte
A! A! A! (rumoare.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(cătră Farfuridi cu dulceaţă, ridicîndu-se peste masă cătră tribună)
Adnotari si semne de carte
Stimabile… eu gîndesc că nu ar fi rău să sărim la 48…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(strigînd)
Adnotari si semne de carte
Mai bine la 64…
Adnotari si semne de carte
POPESCU, IONESCU şi TOŢI DIN GRUP
Adnotari si semne de carte
Da ! Da ! la 64…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(ridicîndu-se ca şi cînd ar consulta adunarea)
Adnotari si semne de carte
Adică… la plebicist * ?
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
Da, la plebicist ! (zgomot.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(întorcîndu-se cu spatele spre adunare şi cu faţa la prezident)
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie, domnule prezident ; mi-aţi acordat cuvîntul : îmi pare că un prezident o dată ce acordă cuvîntul…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(sculîndu-se şi punînd, peste masă, mînile pe umerii lui Farfuridi, mîngîietor)
Adnotari si semne de carte
Dacă mă iubeşti, stimabile, fă-mi hatîrul… să trecem la plebicist… dorinţa adunării !…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Dar, domnule prezident…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(şi mai rugător)
Adnotari si semne de carte
Să trecem la plebicist ! (îl întoarce binişor de umeri cu faţa spre adunare.)
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
(cu putere)
Adnotari si semne de carte
Da ! la plebicist ! la plebicist !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(soarbe o dată şi cu aerul resignat)
Adnotari si semne de carte
Ce ziceam dar ? la 1864, vine, mă-nţelegi, ocaziunea să se pronunţe poporul printr-un plebicist… Să vedem însă mai-nainte… să ne dăm seama bine de ce va să zică… de ce este un plebicist….
Adnotari si semne de carte
IONESCU
Adnotari si semne de carte
Ştim ce este plebicistul ! Mersi de explicaţie !
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
Nu trebuie explicaţie… (rumoare.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(cătră întrerupători)
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie ! (cătră Trahanache.) Domnule prezident !…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(clopoţel)
Adnotari si semne de carte
Stimabili, onorabili, rog nu întrerupeţi pe orator, (foarte afabil) faceţi tăcere ; sunt cestiuni arzătoare la ordinea zilii ; aveţi puţintică răbdare, (cătră Farfuridi.) Aveţi cuvîntul, stimabile, daţi-i înainte !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(luînd vînt)
Adnotari si semne de carte
Cînd zicem dar 64, zicem plebicist, cînd zicem plebicist, zicem 64… Ştim, oricine dintre noi ştie ce este 64, să vedem ce este plebicistul… (cu tărie începînd fraza.)Plebicistul !…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Aci nu e vorba de plebicist…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie ; (discutînd cu Caţavencu) mi se pare că atunci cînd zicem 64… (cu energica convingere) şi să nu căutaţi a încerca măcar să mă combateţi ; vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele îşi au un 64 al lor…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie ; nu e vorba de 64 (rumoare aprobativă pentru Caţavencu.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie… (Toate colochiile şi întreruperile se fac avocăţeşte, cu multă vioiciune şi cu tonul înţepat şi volubil.) Domnule prezident !…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(clopoţel)
Adnotari si semne de carte
Stimabile, onorabile, faceţi tăcere… avem cestiuni arzătoare…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(ridicîndu-se în capul băncii)
Adnotari si semne de carte
Cum, domnule prezident ? De unde pînă unde 64 chestie arzătoare la ordinea zilei ? Dacă nu mă-nşel, îmi pare că suntem în anul de graţie 1883… Ce are a face ? Chemaţi pe onorabilul orator la cestiune…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(ridicîndu-se iar peste masă şi atingîndu-l pe umeri pe Farfuridi)
Adnotari si semne de carte
Stimabile… (afabil şi rugător) să lăsăm plebicistul, dacă mă iubeşti ; să trecem la cestiune.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(obosit de întreruperi, întorcîndu-se cu faţa spre Trahanache şi cu spatele la adunare)
Adnotari si semne de carte
Domnule prezident, aţi binevoit a-mi acorda cuvîntul. Eu cred c-ar trebui…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(strigînd)
Adnotari si semne de carte
Nu trebuie, onorabile !
Adnotari si semne de carte
TOŢI DIN GRUP
Adnotari si semne de carte
Nu, nu trebuie !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(punînd mînile, peste masă, pe umerii lui Farfuridi, şi foarte dulce)
Adnotari si semne de carte
Mă rog, dacă mă iubeşti, fă-mi hatîrul… dorinţa adunării, stimabile… (îl întoarce de umeri binişor cu faţa spre adunare.)
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
Da ! la chestiune ! la chestiune !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(foarte obosit, soarbe şi se resignează)
Adnotari si semne de carte
Ajungem dar la chestiunea reviziunii Constituţiunii şi Legii Electorale…
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
(cu satisfacţie)
Adnotari si semne de carte
A! Aşa da !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
A! (clopoţel.) Ei ! acu aveţi puţintică răbdare… (cătră Farfuridi.) Scurt, stimabile, scurt, dacă mă iubeşti : dorinţa adunării.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(asudă, bea şi se şterge mereu cu basmaua)
Adnotari si semne de carte
Mă rog, daţi-mi voie ! Ştiţi care este opinia mea în privinţa revizuirii ?
Adnotari si semne de carte
TOATĂ SALA
Adnotari si semne de carte
Nu !… Să vedem !… Spune !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(batjocoritor)
Adnotari si semne de carte
Să vedem opinia lui d. Farfuridi. (Trahanache clopoţeşte.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(asudă mereu şi se emoţionează pe văzute)
Adnotari si semne de carte
Opinia mea este aceasta : e vorba de revizuire, da ?
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
(puternic)
Adnotari si semne de carte
Da ! Da !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(emoţionat şi asudînd)
Adnotari si semne de carte
Atunci, iată ce zic eu, şi împreună cu mine (începe să se înece) trebuie să se [ sic] zică asemenea toţi aceia care nu vor să cază la extremitate (se îneacă mereu), adică vreau să zic, da, ca să fie moderaţi… adică nu exageraţiuni !… Într-o chestiune politică… şi care, de la care atîrnă viitorul, prezentul şi trecutul ţării… să fie ori prea-prea, ori foarte-foarte… (se încurcă, asudă şi înghite) încît vine aci ocazia să întrebăm pentru ce ?… da… pentru ce ?… Dacă Europa… să fie cu ochii aţintiţi asupra noastră, dacă mă pot pronunţa astfel, care lovesc soţietatea, adică fiindcă din cauza zguduirilor… şi… idei subversive… (asudă şi se rătăceşte din ce în ce) şi mă-nţelegi, mai în sfîrşit, pentru care în orce ocaziuni solemne a dat probe de tact… vreau să zic într-o privinţă, poporul, naţiunea, România… (cu tărie) ţara în sfîrşit… cu bun-simţ, pentru ca Europa cu un moment mai nainte să vie şi să recunoască, de la care putem zice depandă… (se încurcă şi asudă mai tare) precum, — daţi-mi voie — (se şterge) precum la 21, daţi-mi voie (se şterge) la 48, la 34, la 54, la 64, la 74 asemenea şi la 84 şi 94, şi eţetera, întru cît ne priveşte… pentru ca să dăm exemplul chiar surorilor noastre de ginte latine însă ! (foarte asudat, se şterge, bea, iar se şterge şi suflă foarte greu. Trahanache a urmărit cu mîna tactul sacadelor oratorice ale lui Farfuridi. Bravo şi aplauze în fund, conduse de Brînzovenescu ; rîsete şi sîsîituri în grupul lui Caţavencu. Clopoţelul lui Trahanache de abia se mai aude. — După ce s-a mai oprit zgomotul, cu multă aprindere.) Daţi-mi voie ! Termin îndată ! mai am două vorbe de zis. (zgomotul tace) Iată dar opinia mea. (în supremă luptă cu oboseala care-l biruie.) Din două una, daţi-mi voie : ori să se revizuiască, primesc ! dar să nu se schimbe nimica ; ori să nu se revizuiască, primesc ! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale… Din această dilemă nu poţi ieşi… Am zis !
Adnotari si semne de carte
(Aplauze în fund, sîsîituri în faţă. Farfuridi coboară zdrobit, ştergîndu-se de sudoare, şi merge în fund. Brînzovenescu şi alţi alegători îl întîmpină şi-i strîng mîna. — Rumoare. Mai mulţi din auditoriu se scoală şi strică rîndurile. Caţavencu suie de la dreapta în mijloc, unde vorbeşte încet cu grupul său gesticulînd viu. Cu un alt grup mai în fund Farfuridi şi Brînzovenescu asemenea. — Pristanda, iese misterios din cabinetul primarului, trece prin uşcioara grilajului, care este la spatele tribunii, şi trage de pulpană pe Trahanache, care sună clopoţelul.)
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(lăsînd clopoţelul şi întorcîndu-se la spatele mesii)
Adnotari si semne de carte
‘Ai ? Ce e ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(misterios şi repede)
Adnotari si semne de carte
Coane Zahario ! Conul Fănică, coana Joiţica !…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei ? Ce ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Sunt dincoace în cabinet… au venit pe din dos, vă aşteaptă. Numaidecît să poftiţi acolo.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(asemenea misterios)
Adnotari si semne de carte
Nu pot să las prezidenţia… să aibă puţintică răbdare.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Trebuie… numaidecît !… suspandaţi !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(trage clopoţelul şi se ridică)
Adnotari si semne de carte
Stimabilă, onorabilă adunare. După discursul important, pe care l-a ţinut respectabilul nostru concetăţean şi advocat d. Farfuridi, eu cred ca ar fi bine să suspendăm şedinţa pentru cinci minute.
Adnotari si semne de carte
VOCI
Adnotari si semne de carte
Da ! Da ! pentru cinci minute !…
Adnotari si semne de carte
(Caţavencu cu grupul său, Farfuridi şi Brînzovenescu cu al lor se amestecă în mulţime. Trahanache, care s-a dat jos de pe tribună, a deschis portiţa grilajului şi a trecut cu Ghiţă în partea stîngă despărţită, bate în uşa « Cabinetului Primarelui ». Zoe şi Tipătescu îi deschid ; Trahanache şi Ghiţă dispar înăuntru ; uşa se închide la loc).
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — fără TRAHANACHE şi PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cătră grupul lui)
Adnotari si semne de carte
Ei, cum să-l trimeţi în Cameră, nene, pe stimabilul ? Nu zic, are ideile, opiniile lui — şi eu respect ideile, numai să fie sincere, şi el e sincer, n-ai ce zice, — respect la orice opiniune !… Dar să-ţi vie stimabilul cu idei învechite, cu opiniuni ruginite, şi să te sperie mereu cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive… asta nu mai merge… Astfel de opiniuni nu le respect, să-mi dea voie să-i spui…
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
Nu, uite ce susţine Farfuridi, n-ai înţeles ; susţine că adică după istorie — d-aia se teme el de zguduiri — nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de ginte latină. N-ai auzit, chiar a zis-o el : surorile noastre de ginte latină…
Adnotari si semne de carte
IONESCU
Adnotari si semne de carte
Da ! a zis-o…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cu aer de protecţie)
Adnotari si semne de carte
Voi dascălii sunteţi băieţi buni, dar aveţi un cusur mare : cum vă vorbeşte cineva de istorie, s-a isprăvit, are dreptate, (cu putere.) Ce istorie ? Apoi, dacă e vorba de istorie, apoi ce te-nvaţă istoria mai întîi şi-ntîi ?
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
Că România de la Traian…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Nu-i aşa…
Adnotari si semne de carte
IONESCU
Adnotari si semne de carte
Că adică străbunul nostru…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Ce străbun ! ce nostru ! Vezi că nu ştiţi ! (cu tonul retoric.) Or, mai întîi şi-ntîi istoria ne învaţă anume că un popor care nu merge înainte stă pe loc, (publicul începe să-i ia aminte că perorează şi se grupează încet-încet împrejurul lui ca să asculte) ba chiar dă înapoi, că legea progresului este aşa, că cu cît mergi mai iute, cu atît ajungi mai departe. (Grupul lui Caţavencu aprobă şi admiră, grupul lui Farfuridi şi Brînzovenescu, care s-au apropiat şi ascultă mai dintr-o parte, dă din umeri.)
Adnotari si semne de carte
IONESCU
Adnotari si semne de carte
Asta e aşa.
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
Nici nu mai încape vorbă.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(înţepat)
Adnotari si semne de carte
Da ! progres ! progres fără conservaţiune, cînd vedem bine că Europa…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(întrerupîndu-l lătrător)
Adnotari si semne de carte
Nu voi, stimabile, să ştiu de Europa d-tale, eu voi să ştiu de România mea şi numai de România… Progresul, stimabile, progresul ! În zadar veniţi cu gogoriţe, cu invenţiuni antipatriotice, cu Europa, ca să amăgiţi opinia publică…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(şi mai înţepat)
Adnotari si semne de carte
Dă-mi voie… Mi se pare că altcineva amăgeşte opinia publică…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Nu voi să ştiu de ce zici d-ta.
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Fireşte că nu vrei să ştii… nu-ţi vine la socoteală…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(şi mai lătrător)
Adnotari si semne de carte
Să-şi vază de trebile ei Europa. Noi ne amestecăm în trebile ei ? Nu… N-are prin urmare dreptul să se amestece într-ale noastre… D-ta eşti advocat, eşti confrate cu mine…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Da, sunt avocat, dar nu sunt confrate cu d-ta…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(urmîndu-şi jocul)
Adnotari si semne de carte
Ştii ca şi mine principiul de drept, fiecare cu al său, fiecare cu treburile sale… oneste bibere*
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Da’ de onest n-ai încotro !… (grupurile Caţavencu şi Farfuridi încep a se despărţi fiecare de o parte.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cu totul înţepător)
Adnotari si semne de carte
Stimabile, nu ştiu pentru ce d-ta mă prigoneşti de la o vreme… Ce ai cu mine ? Suntem în faţa alegătorilor, stimabile : or, nu încape pică ; să luptăm : d-ta o să-ţi pui candidatura, o ştim ; eu ţi-o declar că mi-o pui pe a mea… luptă electorală ! şi ştim că lupta electorală este viaţa popoarelor… De ce te revolţi contra adevărului ? în contra dreptului ?… Oneste bibere, onorabile !… (aprobări din partea grupului.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(izbucnind)
Adnotari si semne de carte
Ia scuteşte-mă cu mofturile d-tale ! Onest d-ta ? Pe de o parte « Răcnetul Carpaţilor », pe de altă parte chiverniseala confraţilor ; pe de o parte opoziţie la toartă, pe de altă parte teşcherea la buzunar !… Urlă tîrgul, domnule…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
(trăgîndu-l de mînecă)
Adnotari si semne de carte
Tache ! Tache !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(smucindu-se)
Adnotari si semne de carte
Ia lasă-mă-n pace, să mă răfuiesc odată cu domnul… Ce adică, noi nu ştim, nu vedem, orbi suntem ? d-ta eşti candidatul prefectului…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(rîzînd)
Adnotari si semne de carte
Eu sunt candidatul grupului tînăr, inteligent şi independent… Onorabilul, venerabilul nostru prezident — (îl caută cu ochii) unde e venerabilul prezident ? nu-l văz… — va proclama, pe cît ştim, astă-seară pe candidatul comitetului dv. — comitetul dv. — … Or, dacă voi avea onoarea ca să mă agreeze şi comitetul dv…. căci e al dv….
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(fierbînd mereu)
Adnotari si semne de carte
Nu mai este comitetul nostru, este al dumitale…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Tache ! Tache, fii cuminte, (îl trage de mînecă, Farfuridi se smuceşte.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cu ton batjocoritor)
Adnotari si semne de carte
Adică, dă-mi voie, d-ta nu mai eşti al comitetului ! (grupurile se desinează distinct de două părţi şi se privesc cu încordare.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Da, eu nu mai sunt, eu care am susţinut totdeauna partidul… şi d-ta, care l-ai înjurat totdeauna… eşti !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Dă-mi voie !…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(furios)
Adnotari si semne de carte
Ce voie ! ce voie !… Vii cu moftologii, cu iconomii, cu soţietăţi, cu scamatorii, ca să tragi lumea pe sfoară… cu dăscălimea d-tale, (mişcare în grupul Caţavencu) cu moftangiii d-tale…
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
(violent)
Adnotari si semne de carte
Domnule, retrage-ţi cuvîntul !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(continuînd)
Adnotari si semne de carte
Cu grupul (umflînd cuvintele) inteligent,… independent,… impertinent ! (porneşte spre fund cu Brînzovenescu şi cu grupul lor.)
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
(din grupul lui Caţavencu)
Adnotari si semne de carte
A! a ! (se reped spre ei, zgomot, învălmăşală şi ghiontuieli.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(ieşind prin fund)
Adnotari si semne de carte
Vă-nvăţăm noi, papugiilor !
Adnotari si semne de carte
GRUPUL CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Afară ! afară ! (urmăreşte în fund pe cei din grupul Farfuridi.)
Adnotari si semne de carte
(Toată lumea s-a înghesuit în fund şi a ieşit afară cu zgomot. În tot timpul scenii următoare, sala întrunirii e goală. În fund, prin uşe, se văd mai mulţi alegători primblîndu-se în sus şi-n jos, vorbind încet şi fumînd.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE ieşind repede din fund, din cabinetul primarului în partea despărţită cu grilaj, după el FĂNICĂ şi ZOE urmărindu-l. (Scena aceasta se face misterios şi răpede.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Nu ! nu se poate…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(urmărindu-l)
Adnotari si semne de carte
Nene…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Neică Zahario.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Dacă ai ţinut vreodată la mine…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Dacă mi-eşti prietin…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei, aveţi puţintică răbdare ! (serios.) Cum putem noi să punem candidatura unui plastograf ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Bine, frate, plastograf, aşa e ; dar pînă să bage lumea de seamă… să-l tragem în judecată…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Să ne facem de rîs prin tribunale… nene, gîndeşte-te…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(după un moment de ezitare)
Adnotari si semne de carte
Ei nu ! Dacă ar fi numai una… aia cu scrisoarea ta cătră Joiţica, înţeleg ; să zic : pentru politică — unde e în joc enteresul ţării, ca oricare român, a încercat omul, ca să te forţeze adică, pentru că te ştie că ţii la onoarea Joiţichii, ca prietin ce-mi eşti, — a făcut plastografie…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Se-nţelege !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fireşte ; în politică…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei, aveţi puţintică răbdare… Dar astălaltă ? (se loveşte cu mîna pe buzunarul hainii.) Apoi, dacă umblă el cu machiavelicuri, să-i dau eu machiavelicuri — (schimbînd tonul.) Martoră mi-e Maica Precista ! Să n-am parte de Joiţica — că e de faţă — să spuie…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(cu sentiment)
Adnotari si semne de carte
Nene !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
N-am umblat în viaţa mea cu diplomăţie ; dar dacă e vorba să facem pe iezuitul a la Metternich, apoi să-i dau eu, neică…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(impacientat)
Adnotari si semne de carte
Nu pricep, neică Zahario !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Nici eu.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei, aveţi puţintică răbdare ! (scoate o hîrtie din buzunar şi o desface — o poliţă.) Asta tot pentru politică e ? Girurile astea două cu care onorabilul d. Caţavencu a ridicat cinci mii de lei de la Soţietate, sunt tot pentru enteresul ţării ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(luînd degrabă poliţa şi examinînd-o cînd pe-o parte cînd pe alta)
Adnotari si semne de carte
Suntem scăpaţi !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Scăpaţi ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei apoi ? cînd îţi spuneam eu să ai puţintică răbdare, că l-am prins cu alta mai boacănă…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(abia stăpînindu-şi bucuria)
Adnotari si semne de carte
Nene Zahario, candidatul nostru este d. Agamiţă Dandanache.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Aşa da !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Mi-e frică !…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu mai avem nici o grijă.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
… Dă-mi în scris pe Gagamiţă ăla, să nu-i uit numele… (vorbeşte încet cu Zoe.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(scoate portofelul, rupe o filă şi scrie pe ea, apoi o dă lui Zaharia)
Adnotari si semne de carte
Iată…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Mă duc să deschid şedinţa.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Anunţă îndată candidatura, ridică şedinţa şi vino să mergem la preferanţă, te aşteptăm…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(vrînd să treacă prin portiţa grilajului în partea tribunii)
Adnotari si semne de carte
A! ţi-am dat poliţa lui Caţavencu… Să nu o pierzi. (trece.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
N-ai grijă, neică Zahario, eu nu pierz hîrtiile de preţ… (sărută repede pe Zoe.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
A! acuma, să-l lucrez eu pe nenea Caţavencu ! (ies amîndoi iute pe uşa din stînga.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE, care s-a urcat la tribună, apoi CAŢAVENCU, POPESCU, IONESCU, ALEGĂTORI, PUBLICUL venind din fund şi ocupînd locurile lor din scena I-a. Intrare zgomotoasă, acompaniată de clopoţelul prezidentului.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(în picioare)
Adnotari si semne de carte
Orele sunt înaintate ! poftiţi, poftiţi, stimabililor : avem cestiuni arzătoare la ordinea zilii… (şade.)
Adnotari si semne de carte
(Toată lumea s-a aşezat la locul său.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cu modestie)
Adnotari si semne de carte
D-le preşedinte, vă rog, cerusem şi eu cuvîntul…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Da, (binevoitor) da, stimabile. Aveţi cuvîntul. Poftiţi la tribună !…
Adnotari si semne de carte
(Mişcare în grupul lui Caţavencu.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(ia poză, trece cu importanţă pintre mulţime şi suie la tribună ; îşi pune pălăria la o parte, gustă din paharul cu apă, scoate un vraf de hîrtii şi gazete şi le aşază pe tribună, apoi îşi trage batista şi-şi şterge cu eleganţă avocăţească fruntea. Este emoţionat, tuşeşte şi luptă ostentativ cu emoţia care pare a-l birui. — Tăcere completă. Cu glasul tremurat)
Adnotari si semne de carte
Domnilor !… Onorabili concetăţeni !… Fraţilor !… (plînsul îl îneacă.) Iertaţi-mă, fraţilor, dacă sunt mişcat, dacă emoţiunea mă apucă aşa de tare… suindu-mă la această tribună… pentru a vă spune şi eu… (plînsul îl îneacă mai tare.)… Ca orice român, ca orice fiu al ţării sale… în aceste momente solemne… (de abia se mai stăpîneşte) mă gîndesc… la ţărişoara mea… (plînsul l-a biruit de tot) la România… (plînge. Aplauze în grup)… la fericirea ei !… (acelaşi joc de amîndouă părţile)… la progresul ei ! (asemenea crescendo)… la viitorul ei ! (plîns cu hohot. Aplauze zguduitoare.)
Adnotari si semne de carte
IONESCU, POPESCU, TOŢI
Adnotari si semne de carte
(foarte mişcaţi)
Adnotari si semne de carte
Bravo !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(ştergîndu-se repede la ochi şi remiţîndu-se d-odată ; cu tonul brusc, vioi şi lătrător)
Adnotari si semne de carte
Fraţilor, mi s-a făcut o imputare şi sunt mîndru de aceasta !… O primesc ! Mă onorez a zice că o merit !… (foarte volubil.) Mi s-a făcut imputarea că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra-progresist… că sunt liberschimbist… că voi progresul cu orice preţ. (scurt şi foarte retezat.) Da, da, da, de trei ori da ! (aruncă roată priviri scînteietoare în adunare. Aplauze prelungite.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Da ! (cu putere din ce în ce crescîndă.) Voi progresul şi nimic alt decît progresul : pe calea politică… (îngraşă vorbele.)
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
Bravo !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Socială…
Adnotari si semne de carte
IONESCU
Adnotari si semne de carte
Bravo !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Economică…
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
Bravo !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Administrativă…
Adnotari si semne de carte
IONESCU
Adnotari si semne de carte
Bravo !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Şi… şi…
Adnotari si semne de carte
IONESCU, POPESCU, GRUPUL
Adnotari si semne de carte
Bravo ! bravo !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(clopoţind)
Adnotari si semne de carte
Rog, nu întrerupeţi pe orator, stimabile…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cu tărie)
Adnotari si semne de carte
Nu mă tem de întreruperi, venerabile domnule preşedinte… (cătră adunare şi mai ales cătră grup, cu tonul sigur.) Puteţi, d-lor, să întrerupeţi, pentru că eu am tăria opiniunilor mele… (reintrînd în tonul discursului şi îngrăşînd mereu vorbele) şi… şi… finanţiară. (Aplauze prelungite.)… Da, suntem ultra-progresişti, da, suntem liber-schimbişti… Or… conduşi de aceste idei, am fundat aci în oraşul nostru « Aurora Economică Română », soţietate enciclopedică-cooperativă, independentă de cea din Bucureşti… pentru că noi suntem pentru descentralizare. Noi… eu… nu recunosc, nu voi să recunosc epitropia bucureştenilor, capitaliştilor, asupra noastră ; căci în districtul nostru putem face şi noi ce fac dînşii în al lor…
Adnotari si semne de carte
GRUPUL
Adnotari si semne de carte
(aplauze)
Adnotari si semne de carte
Bravo !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Soţietatea noastră are de scop să încurajeze industria română, pentru că, daţi-mi voie să vă spui, din punctul de vedere economic, stăm rău…
Adnotari si semne de carte
GRUPUL
Adnotari si semne de carte
(aplauze)
Adnotari si semne de carte
Bravo !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Industria română e admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipseşte cu desăvîrşire. Soţietatea noastră dar, noi, ce aclamăm ? Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face de loc în ţara noastră !
Adnotari si semne de carte
GRUPUL
Adnotari si semne de carte
Bravo ! (aplauze entuziaste.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(clopoţind)
Adnotari si semne de carte
Stimabile… nu…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Lăsaţi, d-le preşedinte, să întrerupă… nu mă tem de întreruperi !… În Iaşi, de exemplu, — permiteţi-mi această digresiune, este tristă, dar adevărată ! — În Iaşi n-avem nici un negustor român, nici unul !…
Adnotari si semne de carte
GRUPUL
Adnotari si semne de carte
(mişcat)
Adnotari si semne de carte
A!
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Şi cu toate aceste toţi faliţii sunt jidani ! Explicaţi-vă acest fenomen, acest mister, dacă mă pot exprima astfel !
Adnotari si semne de carte
GRUPUL
Adnotari si semne de carte
Bravo ! (aplauze.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Ei bine ! Ce zice soţietatea noastră ? Ce zicem noi ?… Iată ce zicem : această stare de lucruri este intolerabilă ! (aprobări în grup. Cu tărie.) Pînă cînd să n-avem şi noi faliţii noştri ?… Anglia-şi are faliţii săi, Franţa-şi are faliţii săi, pînă şi chiar Austria-şi are faliţii săi, în fine oricare naţiune, oricare popor, oricare ţară îşi are faliţii săi (îngraşă vorbele.)… Numai noi să n-avem faliţii noştri !… Cum zic : această stare de lucruri este intolerabilă, ea nu mai poate dura !… (aplauze frenetice. Pauză. Oratorul soarbe din pahar şi aruncă iar priviri scînteietoare în adunare. În momentul acesta mai mulţi inşi se mişcă în fund, pe unde apare Cetăţeanul turmentat şi Ghiţă în ţivil.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — GHIŢĂ PRISTANDA şi CETĂŢEANUL foarte şovăind. Zgomot la intrarea acestora.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(clopoţind)
Adnotari si semne de carte
Faceţi puţintică tăcere…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(care, în timpul scurt al rumorii provocate de intrarea lui Pristanda şi a Cetăţeanului turmentat, şi a consultat hîrtiuţele, cu ton predomnitor)
Adnotari si semne de carte
Fraţilor, iată ce spun statutele soţietăţii noastre la art. I-iu : « Se formează în urbea noastră o soţietate enciclopedică-cooperativă cu numele de „Aurora Economică Română“. Scopul societăţii este ca România să fie bine şi tot românul să prospere ! »
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(care, de la intrare, a venit şovăind pînă în mijloc şi s-a turnat pe un scaun în faţa tribunii, se scoală şi ridică mîna)
Adnotari si semne de carte
Şi eu ! (sughite) şi eu sunt ! (şovăie şi iar se toarnă pe scaun. — Rîsete în fund, rumoare în faţă.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cătră Trahanache, întorcîndu-se spre masa prezidenţială)
Adnotari si semne de carte
Domnule preşedinte, rog să nu fiu întrerupt…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Parcă ziceai, stimabile, că întreruperile…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Da (cu dignitate) dar…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
În sfîrşit… (clopoţind.) Nu întrerupeţi, mă rog…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(căutînd şirul)
Adnotari si semne de carte
Ziceam dar : « … ca România să fie bine şi tot românul să prospere »…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(se scoală şovăind şi ridică mîna)
Adnotari si semne de carte
Şi eu sunt ! (sughite rău ; rîsete, rumoare.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
A! (sculîndu-se peste masă.) Ce ? ce eşti d-ta, stimabile ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(sughiţînd)
Adnotari si semne de carte
Mă cunoaşte d. Nae… (arată pe Caţavencu.) Cioclopedică… (rîsete, rumoare.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(nervos)
Adnotari si semne de carte
Ce ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Română !… (rîsete ; sughite.) Aurora !… (sughite ; rîsete, rumoare din ce în ce mai mare.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(nervos şi el, cătră adunare, clopoţind)
Adnotari si semne de carte
Faceţi tăcere, stimabile !… (cătră Cetăţeanul turmentat.) Cum ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(şovăind)
Adnotari si semne de carte
Cioclopedică ! (sughite.) Comportativă ! (sughite.) Iconomie ! (sughite.) Soţietate care va să zică… (rîsete şi rumoare mare.)
Adnotari si semne de carte
IONESCU
Adnotari si semne de carte
E turmentat !…
Adnotari si semne de carte
POPESCU
Adnotari si semne de carte
E tun ! (grupul se mişcă ; unii se scoală.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(sughiţînd şi strigînd)
Adnotari si semne de carte
Sunt nembru !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(agitînd clopoţelul cu putere, cătră Ionescu şi Popescu)
Adnotari si semne de carte
Stimabile ! stimabile, (cu afabilitate) rog, daţi afară pe onorabilul !
Adnotari si semne de carte
IONESCU, POPESCU şi GRUPUL
Adnotari si semne de carte
Afară ! E turmentat ! Afară ! (Ionescu şi Popescu îl îmbrîncesc spre uşă. Caţavencu s-a dat jos de la tribună şi vorbeşte cu cîţiva din grup.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(îmbrîncit de dascăli şi opunîndu-se)
Adnotari si semne de carte
Nu mă-mbrînciţi… că ameţesc !
Adnotari si semne de carte
IONESCU, POPESCU şi GRUPUL
Adnotari si semne de carte
Afară !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nembru !
Adnotari si semne de carte
(Toată scena aceasta a fost însoţită de rîsete şi rumoare. Dascălii au dat afară pe Cetăţeanul turmentat. În adunare, mişcare. Pristanda se apropie la tribună, în vreme ce dascălii şi grupul lor, în mijloc cu Caţavencu, se agită şi-şi reiau locurile.)
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(misterios lui Trahanache)
Adnotari si semne de carte
Coane Zahario, dă-i zor ! Trebuie să-l lucrăm pe onorabilul, pe d. Nae Caţavencu, ordinul lui conul Fănică… Sunt la uşă, cînd oi tuşi de trei ori, d-ta proclamă catindatul şi ieşi pe portiţă… şi pe urmă-i treaba mea…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(încet)
Adnotari si semne de carte
Bine.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(încet)
Adnotari si semne de carte
Cînd oi tuşi de trei ori : nu mi-a sosit încă oamenii !… (trece lîngă uşa din fund, pe unde intră cu zgomot Farfuridi, Brînzovenescu şi alţi cîţiva. Pristanda vorbeşte încet cu dînşii. Toţi se aranjează în fund, astupînd uşa de ieşire.)
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — FARFURIDI, BRÎNZOVENESCU şi alţi alegători şi CETĂŢEANUL TURMENTAT, apoi ZOE şi TIPĂTESCU ascunşi după grilaj şi ascultînd ce se petrece în adunare
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(clopoţind, cătră Caţavencu, care vorbeşte încet cu grupul lui)
Adnotari si semne de carte
Poftiţi la tribună, stimabile !… (Caţavencu porneşte spre tribună.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nu mai auz nimic…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Pesemne n-a sosit încă Ghiţă.
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(de la tribună)
Adnotari si semne de carte
Fraţilor !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(aducînd din fund pe Cetăţeanul turmentat)
Adnotari si semne de carte
Te-a dat afară ? Cum se poate, fraţilor, să lăsăm să gonească din adunare pe un cetăţean onorabil, pe un alegător ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Pentru că d. Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(răcnind)
Adnotari si semne de carte
Stimabile ! (lui Trahanache.) Domnule prezident ! (Rumoare surdă în fund.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Stimabile (clopoţind) aveţi puţintică răbdare (Ghiţă tuşeşte cu putere de trei ori.) Fiindcă orele sunt înaintate…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(ridicîndu-se)
Adnotari si semne de carte
Fiindcă unii dintre domnii alegători au început să plece, ar fi bine, cred, mîine fiind alegerea, ca chiar acuma să rugăm pe onorabilul orator să-şi întrerupă discursul un moment, să aibă puţintică răbdare, pentru ca să proclamăm numele candidatului propus de comitetul nostru.
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cu aer foarte degajat)
Adnotari si semne de carte
Primesc cu mulţumire, d-le preşedinte, (coboară de la tribună, cătră grupul său.) Numele candidatului.
Adnotari si semne de carte
TOŢI
Adnotari si semne de carte
(din grup şi din sală)
Adnotari si semne de carte
Da ! numele candidatului !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(tremurînd, încet)
Adnotari si semne de carte
Fănică !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(încet)
Adnotari si semne de carte
Taci ! n-ai grijă !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(citind foaia între lumînări)
Adnotari si semne de carte
Stimabile ! candidatul pe care-l susţine comitetul nostru, este domnul…
Adnotari si semne de carte
IONESCU
Adnotari si semne de carte
Nae Caţ…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(întrerupîndu-l)
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare… (citind) domnul…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Domnul… (Toată lumea ascultă cu mare nerăbdare şi în deplină tăcere ; Zoe se strînge după grilaj lîngă Tipătescu.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Domnul… Agamiţă Dandanache !
Adnotari si semne de carte
(Mişcare de satisfacţie în fund. În grupul din faţă turburare. Zoe şi Tipătescu ascultă mişcaţi.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(sărind în loc şi răcnind)
Adnotari si semne de carte
Trădare ! (gesticulează viu în mijlocul grupului său. În fund aplauze.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(în picioare)
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie ! (clopoţind, după un moment de tăcere.) Cine a pronunţat cuvîntul trădare ? (Toată lumea e în picioare şi în fierbere.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(din mijlocul grupului, cu putere)
Adnotari si semne de carte
Eu !
Adnotari si semne de carte
GHIŢĂ, BRÎNZOVENESCU şi CETĂŢEANUL TURMENTAT şi CEI DIN FUND
Adnotari si semne de carte
Afară ! afară moftologul !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(trăgînd clopoţelul foarte violent, cătră grupul din fund)
Adnotari si semne de carte
Aveţi puţintică răbdare ! (cătră Caţavencu.) Şi cine este trădător, stimabile ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(foarte aprins)
Adnotari si semne de carte
Acela care falsifică numele candidatului odată hotărît, acela care uită, care trădează interesele şi onoarea familiei sale… (cu un gest colosal.) D-ta !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(trîntind clopoţelul pe masă în culmea indignării)
Adnotari si semne de carte
Apoi, ai puţintică răbdare, stimabile ! Mă scoţi din ţîţîni… Eu falsificator ?… Pe mine, cetăţean onorabil, pe mine, om venerabil, să vie într-o adunare publică, să mă facă falsificator… cine ? (rumoare mare. Tipătescu şi Zoe ascultă palpitînd) cine ? (cu energie.) Un plastograf patentat !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(sărind din loc)
Adnotari si semne de carte
Plastograf !
Adnotari si semne de carte
TOŢI DIN FUND
Adnotari si semne de carte
(strigînd ameninţător)
Adnotari si semne de carte
Afară plastograful !
Adnotari si semne de carte
TOŢI DIN FAŢĂ
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Afară falsificatorul ! trădătorul ! (fierbere mare.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(spumînd, se repede din mijlocul grupului său la tribună cu pumnii încleştaţi şi zbierînd febril. Un moment tăcere)
Adnotari si semne de carte
Fraţilor ! domnilor ! un moment, onorabili concetăţeni ! Am voit să acoper o ruşine care se petrece de atîta vreme în sînul oraşului nostru… (Zoe şi Tipătescu mişcare) am voit să cruţ opinia publică de o lovitură scandaloasă ;… astăzi însă am fost lovit aşa de crud în dignitatea mea, încît nu mai pot tăcea. (Zoe şi Tipătescu mişcare.) Acest onorabil cetăţean, (arată pe Trahanache) acest om venerabil, d. Zaharia Trahanache…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(cu pofidă)
Adnotari si semne de carte
Ei ? Eu…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Este atît de naiv, încît crede că e plastografie un document olograf…
Adnotari si semne de carte
(Zoe şi Tipătescu mişcare de groază.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică !… (şovăie.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(susţinînd-o şi răcnind cu o supremă putere)
Adnotari si semne de carte
Ghiţă ! (se repede la portiţa grilajului… Zoe se agaţă de el şi-l opreşte. Rumoare mare.)
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(punînd mîinile amîndouă lîngă gură ca o port-voce şi strigînd asemenea spre partea de unde i-a venit chemarea)
Adnotari si semne de carte
Prezent ! (cătră cei din fund.) Pe el, copii ! (Grupul din fund cu Pristanda, Farfuridi, Brînzovenescu, Cetăţeanul turmentat se reped la tribună şi pun mîna pe Caţavencu.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(continuînd a zbiera în mijlocul zgomotului)
Adnotari si semne de carte
O scrisoare a prefectului cătră…
Adnotari si semne de carte
GRUPUL LUI CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Pe ei, fraţilor. (Grupul din faţă dă năvală spre fund.)
Adnotari si semne de carte
TOATĂ LUMEA
Adnotari si semne de carte
Afară ! ho ! huideo !
Adnotari si semne de carte
(Zgomot la culme, strigăte, huiduieli, fluierături. Zaharia Trahanache a ieşit repede pe portiţa grilajului, a dat dincolo de Zoe şi de Tipătescu, şi toţi trei ascultă ce se petrece în adunare. Pristanda, Farfuridi, Brînzovenescu au apucat de gît pe Caţavencu şi-l tîrăsc afară. Grupul Ionescu şi Popescu sunt grămadă peste cei din fund. Toate cuvintele şi mişcările acestea din urmă se fac deodată şi într-o clipă. — Cortina se lasă asupra primei mişcări a scandalului.)

>>actul 4

Leave a Reply