>>actul 1

Adnotari si semne de carte
(Acelaşi salon)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE, FARFURIDI şi BRÎNZOVENESCU (stau împrejurul unei mese rotunde, studiind listele electorale ; fiecare are cîte un creion colorat în mînă)
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Şaizeci şi nouă cu roşu, buni,… unsprece cu albastru… ai lor…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Doisprezece…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare… unu, doi, cinci… şapte… zece… unsprezece.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Doisprezece….
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Cu Ienache Siripeanu.
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Nici nu mai are drept de vot, de cînd şi-a măritat fata… Nu i-a dat casele de zestre ? Ei ? Dacă votează, merge la puşcărie onorabilul.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare… Da’ dacă-l putem aduce să voteze cu noi ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Altă vorbă… Să voteze cu noi, e uşor ; are procesul cu epitropia bisericii, săptămîna viitoare… dar să voteze cu noi ? Adică cum să voteze cu noi ?…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Adică cum să voteze cu noi ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Să voteze cu noi.
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Nu pricepi, neică Zahario, vorba noastră ? Adică « noi », partidul nostru, pentru cine votăm noi, pentru cine lucrăm noi ? Noi încă nu ştim…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Mă rog, aveţi puţintică…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Nu ştim…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Mă rog, aveţi…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ba eu merg şi mai departe şi zic, cum ziceam lui amicul meu Brînzovenescu : mă tem de trădare…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Cum de trădare ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
De-aia noi astăzi cînd am mirosit ceva cumva…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ceva cumva…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ceva cumva ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Dacă e ceva la mijloc…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ceva la mijloc…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ceva la mijloc ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Da, aşa, dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului, fie !
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Dar cel puţin s-o ştim şi noi ! (Trahanache vrea să-i întrerupă, fără să izbutească.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Pentru că eu am zis-o cu străbunii noştri, cu Mircea cel Bătrîn şi cu Vlad Ţepeş, neică Zahario : îmi place trădarea, dar…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Mă rog, ai puţintică…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Ce răbdare, neică Zahario ! Nu mai e vreme de aşa lucru… Astă-seară e întrunire ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Mîine începe alegerea ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Da…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ei ! pentru cine votăm ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Pentru cine votăm ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Aveţi puţintică răbdare ! Pentru cine aţi mai votat şi pînă acuma !
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Nu înţeleg.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Nici eu.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puţintel…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Să ne tălmăcim, da, să ne tălmăcim, asta o cerem şi noi.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ce sunteţi d-voastră, mă rog ? Vagabonţi de pe uliţă ? nu… Zavragii ? nu… Căuzaşi ? nu… D-voastră, adică noi, suntem cetăţeni, domnule, suntem onorabili… Mai ales noi trei suntem stîlpii puterii : proprietari, membrii Comitetului permanent, ai Comitetului electoral, ai Comitetului şcolar, ai Comitetului pentru statua lui Traian, ai Comiţiului agricol şi eţetera. Noi votăm pentru candidatul pe care-l pune pe tapet partidul întreg… pentru că de la partidul întreg atîrnă binele ţării şi de la binele ţării atîrnă binele nostru…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Aşa e…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Aşa e, dar…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Dar ce ? Numele candidatului poate să fie al meu, al d-tale, ori al d-sale, după cum cer enteresurile partidului. Din moment în moment aşteptăm să-l ştim… Prefectul trebuie să vie ; nu-l aşteptăm să vie de la telegraf ? Ei ? Nu bate telegraful ?… Bate ; ce treabă alta are ? Poate că acuma cînd noi vorbim, poate să fi şi sosit numele… pe sîrmă, stimabile… Da, pe sîrmă, ce crezi d-ta ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Toate bune şi frumoase cum le tălmăceşti d-ta, neică Zahario, dar nouă… nouă ni e frică de trădare…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Nu din partea d-tale…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Nu din a d-tale…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Da’ din a cui ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Din a cui, din a cui ? ştii d-ta din a cui…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Să n-am parte de Joiţica, dacă ştiu.
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Ei, stimabile, prea te faci chinez, dă-mi voie…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ştii ce, venerabile neică Zahario, ia să dăm noi mai bine cărţile pe faţă.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Dă-le, neică, să vedem.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ti-am spus că mi-e frică de trădare… Ei ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ei ? ni-e frică din partea amicului.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Care amic ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Care amic, care amic ? Ştii d-ta…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Să n-am parte de Joiţica, dacă ştiu.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Iar te faci chinez…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Zău nu…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Din partea amicului… Fănică…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(surprins)
Adnotari si semne de carte
Ce ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Din partea prefectului.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(încruntat)
Adnotari si semne de carte
Cum ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(scurt)
Adnotari si semne de carte
Nouă ni-e frică… de ! că-şi dă coatele cu Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(urmează jocul crescendo)
Adnotari si semne de carte
Cu Caţavencu ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Cu moftologul…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Cu nifilistul…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(de abia stăpînindu-şi indignarea)
Adnotari si semne de carte
Cu Caţavencu ? trădare ? Fănică trădător ! Ei bravos ! Ei ! asta mi-a plăcut ! Ei ! nu m-aşteptam ! Ei ! ne-am procopsit !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
De ! noi…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Ce ne-am zis…?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(biruit din ce în ce mai mult de indignare)
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare, stimabile. Nu dau voie nimănui să-şi permită, mă-nţelegi, să bănuiască măcar cîtuşi de puţin pe Fănică. Pentru mine, stimabile ; mă-nţelegi, să vie cineva să-mi bănuiască nevasta, pe Joiţica…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Pe coana Joiţica, onorabile…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Îmi pare rău, neică Zahario, noi nu…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(şi mai indignat)
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare… zic : pentru mine să vie cineva să bănuiască pe Joiţica, ori pe amicul Fănică, totuna e… E un om cu care nu trăiesc de ieri de alaltăieri, trăiesc de opt ani, o jumătate de an după ce m-am însurat a doua oară. De opt ani trăim împreună ca fraţii, şi nici un minut n-am găsit la omul ăsta măcar atitica rău… Credeţi d-voastră că ar fi rămas el prefect aici şi nu s-ar fi dus direct la Bucureşti, dacă nu stăruiam eu şi cu Joiţica… şi la dreptul vorbind, Joiţica a stăruit mai mult…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ei ! se-nţelege, damele sunt mai ambiţioase…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(şi mai indignat)
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare… Nu de ambiţ că ni era prieten, — pentru enteresul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
S-ar mai fi găsit, poate.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Să-mi dai voie să nu te crez. Un om endepandent, care a făcut servicii partidului, judeţului, ţării… şi mie, ca amic, mi-a făcut şi-mi face servicii, da !… şi să veniţi d-voastră, tot din partid (cu ton de mustrare aspră) şi să bănuiţi că… să vă pronunţaţi cu astfel de cuvinte neparlemantare… Îmi pare rău…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
În sfîrşit, noi…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare… Îmi pare rău… (indignat rău de tot.) Care va să zică unde nu înţelegeţi d-voastră politica, hop ! numaidecît trădare ! Ne-am procopsit ! Ce soţietate ! Adevărat, bine zice fiu-meu de la facultate : unde nu e moral, acolo e corupţie şi o soţietate fără prinţipuri, va să zică că nu le are. (în culmea indignării.) Trădare ! Bravos ! Fănică trădător ! Frumos ! (pleacă.) Salutare ! salutare, stimabile ! (iese foarte turburat prin fund.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI, BRÎNZOVENESCU (stau un minut privind unul la altul)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ei !… ţi-a plăcut venerabilul ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
E tare… tare de tot… Solid bărbat ! Nu-i dăm de rostul secretului. Trebuie să mai aşteptăm.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Să mai aşteptăm ? Pînă cînd să mai aşteptăm ?… Deseară, la sfîrşitul întrunirii, parcă-l văz pe venerabilul că se scoală şi trage clopoţelul :
Adnotari si semne de carte
« Stimabililor, aveţi puţintică răbdare : Candidatul Comitetului nostru este onor. d. Nae Caţavencu… »
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Moftologul !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Nifilistul ! — Şi bravo-n sus, şi bravo-n jos, şi mîine şi poimîine, nenea Ghiţă poliţaiul aleargă pînă-i iese limba de un cot şi ţi-l toarnă pe d. Caţavencu, care ne-a înjurat şi ne-a batjocorit de atîta vreme pe toate tonurile, deputat la colegiul II… Şi noi… să stăm cu mîinile în sîn ?… peste poate !…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Ce-o să faci ? Te joci cu puterea ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Ce să fac ?… Batem o depeşă la Bucureşti, la Comitetul central, la minister, la gazete, scurt şi cuprinzător : (bătînd cu pumnul drept în palma stîngă, ca un telegrafist pe aparatul lui, sacadat, tot textul-proiect al depeşii)« Trădare ! Prefectul şi oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Caţavencu, pe care vor să-l aleagă la colegiul II… trădare ! trădare ! de trei ori trădare ! »
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
(scurt)
Adnotari si semne de carte
E tare ! prea tare ! n-o iscălesc.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(cu tărie, impunător)
Adnotari si semne de carte
Trebuie să ai curaj ca mine ! trebuie s-o iscăleşti : o dăm anonimă !
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Aşa da, o iscălesc !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
O iscălim : «Mai mulţi membri ai partidului»…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Da’ dacă ne cunoaşte slova la telegraf ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Punem pe altcineva s-o scrie.
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Pe cine ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Trebuie să găsim pe cineva să ni-o dea la telegraf ! ‘Aide, Brînzovenescule.
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Numai să nu păţim ceva.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(impunător)
Adnotari si semne de carte
Trebuie să ai curaj : anonimă. Cîte ceasuri sunt ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Cinci.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
‘Aide degrab’, între cinci şi şase fix se-nchide telegraful… (ies cu grabă.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
GHIŢĂ PRISTANDA (singur, intră prin dreapta, e puţin mişcat)
Adnotari si semne de carte
O făcurăm şi p-asta… şi tot degeaba. Am pus mîna pe d. Caţavencu… Cînd am asmuţit băieţii de l-a umflat, striga cît putea : « Protestez în numele Constituţiei ! Asta e violare de domiciliu ! » — Zic : « Curat violare de domiciliu ! da’ umflaţi-l ! » Şi l-au umflat. L-am turnat la hîrdăul lui Petrache. M-am întors cu birja acasă la el, am căutat prin toate colţişoarele, am ridicat duşamelele, am destupat urloaiele sobii, am scobit crăpăturile zidului : peste putinţă să dau de scrisoare. M-am întors la poliţie, l-am scotocit prin buzunare, peste tot : nu e şi nu e. L-am ameninţat că am poruncă de la conul Fănică să-l chinuiesc ca pe hoţii de cai,… degeaba : nu spune decît numai şi numai coanii Joiţichii. O caut şi nu o găsesc ; acasă nu-i, aici nu e… A! iacăt-o… Coană Joiţico !
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA şi ZOE
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(venind repede din fund)
Adnotari si semne de carte
Ghiţă, bine că te găsesc.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Şi eu vă căutam, coană Joiţico…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ghiţă, Ghiţă, ce-am aflat ? ce aţi făcut ? Aţi înnebunit ? Adineaori, cînd ieşeam de-acasă, am aflat de la doctorul că te-ai dus cu jandarmii, ai călcat casa lui Caţavencu, l-ai luat pe sus şi l-ai dus la poliţie, la arest ! Cum ai făcut asta ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ordin verbal de la conul Fănică.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Unde e Fănică ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Nu ştiu, îl caut şi eu.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Şi pentru ce l-aţi arestat pe Caţavencu ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Pentru ca să-i apucăm scrisoarea.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Şi ai apucat-o ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Nu, coană Joiţico, după cît am căutat şi pe dînsul şi la el acasă, scrisoarea este ascunsă altundeva.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ghiţă, m-aţi nenorocit ! Scrisoarea o să fie publicată mîine şi aţi făcut şi scandal degeaba. Dăscălimea o să urmeze înainte cu gazeta şi în lipsa lui… Ce-o să zică la Bucureşti guvernul, cînd o afla că aţi violat domiciliul lui Caţavencu şi l-aţi arestat în ajunul alegerilor, după ce guvernul era asigurat că toate au să se petreacă cu bine şi cu linişte ?… Cum o să mai poată rămîne Fănică prefect ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Coană Joiţico, am uitat să vă spui : după cîte făgăduieli şi ameninţări i-am făcut lui Caţavencu, mi-a răspuns că în zadar mai stăruiesc şi că la urma urmelor nici nu mai vrea să stea de vorbă cu nimini, dar cu nimini, decît numai cu d-voastră.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Cu mine ?… Du-te, Ghiţă, du-te degrabă, dă-i drumul şi roagă-l din partea mea să poftească aici… Îl aştept…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Numai dacă conul Fănică…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Dacă ţii la tine, dacă ţii la familia ta, Ghiţă…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Cum să nu ţiu, coană Joiţică ? unsprece sunete !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Du-te degrabă, într-un suflet, şi să nu vii fără Caţavencu. Poartă-te bine cu el. Ia o birjă şi vino-ntr-o clipă.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ascult !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ai venit ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
M-am dus !…
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE (singură)
Adnotari si semne de carte
(agitată, scoate gazeta şi citeşte) « În numărul de mîine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate cătră o damă de mare influenţă. Originalul va sta de mîine la dispoziţia curioşilor, în biuroul nostru de redacţie. Atît pentru astăzi. A bon entendeur salut ! * … » Ce mai e de făcut ?… (se primblă agitată, apoi se opreşte ca în faţa unei inspiraţii.) Trebuie să alegem pe Caţavencu. Nu mai încape vorbă, nu mai e vreme de stat la gînduri. Cu un mişel ca el, cînd ne ţine la mînă aşa de bine, lupta ar fi o copilărie, o nebunie… Fănică… trebuie să se învoiască… trebuie… Ei ! ş-apoi ! mai la urmă Caţavencu poate fi tot aşa de bun deputat ca oricare altul… Dar unde e Fănică ? unde poate să fie ?…
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE şi TIPĂTESCU (venind din fund)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Zoe ! aici eşti ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică !… te aşteptam… Ce ai făcut ? Ai arestat pe Caţavencu. Te-ai gîndit bine la ce ai făcut ? Cum ţi-a venit să faci una ca asta ? Pentru ce ai făcut-o ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(nervos)
Adnotari si semne de carte
Pentru ce ? pentru ce ? Tu mă întrebi pentru ce ? Pentru nerozia care ai făcut-o tu, pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijenţă. Se poate atîta distracţie ! atîta nebăgare de seamă ! o scrisoare de amor s-o arunci în neştire într-un buzunar cu batista, şi s-o pierzi ca şi cum ai pierde o hîrtie indiferentă, ca un afiş, după ce ai ieşit de la reprezentaţie… La atîta lipsă de judecată, să-ţi spui drept, nu m-aşteptam ! Ce Dumnezeu ! eşti femeie în toată firea, nu mai eşti copil. Atîta neglijenţă nu se pomeneşte nici în romane, nici într-o piesă de teatru.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Judecă-mă, Fănică, judecă-mă… (plînge). Da, aşa e… am fost o copilă… am făcut o nerozie fără seamăn ; dar acuma trebuie îndreptată. Fănică, dacă mă iubeşti, dacă ai ţinut tu la mine măcar un moment în viaţa ta, scapă-mă… scapă-mă de ruşine ! Tu eşti bărbat, nu-ţi pasă ! Pentru tine, afişarea intrigii noastre n-ar fi o nenorocire… dar pentru mine… Fănică, gîndeşte-te… gîndeşte-te. (plînge.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Tocmai de-aia m-am asigurat de persoana lui Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
În zadar, Fănică ; Caţavencu poate muri astăzi, mîine gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră. Dumnezeule ! Cum or să-şi smulgă toţi gazeta, cum or să mă sfîşie, cum or să rîză !… O săptămînă, o lună, un an de zile n-o să se mai vorbescă decît de aventura asta… În orăşelul ăsta, unde bărbaţii şi femeile şi copiii nu au altă petrecere decît bîrfirea, fie chiar fără motiv… dar încă avînd motiv… şi ce motiv, Fănică !… Ce vuiet ! ce scandal ! ce cronică infernală !… Şi eu, Fănică, în timpul ăsta, ce să fac ? Să mor ? să mor dacă voieşti… pentru că după asta nu o să mai pot trăi.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Atunci, dacă nu e altă scăpare… Zoc ! Zoe ! mă iubeşti ?…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Te iubesc, dar scapă-mă.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Să fugim împreună…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(retrăgîndu-se)
Adnotari si semne de carte
Eşti nebun ? dar Zaharia ? dar poziţia ta ? dar scandalul şi mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre ?…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(descurajat)
Adnotari si semne de carte
Atunci nu ne mai rămîne nimica de făcut ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ba da !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ce ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Să sprijinim candidatura lui Caţavencu !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(sărind)
Adnotari si semne de carte
Peste putinţă !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Să-l alegem !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Niciodată.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Trebuie.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
O dată cu capul ! Te gîndeşti la ce spui ? Iată pe ce depeşe am pus mîna adineaori, a adus-o la telegraf canalia care a găsit scrisoarea ta, beţivul de ieri. E o depeşe anonimă. Am oprit-o şi am dat ordin la telegraf să nu mai expedieze nimic fără ştirea mea ; dar ştiu eu ce poate conţine o depeşe cu cheie ?… Iată : « Trădare ! Prefectul şi oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Caţavencu, pe care vor să-l aleagă la colegiul II. Trădare, trădare, de trei ori trădare… Mai mulţi membri ai partidului… » …Orice s-ar întîmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul, nu nu, nu !… Spune-mi, să căutăm, să găsim alt mijloc ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(zdrobită)
Adnotari si semne de carte
Alt mijloc nu văz,… alt mijloc nu este.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Atunci…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Atunci… (înecată) lasă-mă, lasă-mă în nenorocire… lasă-mă să mor de ruşine… Omoară-mă pe mine care te-am iubit, care am jertfit tot pentru tine… Iată unde m-ai adus ! iată cît plăteau jurămintele tale ! M-ai adus la moarte — pentru că (hotărîtă) mă omor înainte de izbucnirea scandalului, astăzi, acuma, aici ! — m-ai adus la moarte, şi mă poţi scăpa, şi mă laşi să mor… (plînge)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Zoe ! Zoe !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Lasă-mă… Dacă ambiţia ta, dacă nimicurile tale politice le pui mai presus de ruşinea mea, de viaţa mea, lasă-mă ! Să mor… (plîngînd.) Să mor cu siguranţa că opt ani de zile m-ai amăgit în fiecare minută, că nu m-ai iubit niciodată… niciodată… niciodată…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Zoe ! să vedem, să ne mai gîndim !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nu mai e vreme de gîndit, Fănică ! Fiecare minută care trece mă apropie de pieire… Trebuie să te hotărăşti !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(în luptă cu el însuşi)
Adnotari si semne de carte
Să mă hotărăsc ! să mă hotărăsc…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(înecată)
Adnotari si semne de carte
Adineaori, în Lipscani, am aflat de arestarea lui Caţavencu. Am alergat ca o nebună la redacţie. Iată ce foie au scos comitetul lor (îi dă foaia, Tipătescu o citeşte încet.) Înţelegi la ce trebuie să ne aşteptăm după arestarea lui.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Omul ăsta îşi joacă viaţa !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nu şi-o joacă pe a lui. Fănică, o joacă pe a mea ; pentru că încă o dată îţi spui… din două una : ori tu mă iubeşti şi eu trăiesc, şi atunci lupta e peste putinţă cu Caţavencu — trebuie să-mi cedezi ; ori nu, şi atuncea mor, şi dacă mă laşi să mor, după ce-oi muri poate să se-ntîmple orice… (zdrobită.) Sunt hotărîtă… (revenindu-i deodată toată energia.) Da, sunt hotărîtă, dar nu voi să mor pînă nu voi fi luptat cu toate împrejurările (cu energie crescîndă) şi am să lupt ! şi cu tine am să lupt din toate puterile, cu tine, om ingrat şi fără inimă ! cu tine trebuie să lupt, pentru că acuma tu eşti piedica a mai grea, care mă opreşte să-mi capăt iar liniştea !… Da, sunt hotărîtă, şi trebuie să biruiesc tot, şi pe tine… aşa de hotărîtă sunt, încît adineaori am poruncit lui Ghiţă să meargă să dea drumul lui Caţavencu şi să-l poftească aici din partea mea…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Femeie nebună ! Ce ai făcut ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să sprijini pe Caţavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi, ca să mă scapi — atunci eu, care voi să scap, îl sprijin eu, îl aleg eu…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Cum ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Caţavencu, bărbatul meu cu toate voturile lui trebuie să fie pentru Caţavencu. În sfîrşit, cine luptă cu Caţavencu luptă cu mine… Aide, Fănică, luptă, zdrobeşte-mă, tu care ziceai că mă iubeşti ! Să vedem ! (pleacă spre dreapta.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Zoe !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Lasă-mă ! (iese.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(urmărind-o)
Adnotari si semne de carte
Zoe ! Zoe ! (iese după ea. O clipă scena goală.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
GHIŢĂ PRISTANDA şi CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(apărînd din fund şi făcînd loc cu respect lui Caţavencu sa treacă)
Adnotari si semne de carte
Poftiţi, cocoane Nicule, poftiţi… (umilit) şi zău, să pardonaţi, în consideraţia misiei mele, care ordonă (serios) să fim scrofuloşi la datorie. D-voastră ştiţi mai bine ca mine… aşa e poliţaiul : tată să-ţi fie — trebuie să-l ridici ? îl ridici ! n-ai ce-i face : e misie. De aia (foarte rugător) mă rog să pardonaţi…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Îmi pare rău, Ghiţă, că mai stăruieşti cu scuzele tale… Adică noi nu ştim cum merge poliţia ? (sentenţios.) Într-un stat constituţional un poliţai nu e nici mai mult nici mai puţin decît un instrument !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat instrument !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Nu braţul care loveşte, voinţa care ordonă e de vină… Eu chiar am scris un articol în privinţa asta. Nu ştiu dacă l-aţi citit ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Trebuie să-l fi citit, coane Nicule ; eu gazeta d-voastră o citesc ca Evanghelia totdauna ; că să nu vă uitaţi la mine… adică pentru misie… (misterios) altele am eu în sufletul meu, dar de ! n-ai ce-i face : famelie mare, renumeraţie după buget mică…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Şi în sfîrşit, cum ar fi posibil martiriul, dacă n-ar exista călăul ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat, coane Nicule !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(schimbînd tonul)
Adnotari si semne de carte
Cetăţene, nu uita condiţia cu care am venit aici ! Am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el, nu mă pot aşa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache, pe dînsa voi să văz.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Mai e vorbă, coane Nicule, pe coana Joiţica, pe dumneei… conul Fănică nici nu e aicea… Poftiţi, poftiţi, şedeţi, coane Nicule, mă duc să spui coanii Joiţichii că aţi venit… (vrea să plece.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Poţi să-i adăogi chiar că mă grăbesc să mă întorc în temniţa unde m-a aruncat dizgraţia dumneei.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ascult. (aparte.) Mare pişicher ! Strajnic prefect ar fi ăsta ! (iese aruncînd priviri furişe de admiraţie cătră Caţavencu.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(singur)
Adnotari si semne de carte
În sfîrşit, capitulează ! Se putea altfel ?… Iubitul, scumpul, venerabilul nenea Zaharia (rîde) parcă-l auz deseară proclamîndu-mă candidat al colegiului. Sărmanul Farfuridi !… (grav.) Scopul scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambetta * !… Amabilul Fănică trebuie să facă venin de moarte … atît mai bine pentru mine ! Îşi pierde minţile, atît mai rău pentru el ! Mă arestează, atît mai bine pentru mine ! Coana Joiţica, mai cuminte ca toţi, mă cheamă, şi eu, politicos, iată-mă, gata să-i sărut mîna cu respect… Mă rog, n-ai ce-i face : mîna care-ţi dă mandatul !… Dar… unde e coana Joiţica ?… nu văz pe coana Joiţica… (Se-ntoarce spre fund, apoi spre stînga, în fine spre dreapta. În momentul acesta apare Tipătescu în uşa din dreapta, unde stă un moment nemişcat. Gest de surpriză din partea lui Caţavencu. Aparte.) Tipătescu ! O preferam pe ea !
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU, TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(a apărut în dreapta cu aerul încruntat şi pumnii încleştaţi, a stat în uşe, a mers apoi liniştit la uşa din fund, măsurînd din ochi pe Caţavencu, şi s-a oprit în fund un moment : aparte)
Adnotari si semne de carte
Ţine-mă, Doamne !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(jenat)
Adnotari si semne de carte
Stimabile domn, scuzaţi-mă daca v-ar părea că mă prezint la d-voastră astfel, într-un mod neregulat… Trebuie să vă spun că am fost adus aici din arest de poliţaiul d-voastre, după ordinile… şi nu m-aşteptam să vă întîlnesc…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
Impertinent !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Pentru că mi se spusese că eram chemat de… altfel nici nu aş fi venit… În fine, dacă sunt aici prizonier, rămîi… dacă sunt liber — şi nu cer nimic mai mult — mă retrag îndată…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(care a tot bătut din călcîi cu impacienţa, coboară încet, rar şi cu dinţii strînşi)
Adnotari si semne de carte
Iubite şi stimabile d-le Caţavencu, nu înţeleg pentru ce între doi bărbaţi, cu oarecare pretenţie de seriozitate, să mai încapă astfel de meşteşuguri şi rafinării de maniere, astfel de tirade distilate, cînd situaţia lor e aşa de limpede… Eu sunt un om căruia-i place să joace pe faţă… Să-mi dai voie să-ţi spui ceva… Ia poftim, ia poftim, mă rog. (îi oferă un scaun, aparte.)Să fiu cuminte. Ce bine că-i Zoe dincolo !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Stimabile domn, d-tale îţi place să joci pe faţă, primesc ; mie-mi place să joc scurt, scurt, (gest de retezare.) Situaţia noastră o putem dezlega numaidecît. (Tipătescu îi oferă jeţul, el îl respinge uşor.) Mulţumesc !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(acelaşi joc)
Adnotari si semne de carte
Ia poftim, mă rog, ia poftim !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(acelaşi joc)
Adnotari si semne de carte
Mulţumesc !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(privind ţintă la Caţavencu şi cu tonul mîrîit)
Adnotari si semne de carte
Poftim de !…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(care s-a retras puţin, cedează în sfîrşit şi cade pe fotoliu cam fără voie)
Adnotari si semne de carte
Mulţumesc.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Aşa. (şade aproape de el, Caţavencu se cam retrage. Tipătescu se îndeasă spre el, Caţavencu acelaşi joc, şi iar.) Astfel dar, onorabile domn, d-ta, — prin ce mijloace nu-mi pasă ! — posedezi o scrisoare a mea, care poate compromite onoarea unei familii…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(gest)
Adnotari si semne de carte
A !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Mă iartă că te-am ofensat. Să fiu şi mai scurt… Iată : d-ta eşti un om practic, d-ta posedezi un lucru care-mi trebuie mie. Eu viu şi-ţi zic : (cu multă afabilitate) mă rog, onorabile domn, ce-mi ceri d-ta în schimbul acelui lucru ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(naiv)
Adnotari si semne de carte
Cum, nu ştii ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Nu…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Nici măcar nu vă dă-n gînd ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Nu… d-aia întreb…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Stimabile domn, (cu dignitate) un om politic…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(cu pofidă)
Adnotari si semne de carte
Adică d-ta…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Dă-mi voie… Un om politic trebuie, mai ales în nişte împrejurări politice ca acelea prin care trece patria noastră, împrejurări de natură a hotărî o mişcare generală, mişcare ce, dacă vom lua în consideraţie trecutul oricărui stat constituţional, mai ales un stat tînăr ca al nostru…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(impacientat, bătînd din călcîi)
Adnotari si semne de carte
Mă rog, onorabile, încă o dată… (răspicat) ce-mi ceri d-ta în schimbul acelei scrisori ? Scurt ! scurt ! (repetă gestul de retezare al lui Caţavencu.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Ei ?… dacă este aşa, dacă voieşti scurt, iată : voi (rugător) să nu mă combaţi, ceva mai mult, să-mi sprijini candidatura…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(vrînd să izbucnească)
Adnotari si semne de carte
Candidatura d-tale ! (stăpînindu-se.) Onorabile domn, nu ţi se pare că ceri prea mult ?…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Atuncea d-ta, care mi-ai propus schimbul, care-mi faci întrebarea, trebuie să răspunzi…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(apropiindu-se şi îndesîndu-se înspre Caţavencu, se repetă jocul de scenă de mai sus)
Adnotari si semne de carte
Ba zău, spune, nu ţi se pare prea mult ? ‘Ai ? Ce zici ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(naiv)
Adnotari si semne de carte
Nu.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(cu insinuare)
Adnotari si semne de carte
Dacă s-ar retrage Comitetul permanent şi am rezerva un loc pentru prea iubitul d. Caţavencu ?…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(zîmbind şi cu bonomie)
Adnotari si semne de carte
E un nimic, stimabile…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Dacă în postul de advocat al statului s-ar numi acelaşi d. Caţavencu ?…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
E puţin, onorabile…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Dacă în locul de primar, vacant acum, şi în locul de epitrop-efor la Sf. Nicolae s-ar numi tot nenea Caţavencu ? ‘Ai ? (Caţavencu surîde cu un gest de refuz.) Şi dacă şi moşia « Zăvoiul » din marginea oraşului…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(zîmbind asemenea)
Adnotari si semne de carte
Dă-mi voie, stimabile, un om politic trebuie, este dator, mai ales în împrejurări ca acelea prin care trece patria noastră, împrejurări de natură a hotărî o mişcare generală, mişcare (mîngîie şi umflă cuvintele distilîndu-şi tonul şi accentul) ce, dacă vom lua în consideraţie, trecutul unui stat constituţional, mai ales un stat tînăr ca al nostru, de abia ieşit din…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(bătînd impacient din călcîi şi întrerupîndu-l)
Adnotari si semne de carte
Ei ! să lăsăm frazele, nene Caţavencule ! Astea sunt bune pentru gură-cască… Eu sunt omul pe care d-ta să-l îmbeţi cu apă rece ?… Spune, unde să fie ! bărbăteşte : ce vrei de la mine ? (se ridică fierbînd.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(ridicîndu-se şi el)
Adnotari si semne de carte
Ce vreau ? ce vreau ? Ştii bine ce vreau. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atîta vreme ; vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomani, unde sunt cel d-întîi între fruntaşii politici… Vreau…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(fierbînd)
Adnotari si semne de carte
Ce vrei ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Vreau… mandatul de deputat, iată ce vreau : nimic altceva ! nimic ! nimic ! (după o pauză, cu insinuare caldă şi crescîndă.) Mi se cuvine !… Te rog !… Nu mă combate… Susţine-mă… Alege-mă… Poimîine, în momentul cînd voi fi proclamat cu majoritatea cerută,… în momentul acela vei avea scrisoarea (cu multă căldură)… pe onoarea mea !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(aproape să izbucnească)
Adnotari si semne de carte
Pe onoarea ta ?… Şi dacă nu pot să te aleg ?…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Poţi !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(pierzîndu-şi cumpătul din ce în ce)
Adnotari si semne de carte
Şi dacă nu voi ? — zi că nu voi să te aleg ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(îndîrjit)
Adnotari si semne de carte
Trebuie să vrei.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(d-abia mai stăpînindu-se)
Adnotari si semne de carte
Uiţi că nu e bine să te joci cu un om ca mine astfel. Nu ! nu ! nu voi să te aleg !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Trebuie !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Trebuie să vrei, dacă ţii cîtuşi de puţin la onoarea…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(izbucnind)
Adnotari si semne de carte
Mizerabile ! (Caţavencu face un pas înapoi.) Canalie neruşinată ! Nu ştiu ce mă ţine să nu-ţi zdrobesc capul… (se repede, ia un baston de lîngă perete şi se întoarce turbat cătră Caţavencu.) Mişelule ! trebuie să-mi dai aci scrisoarea, trebuie să-mi spui unde e scrisoarea… ori te ucid ca pe un cîine ! (se repede năvală la el. Caţavencu ocoleşte masa şi canapeaua, răstoarnă mobilele şi se repede la fereastră, pe care o deschide de perete îmbrîncind-o în afară.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(tremurînd, strigă la fereastră în afară)
Adnotari si semne de carte
Ajutor ! Săriţi ! Mă omoară vampirul ! prefectul asasin ! ajutor !
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — ZOE (venind repede din dreapta)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(repezindu-se între Caţavencu şi Tipătescu, rugătoare şi foarte emoţionată)
Adnotari si semne de carte
Domnule Caţavencu, domnule, pentru Dumnezeu ! te rog, nu striga… Fănică, ai înnebunit ?… Domnule Caţavencu… mă rog…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(emoţionat şi el)
Adnotari si semne de carte
Cum să nu strig, doamnă ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(zdrobit de mişcare, ştergîndu-şi fruntea şi căzînd pe un scaun la dreapta)
Adnotari si semne de carte
Mişel ! mişel ! mişel !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(rugătoare)
Adnotari si semne de carte
Domnule Caţavencu, cer scuze eu pentru momentul de iuţeală care l-a făcut pe Fănică să uite…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Nu încap scuze, doamnă… trebuie să ies d-aci numaidecît : nu mai pot sta un moment într-o casă unde-mi este viaţa în primejdie !…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Domnule Caţavencu, în sfîrşit d-ta eşti un om cuminte, un om practic, d-tale îţi este indiferent de la cine ţi-ar veni aceea ce-ţi trebuie aşa de neapărat…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Nu-nţeleg……
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ai cerut, în schimbul scrisorii de care e vorba, mandatul de deputat. Ai jurat pe onoarea d-tale că poimîine cînd ăi fi proclamat, vei da scrisoarea aceluia ce te-ar face să fii ales… Ei ! eu te aleg, eu şi bărbatul meu ; mie să-mi dai scrisoarea… Primeşti ?…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(ca lovit de o idee)
Adnotari si semne de carte
Primesc…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(încet cătră Tipătescu, care stă cufundat în gînduri pe fotoliu)
Adnotari si semne de carte
Şi înţelegi că atunci, cînd, luptînd cu tine, voi căpăta scrisoarea,… tot,… tot,… Fănică, va fi isprăvit între noi (tare). Suntem deplin înţeleşi, domnule Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Da, madam, pe deplin… dar… (îi face semn cătră Tipătescu.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(stăruind lîngă Tipătescu)
Adnotari si semne de carte
Fănică ! Fănică ! hotărăşte-te ! Poţi fi tu duşmanul liniştii mele ? Spune !… (rugîndu-l frumos) Fănică !…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(nemaiputînd lupta şi sculîndu-se)
Adnotari si semne de carte
În sfîrşit, dacă vrei tu… fie !… Întîmplă-se orice s-ar întîmpla… (cu hotărîre.) Domnule Caţavencu, eşti candidatul Zoii, eşti candidatul lui nenea Zaharia… prin urmare şi al meu ! Poimîine eşti deputat !…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(triumfătoare)
Adnotari si semne de carte
A !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Poimîine veţi avea… (se aude zgomot afară, vocea lui Trahanache : « Ai puţintică răbdare » !)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nenea !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Zaharia !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Venerabilul !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Repede, ascundeţi-vă amîndoi… Nu trebuie să vă vază…
Adnotari si semne de carte
(Zoe iese degrabă în stînga, Tipătescu cu Caţavencu la dreapta.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(singur)
Adnotari si semne de carte
Nimeni ?… şi dobitocul de fecior mi-a spus că Fănică şi Zoe sunt aici… (merge la uşa din dreapta şi bate cu discreţie.) Nimeni ! (asemenea în stînga.) Nimeni ! (vrea să plece prin fund şi ca şi cînd şi-ar aduce aminte de ceva.) A! era să uit ! (şade la masa de scris, ia condei şi hîrtie şi scrie, citind.) « Dragă Fănică, te-am căutat ! Mă întorc peste o jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem înainte de întrunire. Aşteaptă-mă negreşit ; nu ieşi : ai puţintică răbdare… Trahanache… » (pune scrisoarea la vedere pe masă.) Acuma să dăm de căpătîiele firelor iubitului nostru d. Caţavencu. (iese prin fund repede. Un moment scena goală ; apoi uşile din dreapta şi din stînga se deschid binişor. Din stînga iese Zoe, din dreapta Tipătescu şi Caţavencu.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU, CAŢAVENCU, ZOE, apoi CETĂŢEANUL TURMENTAT
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Blestemată politică ! un moment să n-ai pace ! (merge la uşa din fund şi o închide.) Suntem în linişte… (lui Caţavencu.) Eu merg la telegraf să-ţi anunţ la Bucureşti candidatura… d-ta aşteaptă acasă un cuvînt al meu… Deseară, la întrunire, fii cu tact trebuie mult tact… (se aud în fund bătăi în uşă ; toţi din scenă tac şi nu mişcă ; iar bătăi, apoi trei fluierături.) E Ghiţă, ăsta e semnalul lui ! (merge şi deschide uşa din fund, prin care apare Cetăţeanul, fluierînd ca de mirare.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Iar ? (se dă înapoi.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Omul meu ! (se dă cam la spatele Zoii.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Da, iar eu ! (sughite.) Am venit pentru istoria aia de care am vorbit az-dimineaţă… Ce facem ? Iacă, mîine începe… Eu… pentru cine votez ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(ţinîndu-i calea să nu coboare în scenă)
Adnotari si semne de carte
Pentru cine ? pentru cine ? Lasă-mă în pace, cetăţene : ai ajuns de nesuferit… Votează pentru cine pofteşti !…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Eu nu poftesc pe nimeni, dacă e vorba de poftă…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ! lasă-mă-n pace, administraţia nu voieşte să influinţeze cîtuşi de puţin pe nimeni.
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(intervenind)
Adnotari si semne de carte
Pardon, daţi-mi voie : mie-mi pare din contra că într-un stat constituţional, mai ales într-un stat tînăr ca al nostru, administraţia ar trebui să…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Se-nţelege…!
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(cătră Caţavencu)
Adnotari si semne de carte
Ei ! onorabilul ! nu te vedeam ; sluga ! o mie de ani pace ! Şi zi, mă lucraşi, ai ? Adică, dă-i cu bere, dă-i cu vin, nu pentru cinstea obrazului… pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea,… bravos ! dom’le Nae.
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
A ! a !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică ! Fănică ! trimite-l… e nesuferit !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(nervos)
Adnotari si semne de carte
În sfîrşit, cetăţene, te rog lasă-ne cu binişorul, lasă-ne… Ce pofteşti de la mine ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu ţi-am spus ? (sughite) Mîine începe… Ei ? (sughite) Eu pe cine aleg ? Pentru cine ?… (face semnul votării şi sughite.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Pentru d. Nae Caţavencu.
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Pentru… (sughite şi pufneşte de rîs.) Nu mă-nnebuni că ameţesc…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(din ce în ce mai nervos, luînd pe Cetăţeanul de mînă şi zguduindu-l)
Adnotari si semne de carte
Pentru că eşti un om viţios…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu mă smuci, că ameţesc !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Pentru că te-ai lăsat să-ţi ia din buzunar, să-ţi fure scrisoarea…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Ei ! nu face nimica, poate mai găsim alta.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Lasă-mă să vorbesc… pentru că eşti…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Alegător…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu… beţiv… viţios… păcătos.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică !…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Da, beţiv… uite şi acuma eşti turmentat, eşti băut…
Adnotari si semne de carte
(Caţavencu rîde)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Aş !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(cu dezgust)
Adnotari si semne de carte
Uite, nenorocitule ! miroşi cale d-o poştă… (îl împinge.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(şovăind)
Adnotari si semne de carte
Ăsta este mirosul meu naturel…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Miroşi a rom…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Ei bravos ! Vrei să miros a gaz ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ! pentru toate astea trebuie să-ţi dai votul lui onorabilul d. Caţavencu… Pentru aşa alegător, mai bun ales nici că se putea…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică !…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Totdeauna ironic, (zîmbind) stimabile !
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — FARFURIDI, BRÎNZOVENESCU şi TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(montîndu-se treptat)
Adnotari si semne de carte
Da, pentru d. Caţavencu lucrăm noi, pe d-sa noi îl sprijinim, pe d. Caţavencu să-l alegeţi d-voastră. Şi nu-l sprijinim de silă, îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetăţean al nostru…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică, fii calm…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Da, sunt calm… Pentru că dumnealui (Farfuridi, Brînzovenescu şi Trahanache apar în fund şi ascultă. Cei dintîi arată tot ce se petrece în scenă celui de-al treilea) nu e ca alţii mişel, pentru că nu e ca alţii canalie, nu e ca alţii infam… (se montează din ce în ce)… pentru că încă o dată, la alegători ca d-ta, cu minte, cu judecată limpede, cu simţ politic, nu se poate mai bun reprezentant decît d. Caţavencu, (apăsînd) onorabilul d. Caţavencu ! (Tipătescu împinge cu scîrbă pe Cetăţeanul turmentat.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(zîmbind cu bonomie)
Adnotari si semne de carte
Ce răutăcios !
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
(din fund)
Adnotari si semne de carte
A !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(lui Trahanache)
Adnotari si semne de carte
Iacă trădarea ! Cînd îţi spuneam, venerabile !… (coboară toţi.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei ! ai puţintică răbdare !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nene ! (se repede la Trahanache şi-l trage deoparte unde-i vorbeşte încet şi cu multă mişcare. Caţavencu şi Cetăţeanul turmentat vorbesc de altă parte asemenea.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ! lăsaţi-mă toţi în pace !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Te lăsăm, stimabile, dar mergem la Bucureşti…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Şi vom spune tot…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
Duceţi-vă la dracul ! (trece lîngă Trahanache şi Zoe.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
La ziare !
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
La Comitetul electoral central !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
La guvern !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(arătînd pe Farfuridi şi Brînzovenescu lui Caţavencu)
Adnotari si semne de carte
Oleu !… fugi că ameţesc ! (Caţavencu şi Cetăţeanul turmentat convorbesc foarte mişcat deoparte cu Farfuridi şi Brînzovenescu.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
În sfîrşit, ce e, Fănică ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu mă-ntreba pe mine, nene Zahario !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(cu energie)
Adnotari si semne de carte
Nici o vorbă, nene, trebuie…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
De ce ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(precipitată)
Adnotari si semne de carte
Dacă mă iubeşti, dacă ţii la mine, acuma tăcere ; îţi spun pe urmă tot. (vorbesc încet toţi trei.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cătră Farfuridi şi Brînzovenescu)
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie, stimabile, nu d-voastră veţi avea mai multă încredere faţă cu înaltele locuri decît onorabilul (toţi ascultă, Tipătescu se plimbă agitat în fund) d. Tipătescu, prefectul cel mai onest !…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Da !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Cel mai integru !…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Da !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Cel mai credincios !…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fireşte !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Daţi-mi voie să vă spun că toate zbuciumările d-voastră sunt numai şi numai chestii personale, şi cînd vin nişte asemenea persoane… ca d-voastră…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nananà !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Care va să zică şi insulte !
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Bravos !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Chestie de tarabă, onorabile ! daraveri de clopotniţă, stimabile !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(cătră Trahanache)
Adnotari si semne de carte
Se-nţelege !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Alegătorii vor vorbi…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(îndemnînd pe Cetăţeanul turmentat şi pe Trahanache)
Adnotari si semne de carte
Da, alegătorii vor vorbi.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Da, alegătorii vor vorbi, fireşte !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(serios)
Adnotari si semne de carte
Da, noi vom vorbi !
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — GHIŢĂ PRISTANDA (venind fuga din fund, cu o depeşă-n mînă)
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Coane Fănică ! o depeşă fe-fe urgentă !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
O depeşă ! (se-ntorc toţi spre fund.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(deschide nervos depeşa şi citeşte)
Adnotari si semne de carte
« Cu orice preţ, dar cu orice preţ, colegiul d-voastră al II-lea trebuie să aleagă pe d. Agamemnon Dandanache. (toţi mişcare.) Se face din aceasta pentru d-voastră o înaltă şi ultimă chestie de încredere »… A !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI şi BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Aha !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(cu toată energia)
Adnotari si semne de carte
A! nu se poate ! Vom lupta contra oricui… Vom lupta contra guvernului !… (Tipătescu a căzut obosit pe un scaun.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Da, nene ! vom lupta contra guvernului !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Da, vom lupta contra guvernului ! (Caţavencu, Zoe şi Trahanache de o parte, Farfuridi, Brînzovenescu frecîndu-şi mîinile cu satisfacţie de altă parte ; Ghiţă în fund ; Tipătescu obosit pe un scaun, ca şi cum n-ar lua parte la ce se petrece. Cetăţeanul turmentat în mijloc.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(tîrît de curent)
Adnotari si semne de carte
Da ! vom lupta contra… (sughiţînd şi schimbînd tonul)… adică nu… Eu nu lupt contra guvernului…
Adnotari si semne de carte
(Cortina)

>>actul 3