COMEDIE ÎN PATRU ACTE

PERSOANELE
Adnotari si semne de carte
ŞTEFAN TIPĂTESCU, prefectul judeţului
Adnotari si semne de carte
AGAMEMNON DANDANACHE, vechi luptător de la 48
Adnotari si semne de carte
ZAHARIA TRAHANACHE, prezidentul Comitetului permanent, Comitetului electoral, Comitetului şcolar, Comiţiului agricol şi al altor comitete şi comiţii
Adnotari si semne de carte
TACHE FARFURIDI, avocat, membru al acestor comitete şi comiţii
Adnotari si semne de carte
IORDACHE BRÎNZOVENESCU, asemenea
Adnotari si semne de carte
NAE CAŢAVENCU, avocat, director-proprietar al ziarului « Răcnetul Carpaţilor », prezident-fundator al Societăţii Enciclopedice-Cooperative « Aurora Economică Română »
Adnotari si semne de carte
IONESCU, institutor, colaborator la acel ziar şi membru al acestei societăţi
Adnotari si semne de carte
POPESCU, institutor, asemenea
Adnotari si semne de carte
GHIŢĂ PRISTANDA, poliţaiul oraşului
Adnotari si semne de carte
UN CETĂŢEAN TURMENTAT
Adnotari si semne de carte
ZOE TRAHANACHE, soţia celui de sus
Adnotari si semne de carte
UN FECIOR
Adnotari si semne de carte
ALEGĂTORI, CETĂŢENI, PUBLIC
Adnotari si semne de carte
În capitala unui judeţ de munte, în zilele noastre.
Adnotari si semne de carte
(O anticameră bine mobilată. Uşă în fund cu două ferestre mari de laturi. La dreapta, în planul din fund o uşă, la stînga altă uşă, în planul din faţă. În stînga, planul întîi, canapea şi un fotoliu.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU, puţin agitat, se plimbă cu « Răcnetul Carpaţilor » în mînă ; e în haine de odaie ; PRISTANDA în picioare, mai spre uşă, stă rezemat în sabie
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(terminînd de citit o frază din jurnal)
Adnotari si semne de carte
«… Ruşine pentru oraşul nostru să tremure în faţa unui om !… Ruşine pentru guvernul vitreg, care dă unul din cele mai frumoase judeţe ale României pradă în ghearele unui vampir ! … … » (indignat.) Eu vampir, ‘ai ?… Caraghioz !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Curat caraghioz !… Pardon, să iertaţi, coane Fănică, că întreb : bampir… ce-i aia, bampir ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Unul… unul care suge sîngele poporului… Eu sug sîngele poporului !…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Dumneata sugi sîngele poporului !… Aoleu !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Mişel !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat mişel !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Murdar !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat murdar !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ! nu s-alege !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Nu s-alege !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui… degeaba ! să-mi rază mie mustăţile !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Şi mie !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Dar în sfîrşit, las-o asta ! lasă-l să urle ca un cîine !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat ca un cîine !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Incepuseşi să-mi spui istoria de aseară. (şade.)
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Cum vă spuneam, coane Fănică (se apropie), aseară, aţipisem niţel după masă, precum e misia noastră… că acuma dumneavoastră ştiţi că bietul poliţai n-are şi el ceas de mîncare, de băutură, de culcare, de sculare, ca tot creştinul…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Fireşte…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Şi la mine, coane Fănică, să trăiţi ! greu de tot… Ce să zici ? Famelie mare, renumeraţie mică, după buget, coane Fănică. Încă d-aia nevastă-mea zice : « Mai roagă- te şi tu de domnul prefectul să-ţi mai mărească leafa, că te prăpădeşti de tot !… » Nouă copii, coane Fănică, să trăiţi ! nu mai puţin… Statul n-are idee de ce face omul acasă, ne cere numai datoria ; dar de ! nouă copii şi optzeci de lei pe lună : famelie mare, renumeraţie mică, după buget.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(zîmbind)
Adnotari si semne de carte
Nu-i vorbă, după buget e mică, aşa e… decît tu nu eşti băiat prost ; o mai cîrpeşti, de ici, de colo ; dacă nu curge, pică… Las’ că ştim noi !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ştiţi ! Cum să nu ştiţi, coane Fănică, să trăiţi ! Tocma’ dumneavoastră să nu ştiţi !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Şi nu-mi pare rău, dacă ştii să faci lucrurile cuminte : mie-mi place să mă servească funcţionarul cu tragere de inimă… Cînd e om de credinţă…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
De credinţă, coane Fănică, să trăiţi !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu mă uit dacă se foloseşte şi el cu o para, două… mai ales un om cu o familie grea.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Nouă suflete, coane Fănică, nouă, şi renumeraţie…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
După buget !…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Mică, sărut mîna, coane Fănică.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Lasă, Ghiţă, cu steagurile de alaltăieri ţi-a ieşit bine ; ai tras frumuşel condeiul.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(uitîndu-se pe sine şi rîzînd)
Adnotari si semne de carte
Curat condei ! (luîndu-şi numaideclt seama, naiv.) Adicăte, cum condei, coane Fănică ?…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Contul jidanului s-a plătit la Comitet pe patruzeci şi patru de steaguri…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(naiv)
Adnotari si semne de carte
Da.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ?… s-a pus patruzeci şi patru de steaguri ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(cu tărie)
Adnotari si semne de carte
S-a pus, coane Fănică, s-a pus… Poate unul-două să le fi dat vîntul jos… da’ s-a pus…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Patruzeci şi patru ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Patruzeci şi patru în cap, coane Fănică.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(rîzînd)
Adnotari si semne de carte
Nu umbla cu mofturi, Ghiţă. Nu m-am plimbat eu la luminaţie în trăsură cu Zoe şi cu nenea Zaharia în tot oraşul ? Tocmai ea, cum e glumeaţă, zice : « Ia să-i numărăm steagurile lui Ghiţă »…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(mîhnit)
Adnotari si semne de carte
Îmi pare rău ! tocmai coana Joiţica, tocmai dumneei, care de !… să ne aşteptăm de la dumneei la o protecţie…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Apoi, ea n-a zis-o cu răutate, a zis-o de glumă. Nu ştie şi nenea Zaharia şi ea că eşti omul nostru…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Al dumneavoastră, coane Fănică, şi al coanii Joiţichii, şi al lui conul Zaharia… Ei ? şi le-aţi numărat, coane Fănică ?… Ei ? aşa e ? patruzeci şi patru…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Vreo paispce… cinspce.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Apoi să le numărăm, coane Fănică ; să le numărăm : două la prefectură.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Două…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Două la piaţa 11 Fevruarie…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Patru…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(căutînd în gînd)
Adnotari si semne de carte
Două la primărie…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Şase…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(acelaşi joc)
Adnotari si semne de carte
Unul la şcoala de băieţi…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Şapte…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Unul… la şcoala de fete…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Opt…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Unul la spital…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nouă…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Două… la catrindală, la Sf. Niculae…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Unsprezece.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Două la prefectură… paispce…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(rîzînd)
Adnotari si semne de carte
Le-ai mai numărat pe ale de la prefectură.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Nu, coane Fănică, să trăiţi (continuă repede, pe nerăsuflate.) Două la primărie, optspce, patru la şcoli, douăzeci şi patru, două la catrindală la Sf. Niculae, treizeci…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(rîzînd)
Adnotari si semne de carte
Le-ai mai numărat o dată pe toate astea şi aduni rău…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Doamne păzeşte, coane Fănică, să trăiţi, patruzeci şi patru, în cap… patruzeci şi patru… Cum zic, unuldouă, poate vîntul… ori cine ştie…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(rîzînd)
Adnotari si semne de carte
Ghiţă… apoi nu mă orbi de la obraz aşa.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(schimbînd deodată tonul, umilit şi naiv)
Adnotari si semne de carte
Famelie mare… remuneraţie după buget mică…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(uitîndu-se la ceas)
Adnotari si semne de carte
Ia să lăsăm steagurile, Ghiţă…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat să le lăsăm, coane Fănică.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Spune odată istoria de-aseară, că mă grăbesc.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Bine ziceţi, coane Fănică. Aseară pe la zece şi jumătate, mă duc acasă, îmbuc ceva şi mă dau aşa pe-o parte să aţipesc numai un minuţel, că eram prăpădit de ostenit de la foc. Nevasta zice, pardon : « Dezbracă-te, Ghiţă, şi te culcă ». Eu, nu ; eu, la datorie, coane Fănică, zi şi noapte la datorie. Aşa, mă scol cam pe la douăspce fără un sfert, şi, pardon, mă dezbrac de mondir, scot chipiul, mă-mbrac ţivileşte şi plec… la datorie, coane Fănică. Pînă să plec se făcuse vreo unul după douăspce. O iau prin dosul primăriei, şi apuc pe maidan ca să ies la bariera « Unirii ». Cînd dau să trec maidanul, văz lumină la ferestrele de din dos ale lui d. Nae Caţavencu, şi ferestrele vraişte. Ulucile înalte… dacă te sui pe uluci, poţi intra pe fereastră în casă. Eu, cu gîndul la datorie, ce-mi dă în gînd ideea ? zic : ia să mai ciupim noi ceva de la onorabilul, că nu strică… şi binişor, ca o pisică, mă sui pe uluci şi mă pui s-ascult : auzeam şi vedeam cum v-auz şi m-auziţi, coane Fănică, ştiţi ca la teatru.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(interesîndu-se)
Adnotari si semne de carte
Ei, ce ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Jucaseră stos.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Cine era ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Cine să fie ? dăscălimea : Ionescu, Popescu, popa Pripici…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Şi popa ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Da, popa şi d. Tăchiţă, şi Petcuş, şi Zapisescu, toată gaşca-n păr. Jocul era pe isprăvite… şi fumărie de tutun… ieşea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca popa şi cu Petcuş. Ăilalţi şedeau de vorbă.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Şi Caţavencu mă-njura ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Grozav, coane Fănică, pe guvern şi pe dv.… şi-şi număra voturile.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Dăscălimea, popa şi moflujii * .
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat moflujii !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Las’că le dau eu voturi.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Da’ să vedeţi ce s-a-ntîmplat… coane Fănică. Din vorbă-n vorbă, Caţavencu zice : «Mă prinz cu d-voastră că o să voteze cu noi cine cu gîndul nu gîndiţi, unul pe care contează bampirul — şi acolo, pardon, tot bampir vă zicea — pe care contează bampirul ca pe Dumnezeu… şi cînd l-om avea pe ala, i-avem pe toţi… Ia ascultaţi scrisoarea asta»… şi scoate o scrisorică din portofel… « Ia ascultaţi… » Diavolul de popă, n-are de lucru ? se scoală repede de la joc şi zice : « Să mă-ngropi, sufletul meu, Năică, nu citi… stăi, s-o ascult şi eu… să-mi aprinz numai ţigara… » Şi, coane Fănică, se scoală de la joc, aprinde chibritul, trage din ţigară şi vine să arunce chibritul aprins pe fereastră drept în ochii mei… Mă trag înapoi, alunec de pe uluci şi caz pe maidan, peste un dobitoc, care pesemne trecea ori şedea lîngă uluci. Dobitocul începe să strige, toţi din casă sar năvală la fereastră ; eu, cum căzusem, mă ridic degrabă, o iau pituliş pe lîngă uluci şi intru în curtea primăriei.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(interesîndu-se de povestire)
Adnotari si semne de carte
Ei ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
M-am mai întors eu, dar închiseseră ferestrele şi lăsaseră perdelele.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Cine să fie ? Ce scrisoare ? Nu pricep… Ghiţă, eu trebuie să mă duc la dejun, să nu fac pe nenea Zaharia şi pe Zoe să m-aştepte. Ei nu dejunează fără mine, şi nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Şi mai ales cum e Zoe nerăbdătoare…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ce-mi ordonaţi, coane Fănică ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Să-mi afli ce scrisoare e aia şi de cine e vorba.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ascult, coane Fănică.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Dacă s-ar putea să punem mîna şi pe firul ăsta — nu doar că mi-e teamă de intrigile proaste ale lu Caţavencu, — dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvîrşire, ş-apoi să-l lucrăm pe onorabilul !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat să-l lucrăm !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Stai un minut pînă să-mi schimb haina ; ieşim împreună ; am să-ţi mai spun ceva.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Stau, coane Fănică.
Adnotari si semne de carte
(Tipătescu iese în stînga.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(singur)
Adnotari si semne de carte
Grea misie, misia de poliţai… Şi conul Fănică cu coana Joiţica mai stau să-mi numere steagurile… Tot vorba bietei neveste, zice : « Ghiţă, Ghiţă, pupă-l în bot şi-i papă tot, că sătulul nu crede la ăl flămînd… » Zic : curat ! De-o pildă, conul Fănică : moşia moşie, foncţia foncţie, coana Joiţica, coana Joiţica : trai, neneaco, cu banii lui Trahanache… (luîndu-şi seama) babachii… Da’eu, unde ? famelie mare, renumeraţie după buget mică. (şade în fund pe un scaun la o parte).
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZAHARIA TRAHANACHE, GHIŢĂ PRISTANDA, apoi TIPĂTESCU şi ZOE
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(intră prin fund, fără să ia seama la Ghiţă, care se ridică răpede la intrare. Trahanache e mişcat)
Adnotari si semne de carte
A! ce coruptă soţietate !… Nu mai e moral, nu mai sunt prinţipuri, nu mai e nimic : enteresul şi iar enteresul… Bine zice fiu-meu de la facultate alaltăieri în scrisoare : vezi, tînăr tînăr, dar copt, serios băiat ! zice : « Tatiţo, unde nu e moral, acolo e corupţie, şi o soţietate fără prinţipuri, va să zică că nu le are ! » … Auzi d-ta mişelie, infamie, (vede pe Ghiţă.) Aici erai Ghiţă ? (se stâpîneşte.)
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Aici, sărut mîna, coane Zahario.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Fănică a ieşit ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ba nu, coane Zahario, vine numaidecît momental, e dincolo… A! iată conul Fănică…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(cu pălăria şi haina de oraş vine din stînga, e surprins la vederea lui Zaharia)
Adnotari si semne de carte
Neică Zaharia ! Cum se poate ? Ai ieşit înainte de dejun ? Ce e ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
E comèdie, mare comèdie, Fănică, stăi să-ţi spui. (îi face semn să expedieze pe Pristanda.)
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(răpede)
Adnotari si semne de carte
Mai aveţi ceva să-mi ordonaţi, coane Fănică ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu… Nu uiţi de ce-am vorbit. Trebuie să avem dezlegarea istoriei cît mai degrabă.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ascult.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nene Zahario, e lung ce ai să-mi spui ? Nu mi-o poţi spune la dejun ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare… Nu trebuie să ştie Joiţica. E comèdie mare, Fănică. (şede pe canapea, cu spatele spre fund.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(uitîndu-se la ceas)
Adnotari si semne de carte
Atuncea treci, Ghiţă, pe la nenea Zaharia p-acasă şi lasă-i vorbă coanei Joiţichii — nu-i aşa, nene Zahario — să fie aşa de bună să nu se supere dacă om întîrzia de la dejun… avem ceva politică de vorbit între bărbaţi.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ascult, coane Fănică. (Pristanda pleacă spre fund. Tipătescu se întoarce spre Trahanache şi coboară. Cînd Pristanda vrea să iasă prin fund, uşa din dreapta se deschide puţin, Zoe scoate capul, cheamă pe Pristanda : « Pst ! Pst ! » şi închide repede uşa. Tipătescu se întoarce şi îl vede pe Pristanda lîngă uşa din dreapta.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
‘Ai ? Un’te duci ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(făcîndu-i semn să tacă şi arătîndu-i pe Trahanache)
Adnotari si semne de carte
Unde mi-aţi ordonat.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(fără a înţelege)
Adnotari si semne de carte
De ce nu ieşi prin faţă ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(urmîndu-şi jocul)
Adnotari si semne de carte
Da, prin faţă… (se-ntoarce spre uşa din fund. Tipătescu se-ntoarce iar spre Trahanache. Jocul Zoii se repetă. Fănică se-ntoarce iar. Ghiţă, care este iar lîngă uşa din dreapta, iese năvală pe acolo. Tipătescu, dînd din umeri, fără să-nţeleagă, se coboară să şază pe fotoliu, lîngă Trahanache.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU, TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ! neică Zahario, ce e ? ia spune, te văz cam schimbat !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare, să vezi… Azi-dimineaţă, pe la opt şi jumătate, intră feciorul în odaie, — nici nu-mi băusem cafeaua, — îmi dă un răvăşel şi-mi zice că aşteaptă răspuns… De la cine era răvăşelul ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
De la cine ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
De la onorabilul d. Nae Caţavencu.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
De la Caţavencu ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Zic : ce are a face Caţavencu cu mine şi eu cu Caţavencu, nici în clin, nici în mîneci, ba chiar putem zice, dacă considerăm după prinţipuri, dinpotrivă.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Fireşte… Ei ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Stăi, să vezi. (scoate un răvăşel din buzunar şi-l dă lui Tipătescu.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(luînd răvăşelul şi citind)
Adnotari si semne de carte
« Venerabilului d. Zaharia Trahanache, prezident al Comitetului permanent, al Comitetului şcolar, al Comitetului electoral, al Comiţiului agricol şi al altor comitete şi comiţie… Loco. (scoate hîrtia din plic.) Venerabile domn, în interesul onoarii d-voastre de cetăţean şi de tată de familie, vă rugăm să treceţi astăzi între orele 9 jum. şi 10 a.m. pe la biuroul ziarului „Răcnetul Carpaţilor“ şi sediul Societăţii Enciclopedice-Cooperative „Aurora Economică Română“ unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanţă pentru d-voastră… Al d-voastre devotat, Caţavencu, director-proprietar al ziarului „Răcnetul Carpaţilor “, prezident fundator al Societăţii EnciclopediceCooperative „Aurora Economică Română “… » Ei ? ce document ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică răbdare ! Să vezi… M-am gîndit : să nu mă duc… să mă duc… să nu mă duc… ia, numai de curiozitate, să mă duc, să văz ce moft mai e şi ăsta. Mă îmbrac degrabă, Fănică, şi mă duc.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
La Caţavencu ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Stăi, să vezi… la Caţavencu. — Cum intru se scoală cu respect şi mă pofteşte pe fotel. « Venerabile »-n sus, « venerabile »-n jos. « Îmi pare rău, că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ţinut la d-ta ca la capul judeţului nostru… » şi în sfîrşit o sumă de delicateţuri… Eu serios, zic : « Stimabile, m-ai chemat să-mi arăţi un docoment, arată docomentul ! » Zice : « Mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroasă pentru d-ta, şi ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte, d-ta un bărbat aşa de, şi aşa de… » şi iar delicateţuri. Zic iar : « Stimabile, ai puţintică răbdare, docomentul »… El iar : « … că de, damele… » Să vezi unde vrea să m-aducă mişelul !… Biata Joiţica ! să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle ! cum e ea simţitoare !…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ce ! a cutezat ? mizerabilul ! (se ridică turburat.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(oprindu-l)
Adnotari si semne de carte
Stai, să vezi ! « … că de, damele, zice, nu înţeleg totdeauna meritele şi calităţile morale ale bărbatului, şi respectul care va să zică, ce trebuie să-i poarte… » În sfîrşit (Tipătescu fierbe) ce s-o mai lungesc degeaba ! După ce-i pui piciorul în prag şi-i zic : « Ia ascultă, stimabile, ai puţintică răbdare : docomentul ! » vede mişelul că n-are încotro, şi-mi scoate o scrisorică… Ghici a cui şi către cine ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(de abia stăpînindu-şi emoţia)
Adnotari si semne de carte
A cui ? a cui, nene Zahario ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Stai să vezi. (răspicat şi rîzînd.) A ta cătră nevastămea, cătră Joiţica ! scrisoare de amor în toată regula… ‘Ai ? ce zici d-ta de asta ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(turburat rău)
Adnotari si semne de carte
Nu se poate, nu se poate !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Am citit-o de zece ori poate : o ştiu pe dinafară ! ascultă : « Scumpa mea Zoe, venerabilul (adică eu) merge deseară la întrunire (întrunirea de alaltăieri seara). — Eu (adică tu) trebuie să stau acasă, pentru că aştept depeşi de la Bucureşti, la care trebuie să răspunz pe dată ; poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf. Nu mă aştepta, prin urmare, şi vino tu (adică nevastă-mea, Joiţica), la cocoşelul tău (adică tu) care te adoră, ca totdeauna, Şi te sărută de o mie de ori, Fănică… » (priveşte lung pe Tipătescu, care e în culmea agitaţiei.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(primblîndu-se înfuriat)
Adnotari si semne de carte
Nu se poate ! O să-i rup oasele mizerabilului !… Nu se poate !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(placid)
Adnotari si semne de carte
Fireşte că nu se poate ; dar ţi-ai fi închipuit aşa mişelie… (cu candoare.) Bine frate, înţeleg plastografie, pînă unde se poate, dar pînă aci nu înţeleg… Ei, Fănică, să vezi imitaţie de scrisoare ! să zici şi tu că e a ta, dar să juri, nu altceva, să juri ! (oprindu-se şi privind pe Tipătescu, care se primbla cu pumnii încleştaţi ; cu mirare şi ciudă.) Uite-te la el cum se turbură ! Lasă, omule, zi-i mişel şi pace ! Ce te aprinzi aşa ? Aşa e lumea, n-ai ce-i face, n-avem s-o schimbăm noi. Cine-şi poate închipui pînă unde poate merge mişelia omului !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(acelaşi joc)
Adnotari si semne de carte
Mizerabilul !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Măi omule, ai puţintică răbdare, zi-i ce i-am zis eu : « Eşti tare, stimabile, la machiaverlicuri, tare, n-am ce să zic ; dar nu ţi-ai găsit omul… » Ei, dacă a văzut că nu i se trece cu mine, ştii la ce-a ajuns ? Mi-a spus că, dacă nu dau eu importanţă lucrului, o să-i dea publicul, pentru că scrisoarea o să se publice duminică la gazetă şi o să fie pusă în cercevea, ca s-o vază oricine-o pofti.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(turbat)
Adnotari si semne de carte
Îl împuşc ! îi dau foc ! trebuie să mi-l aducă aci numaidecît, viu ori mort, cu scrisoarea, (se răpede în fund). Ghiţă ! Ghiţă ! Să vie poliţaiul !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(după el pînă în fund)
Adnotari si semne de carte
Ai puţintică… (întorcîndu-se singur în scenă.) E iute ! n-are cumpăt. Aminteri bun băiat, deştept, cu carte, dar iute, nu face pentru un prefect. Într-o soţietate fără moral şi fără prinţip… trebuie să ai şi puţintică diplomaţie !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(întorcîndu-se din fund)
Adnotari si semne de carte
Infamul ! Canalia !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei, astîmpără-te omule, şi lasă odată mofturile, avem lucruri mai serioase de vorbit. Deseară e întrunire. S-a hotărît ? Punem candidatura lui Farfuridi ? Ce facem ? — Deseară, am aflat că dăscălimea cu Caţavencu şi cu toţi ai lor vor să facă scandal. Trebuie să-i spunem lui Ghiţă să îngrijească. Mişelul de Caţavencu o să ia deseară cuvîntul ca să ne combată…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(fierbînd mereu)
Adnotari si semne de carte
Nu te teme, nene Zahario, deseară d. Caţavencu nu o să fie la întrunire, o să fie în altă parte — la păstrare.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
‘Aide, mergi la dejun ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu, neică Zahario, mulţumesc, am treabă. Du-te dumneata singur ; sărutări de mîini coanii Joiţichii.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Bine, dar la prînz desigur. Deseară eu mă duc la întrunire, trebuie să stai cu Joiţica, i-e urît singură. După întrunire avem preferanţă *
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(ameţit)
Adnotari si semne de carte
Da, neică Zahario.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
La revedere, Fănică.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
La revedere, neică Zahario…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(mergînd spre uşe, condus de Tipătescu)
Adnotari si semne de carte
Şi nu te mai turbura, neică, pentru fitece mişelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră ? Într-o soţietate fără moral şi fără prinţip, nu merge s-o iei cu iuţeală, trebuie să ai (cu fineţă) puţintică răbdare… (iese în fund.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU, apoi ZOE
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(vine ameţit şi-mpleticindu-se din fund şi cade pe un scaun cu capul în mîini)
Adnotari si semne de carte
Ce să fac ? Ce să fac ? şi nu mai vine Ghiţă !…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(ieşind din dreapta misterios şi coborînd repede lîngă el)
Adnotari si semne de carte
Fănică ! Fănică !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(ridicîndu-se iute)
Adnotari si semne de carte
Zoe !… Ştii ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(dezolată)
Adnotari si semne de carte
Ştiu ! Sunt nenorocită, Fănică. Ştiu… am fost dincolo în odaie, am intrat pe scăricica din dos… Am venit numaidecît după Zaharia. N-am avut curaj să dau ochii cu el, măcar că nu crede… Am auzit tot, tot, tot, Sunt nenorocită, Fănică… Cînd a plecat Ghiţă, l-am chemat dincolo (Tipătescu înţelege), i-am spus tot : numai el ne poate scăpa.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
De unde aflaseşi ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Eu am ştiut numaidecît după Zaharia… Uite !… (îi dă o scrisoare. Scena aceasta se face cu multă nervozitate.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(citind)
Adnotari si semne de carte
« Stimabilă doamnă, la redacţia noastră se află un document iscălit de amabilul nostru prefect şi adresat d-voastre. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lîngă amabilul în cestiune. Binevoiţi dar a trece îndată pe la biuroul nostru, spre a regula această afacere într-un chip mulţumitor pentru amîndouă părţile… » — (cu desperare.) Cum ? cum ? cînd ai pierdut biletul, Zoe ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(înecată)
Adnotari si semne de carte
Nu ştiu… alaltăieri seara, cînd am plecat de la tine, îl aveam ; cînd am ajuns acasă, nu ştiu dacă-l mai aveam ; poate să fi scos batista pe drum şi mi-a căzut scrisoarea : le aveam tot într-un buzunar !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
A! ce nenorocire !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
M-am dus la Caţavencu… de la el veneam acuma. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea, cu condiţie să-i asigurăm alegerea. Aminteri, publică scrisoarea poimîine…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(în prada agitaţiei)
Adnotari si semne de carte
Lupta este desperată. Vrea să ne omoare, trebuie să-l omorîm !… Şi nu mai vine Ghiţă…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Pe Ghiţă l-am trimes eu la Caţavencu, să-i cumpere scrisoarea cu orice preţ.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Care va să zică Ghiţă e acolo ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Desigur. (se aude zgomot.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
El trebuie să fie… (se răpede la uşa din fund, o deschide şi se trage iute înapoi.) A! Ascunde-te… degrabă, (o duce repede şi ies amîndoi prin stînga.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI, BRÎNZOVENESCU, intrînd misterios din fund ; apoi TIPĂTESCU din stînga
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Poate să nu fie tocmai aşa ; poate că e o manoperă… o manoperă grosolană, ca să intimideze pe cîţiva nehotărîţi…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(cu intenţie fină)
Adnotari si semne de carte
Pe venerabilul d. Trahanache l-am văzut intrînd la Caţavencu, astăzi pe la zece, cînd mă duceam în tîrg… Eu, am n-am să-ntîlnesc pe cineva, la zece fix mă duc în tîrg…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Ei !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Pe respectabila madam Trahanache am văzut-o ieşind de la Caţavencu tot astăzi pe la unsprezece, cînd mă-ntorceam din tîrg… Eu, am n-am clienţi acasă, la unsprezece fix mă-ntorc din tîrg…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Nu-nţeleg.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Cum nu-nţelegi ? la unsprezece fix…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Nu frate, nu-nţeleg daraverile astea cu opoziţia ! tu ai văzut pe Trahanache întîi, pe urmă pe madam Trahanache, şi eu adineaori am văzut pe poliţaiul, pe Ghiţă, intrînd la Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(cu intenţie)
Adnotari si semne de carte
Ei ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
(cu îndoială)
Adnotari si semne de carte
Să fie trădare la mijloc ? ‘ai ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Eu merg şi mai departe şi zic : trădare să fie, dacă o cer interesele partidului, dar s-o ştim şi noi !…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Prefectul trebuie să ne dea cheia comèdiei ăştia… Iacătă-l…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(venind din stînga tulburat şi dîndu-şi aer silit de degajare)
Adnotari si semne de carte
Salutare, salutare, stimabile !
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
E galben !
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
Ce roşu s-a făcut. (tare.) Salutare, salutare, onorabile…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(oferindu-le locuri)
Adnotari si semne de carte
Ia poftiţi, ia poftiţi, mă rog.
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Mulţumim, mulţumim, stimabile, dar ne cam grăbim : sunt douăsprece trecute.
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Şi eu, am n-am înfăţişare, la douăsprece trecute fix mă duc la tribunal…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Uite de ce e vorba, stimabile, să fim scurţi… Prin tîrg… se spune…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Adică, dă-mi voie, să fim expliciţi ; mie îmi place să pun punctul pe i… Se aude…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Se aude… cum că partidul nostru dă la colegiul II * ajutor lui Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(mişcat)
Adnotari si semne de carte
Care partid ? Care Caţavencu ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Cum care partid ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Adică partidul nostru : madam Trahanache, dumneata, nenea Zaharia, noi şi ai noştri… să ducem pe braţe pe d. Caţavencu.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Şi cine spune asta ? (rîde silit.)
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Nu rîde, stimabile, nu rîde ; a început să se vorbească…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Şi de !… ce să zicem ! lumea are pentru ce să intre la bănuieli.
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
D. Trahanache la vizită la d. Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Madam Trahanache la vizită la d. Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
D. Ghiţă poliţaiul la vizită la d. Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
De unde şi pînă unde ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Noi, ce să zicem — ne temem de ce spune lumea…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(nervos)
Adnotari si semne de carte
Ei, ce spune lumea ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Vrei să vorbesc curat şi desluşit, stimabile ? Ne temem de trădare… Na !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(după ce s-a întors cînd la unul, cînd la altul, supărat către Farfuridi)
Adnotari si semne de carte
Amice, d-le Farfuridi, nu ţi se pare d-tale că te faci mai catolic decît Papa ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(hotărît)
Adnotari si semne de carte
Da, cînd e vorba de prinţipuri, stimabile, da, mă fac, adică nu, nu mă fac, sunt cînd e vorba de asta, sunt mai catolic decît Papa…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(supărat)
Adnotari si semne de carte
Domnilor, nu primesc acasă la mine astfel de observaţii, pe care, daţi-mi voie să vă spui, le consider ca nişte insulte…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Să nu ne iuţim, stimabile…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Cum să nu mă iuţesc, onorabile ? D-voastră veniţi la mine acasă, la mine, care mi-am sacrificat cariera şi am rămas între d-voastră, ca să vă organizez partidul — căci fără mine, trebuie să mărturisiţi, că d-voastră n-aţi fi putut niciodată să fiţi un partid — d-voastră veniţi la mine acasă să mă numiţi pe faţă trădător… A! asta nu pot să v-o permit…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
(scoţînd o hîrtie din buzunar)
Adnotari si semne de carte
Mă rog, iată ce se împarte acum prin tîrg, din partea lui d. Caţavencu… E tipărit, stimabile !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(mişcat, îi smulge hîrtia)
Adnotari si semne de carte
Tipărit ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(smulgîndu-i-o el)
Adnotari si semne de carte
Da, tipărit, dă-mi voie… (citeşte.) « Dăm ca pozitivă ştirea cum că desigur candidatura amicului nostru politic d. Caţavencu, prezidentul grupului independent, este pusă la adăpost de orice loviri din partea administraţiei. Din contra, avem cuvinte puternice pentru a crede că atît bătrînul şi venerabilul d. Trahanache, prezidentul Comitetului electoral, cît şi junele şi onorabilul nostru prefect, ar fi convinşi în fine că în împrejurările prin care trece ţara, judeţul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decît de un bărbat independent ca amicul nostru d. Ca-ţa-ven-cu… D. Caţavencu va lua cuvîntul la întrunirea de deseară… Comitetul grupului independent. » (vorbit.)… Aud ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
Nu mai rămîne nici o clipă de pierdut, (tare.) Domnilor, vă rog, nişte afaceri importante mă cheamă numaidecît la telegraf… Mă scuzaţi… dar… (merge la o masă şi trage clopoţelul, apoi iese în fund.)
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Aşa scurt ?
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Adică, cum am zice, poftiţi pe uşe afară… Bine ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(apare în fund cu un fecior)
Adnotari si semne de carte
Unde e Ghiţă ?
Adnotari si semne de carte
FECIORUL
Adnotari si semne de carte
L-am căutat în tot tîrgul, coane Fănică, nu e (vorbesc încet în fund).
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
(care a vorbit încet cu Farfuridi)
Adnotari si semne de carte
‘Aide la Trahanache… Aici am aflat tot… ‘Aide…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Brînzovenescule, mi-e frică de trădare… Cîte ceasuri sunt ?
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Douăsprece trecute…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
Douăsprece trecute ?… Eu, la douăsprece,trecute fix…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(coborînd între ei)
Adnotari si semne de carte
Astfel dar, d-lor…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
Ne ducem, ne ducem, stimabile, nu voim să facem deranj…
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(grav)
Adnotari si semne de carte
Ne ducem, dar gîndeşte-te stimabile, că suntem membrii aceluiaşi partid… Cum ziceam adineaori amicului Brînzovenescu : trădare să fie (cu oarecare emoţie) dacă o cer interesele partidului, dar s-o ştim şi noi… De aceea eu totdeauna am repetat cu străbunii noştri, cu Mihai Bravul şi Ştefan cel Mare : iubesc trădarea (cu intenţie), dar urăsc pe trădători… (schimbînd tonul, cu dezinvoltură.) Salutare, salutare, stimabile !…
Adnotari si semne de carte
BRÎNZOVENESCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Salutare !…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(închizînd uşa după ei, grozav de plictisit)
Adnotari si semne de carte
A! (coboară)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU, ZOE, apoi CETĂŢEANUL TURMENTAT
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(ieşind din stînga repede)
Adnotari si semne de carte
S-a dus ?… Ai văzut, Fănică ? Ai auzit ? Şi Ghiţă nu mai vine… Fănică, Fănică, ne ameninţă o nenorocire grozavă…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Taci ! vine cineva. E Ghiţă desigur. (se repede la uşa din fund prin care apare Cetăţeanul turmentat.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(şovăind)
Adnotari si semne de carte
Sluga ! (în tot jocul sughiţe şi şovăie).
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Cine e ăsta ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ce pofteşti d-ta ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Eu ?… (sughiţe) Eu sunt alegător…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(nervos)
Adnotari si semne de carte
Cum te cheamă ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Cum mă cheamă ? Ce trebuie să spui cum mă cheamă… vorba e, sunt alegător ? (şovăie.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
E turmentat ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Dracul să-l ia ! nu e nimeni afară : lasă să-mi intre aici toţi nebunii, toţi beţivii… ‘Aide, ieşi !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu sunt turmentat… (zîmbind) coană Joiţico… Las’ că ne cunoaştem… Mă cunoaşte conul Zaharia de la 11 fevruarie… Nu e vorba, ţinem la d. Nae Caţavencu… e din Soţietate… dar vorba e, eu alegător… eu… (sughite) apropritar, eu pentru cine votez ? (sughite)d-aia am venit. (şovăie.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Trimite-l, Fănică, dă-i drumul… e ameţit de tot…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(luîndu-l cu binişorul)
Adnotari si semne de carte
Fii bun, cetăţene, du-te. Aldată mai vorbim.
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Dar ce să vorbim aldată ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
A!
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Acu ce treabă avem ?… Nu vă uitaţi la mine că sunt aşa de… Am făcut-o de oaie de tot. Să vezi d-ta cum de a devenit la băutură… (sughite) că a fost lată de tot…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(necăjit)
Adnotari si semne de carte
Fii bun, omule, şi-nţelege. (vrea să-l apuce.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Eu am găsit (sughite) o scrisoare…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU şi ZOE
Adnotari si semne de carte
O scrisoare !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Da. (cătră Tipătescu.) A d-tale către coana Joiţica. Am găsit-o alaltăieri seara pe drum, cînd ieşeam de la întrunire… Fă-ţi idee (sughiţă) de alaltăieri seara pînă azi-dimineaţă s-o duci într-un chef !…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(răpezindu-se şi apucîndu-l cu amîndouă mîinile de gît)
Adnotari si semne de carte
Mizerabile !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu mă zgudui (sughite) că ameţesc…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Lasă-l, Fănică, să vedem.
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Lăsaţi-mă să vedeţi. Cînd am găsit-o, de curiozitate am deschis-o şi m-am dus subt un felinar, s-o citesc. N-apucasem s-o isprăvesc bine… şi haţ ! pe la spate, d. Caţavencu dă să mi-o ia.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Şi (desperat) ţi-a luat-o ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(acelaşi joc)
Adnotari si semne de carte
Ţi-a luat-o ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Aş ! Am băgat-o în buzunar. Zice d. Nae : « Aşa ? faci parte din Soţietatea noastră şi primeşti scrisori : de la prefectul, cetăţene, bravos ! — Zic : (sughite) Aş ! de la prefectul ! — Zice : I-am cunoscut slova… Ia arată-mi-o. — Doamne păzeşte ! » Ba că dă-mi-o, ba că nu ţi-o dau, din vorbă-n vorbă, tura-vura, ne-am abătut pe la o ţuică… una-două-trei… pe urmă dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu bere… A făcut cinste d. Nae… l-am băut… oo ! l-am băut !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Dar scrisoarea ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Scrisoarea (se repede la el strigînd), unde e scrisoarea ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu striga (sughite) că ameţesc !… O am la mine scrisoarea. (amîndoi îl ascultă şi-l privesc cu îndoială şi nerăbdare nervoasă.) Da.
Adnotari si semne de carte
ZOE şi TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
S-ar putea !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Da… o am la mine. (căutîndu-se prin buzunare.) Ehei ! d. Nae zicea că-mi dă zece poli pe ea ; zic : nu trebuie, onorabile, parale… slava Domnului… apropitar sunt (sughite), alegător… (sughite şi se caută mereu)Vorba e… eu (sughite), eu pentru cine votez ? (se opreşte din căutat şi cu simplicitate.) Am pierdut-o ! (se mai caută, apoi cu hotărîre.) Am pierdut-o !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
A!
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ţi-a furat-o Caţavencu !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Adică d. Nae. Se prea poate… că am şi dormit… Vezi d-ta (Zoe şi Tipătescu îşi frîng mînile) fă-ţi idee… dă-i cu bere… dă-i cu vin… dă-i cu vin… dă-i cu…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(apucîndu-l şi zguduiudu-l)
Adnotari si semne de carte
Mizerabile ! Ce ai făcut ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(căzînd pe un scaun)
Adnotari si semne de carte
Nu mă zgudui !
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — GHIŢĂ PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(intră gîfîind într-un suflet, prin fund)
Adnotari si semne de carte
Coane Fănică ! Coană Joiţico !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU şi ZOE
Adnotari si semne de carte
Ghiţă !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Vine ! vine conul Zaharia !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(pufnind)
Adnotari si semne de carte
Conul Zaharia ?… nu mai spune (sughite) că ameţesc…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(lui Pristanda, arătînd pe Cetăţeanul turmentat)
Adnotari si semne de carte
Ia-l pe nenorocitul ăsta, şi…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Şi dă-i drumul prin dos, pe scara a mică.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(ridicînd pe Cetăţeanul turmentat)
Adnotari si semne de carte
‘Aide, cetăţene ! (îl împinge spre dreapta.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu mă-mpinge (sughite) că ameţesc.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(acelaşi joc)
Adnotari si semne de carte
‘Aide !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Vorba e… eu pentru cine votez ?…
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
‘Aide !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu mă-mpinge (sughite) că ameţesc, (iese, împins de Pristanda.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE, TIPĂTESCU, apoi GHIŢĂ PRISTANDA şi TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(răpede Zoii)
Adnotari si semne de carte
De Zaharia nu avem teamă : ştie tot, dar nu crede nimica… N-ai auzit ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică ! Fănică ! (Ghiţă intră din dreapta.) Ce-ai făcut, Ghiţă ? Ai fost la Caţavencu ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Am fost, coană Joiţico… Se lasă greu, greu de tot : ori o mie de poli, ori deputăţia…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Trebuie să punem mîna pe el. (hotărît). Du-te Ghiţă, ia jandarmi… viu ori mort, trebuie să mi-l aduci la poliţie, acuma într-un moment…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Fănică !…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Du-te.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ascult ! (vrea să pornească spre fund, în momentul acesta intră Trahanache cu aerul triumfător.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
L-am prins cu alta mai boacănă !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(începînd să se jelească şi căzîndu-i ca leşinată în braţe)
Adnotari si semne de carte
Nene ! nene !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Joiţico ! (către Tip[ătescu].) A aflat ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ştie tot !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(îngrijind-o, după ce a pus-o cu ajutorul lui Pristanda pe fotoliu)
Adnotari si semne de carte
Bine, omule, nu ţi-am zis să nu-i spui ? o ştiam eu cît e de simţitoare ! Iaca vezi ! (toţi o îngrijesc.) Ei ! Ţi-am spus că l-am prins pe onorabilul cu alta mai boacănă… Ghiţă, iute un pahar cu apă. (Ghiţă iese în stînga.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(bătînd în palmele Zoii)
Adnotari si semne de carte
Care onorabil ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(acelaşi joc)
Adnotari si semne de carte
Ei, ai puţintică răbdare… Caţavencu, de…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Cu ce alta ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(bătînd cu putere în palmele Joiţichii)
Adnotari si semne de carte
Cu altă plastografie… Ce plastograf !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(care a venit cu paharul cu apă)
Adnotari si semne de carte
Curat plastograf !
Adnotari si semne de carte
(Cortina cade)

>> actul 2