>>actul 3

Adnotari si semne de carte
(Grădina lui Trahanache, în fund grilaj cu poartă de intrare în mijloc ; se vede în fund perspectiva orăşelului pe un fundal de dealuri. La dreapta în grădină, pe planul întîi şi al doilea, intrarea, cu trei trepte de piatră, în casele lui Trahanache. La stîngă boschete. Mobile de grădină.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE şi TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Unde e ? unde poate să fie Caţavencu ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu ştiu : a fugit, a murit, a intrat în pămînt… (după o pauză, apropiindu-se de Zoe.) Ei ? şi pentru ce voieşti să ştii ? pentru ce să te-ngrijeşti mai mult acuma ? Din contra. Eu parcă nu mai am grije… Zoe, gîndeştete : de două zile, oamenii noştri aleg pe Dandanache, pe care-l aşteptăm din minut în minut, — am ordine să-i fac o primire strălucită…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ei şi ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei !… De două zile va să zică, strivesc pe Caţavencu, şi el nu e nicăiri. Unde e ? pentru ce nu s-arată ?… are scrisoarea, pentru ce nu o publică ? Pentru ce a dispărut, nu ştiu, — din ce motive nu publică scrisoarea, nu-mi pasă, — destul că nu o publică… Şi-l crezi tu pe mişelul capabil să nu o publice pentru altceva, decît pentru că nu poate ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ce inimă ! ce judecată ai, Fănică ? (cu frămîntare concentrată.) Dar aste două zile cum am trăit eu ?… Ce strîngere continuă de inimă ! ce frică ! ce tortură !… Fiecare persoană care-mi iese înainte, fiecare figură pe care o văz, fiecare mişcare ce se face în jurul meu, îmi zdrobeşte toată puterea… Fănică, ai milă de mine, o zi încă de astfel de chinuri şi nu mai pot trăi… înnebunesc… (îşi ia capul în mîini şi plînge.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu fi copilă, Zoe… Zoe…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(plînsă)
Adnotari si semne de carte
Tu nu înţelegi, tu nu simţi ! Peste cîteva minute se sfîrşeşte alegerea şi se proclamă deputat al vostru Dandanache ; sunt sigură… sigură… că în acelaşi moment, mişelul, care s-a ascuns şi ne pîndeşte din întuneric, o să-şi împrăştie publicaţia lui infamă… ca să-şi răzbune ! Ei… atunci eu ?…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(scoate poliţa din buzunar şi i-o arată)
Adnotari si semne de carte
Nu poate… dacă face asta, e pierdut…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ce-mi pasă ! după ce m-o pierde pe mine !… Fănică ! n-aş voi să mă răzbuni, aş voi să mă scapi… Prevedeam asta… Presimţeam c-o să ajungem aici, cînd am văzut scandalul de alaltăieri seara la întrunire… Iată culmea nenorocirii : el nu ştie că ai plastografia lui ;… el nu ştie că dacă ar veni aici să primească schimbul acestor două hîrtii, ar scăpa şi el şi m-ar scăpa şi pe mine… Te-ai bizuit să joci cu Caţavencu şi te-ai amăgit, şi mi-ai jucat onoarea mea, ruşinea mea, viaţa mea, şi ai pierdut, pentru că sau el joacă mai bine ca tine, sau noi avem mai puţin noroc decît el… (se îneacă de plîns.) Ce să fac ? ce să fac ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Taci ! vine cineva… şterge-te la ochi !
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — TRAHANACHE şi AGAMIŢĂ DANDANACHE, venind din fund
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(foarte politicos)
Adnotari si semne de carte
Poftim, poftim, stimabile !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Cine să fie ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Un străin ?…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(coborînd)
Adnotari si semne de carte
Dă-mi voie, Joiţico, să-ţi recomand pe d. Agamiţă Dandanache !
Adnotari si semne de carte
ZOE şi TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Dandanache ! (complimente.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Candidatul nostru !… adică ce mai candidat ! alesul nostru.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(vorbeşte peltic şi sîsîit)
Adnotari si semne de carte
Sărut mîna… Şi domnul ? bărbatul dumneei ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Nu, eu sunt bărbatul dumneei, dumneei este nevasta mea, cum am avut onoarea să vă recomand.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Şi d-voastră ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Şi eu ?… bărbatul dumneei… Eu (serios) Zaharia Trahanache, prezidentul Comitetului permanent. Comitetul electoral şi… ai puţintică răbdare… (se caută în buzunar şi scoate o cartă de vizită, pe care i-o dă lui Dandanache), sunt aicea toate comitetele…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(ia carta)
Adnotari si semne de carte
Mersi !… Şi domnul ?…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Domnul Fănică Tipătescu, prefectul nostru, amicul meu şi al familiei mele.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(lui Fănică)
Adnotari si semne de carte
Îmi pare bine, d-le prezident ! (îi dă mîna. Trahanache trece lîngă Zoe.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Şi mie, onorabile, nu mai puţin… Sunt încîntat… Dar cu ce ocazie pe la noi ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Cu ocazia aledzerii, neicusorule, cu ocazia aledzerii ; stii, m-a combătut opoziţia si colo, si dincolo, si dincolo… si rămăsesem eu… care familia mea de la patuzsopt în Cameră… rămăsesem mă-nţeledzi fără coledzi… si asa am venit pentru aledzere.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(cu răutate)
Adnotari si semne de carte
Nu trebuia să vă mai deranjaţi…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Ba încă ţe deranz, coniţa mea ! Da’ ştii, nu făţea să nu faţem măcar act de prezenţă…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Se-nţelege ! foarte bine, foarte bine ! trebuie, trebuie.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Da’ de deranz… destul ! Închipuieste-ţi să vii pe drum cu birza ţinţi postii, hodoronc-hodoronc, zdroncazdronca… Stii, ni-a zdrunţinat !… si clopoţeii… (gest) îmi ţiuie urechile… ştii aşa sunt de ameţit si de obosit… nu-ţi faţi o idee, coniţa mea, (cătră Trahanache) nu-ţi faţi o idee, d-le prefect, neicusorule (cătră Tipătescu) nu-ţi faţi o idee, d-le prezident puicusorule…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Fireşte…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Mai e vorbă…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Adineaori am sosit, era să trag la otel… dar birzarul… el ştia de ţe viu, mi-a arătat pe d. prefect. (arată pe Trahanache.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(încet cătră Tipătescu, care rîde)
Adnotari si semne de carte
Şi încă mai rîzi, Fănică.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Da, mă duceam pe la alegere să văz cum mergem… Nu-i vorba, de mers, mergem strună… dar ştii, de obicei, ca un cap ce sunt al partidului, trebuie să fiu acolo…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(strîngîndu-i mîna)
Adnotari si semne de carte
Bine că te-am găsit, neicusorule, mersi. (vorbesc amîndoi deoparte.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(cătră Fănică încet)
Adnotari si semne de carte
Iată, Fănică, pentru cine mi-am pierdut eu liniştea… Şi spune drept dacă nu era mai bun Caţavencu !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(scurt)
Adnotari si semne de carte
E simplu, dar îl prefer, cel puţin e onest, nu e un mişel !
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(lui Dandanache)
Adnotari si semne de carte
Stimabile, eu te las aci cu amicul Fănică şi cu Joiţica… Eu trebuie să mă duc la alegere : peste o jumătate de ceas se deschide urna ; trebuie să fiu acolo… D-ta n-ai nici o grijă, mergem la sigur, la noi opoziţie nu încape… suntem tari, stimabile… tari… Nu o să ai majoritate, stimabile…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Cum se poate ? Să nu te pomeneşti cu vrun balotaz ? ‘ai ?… a mai păţit-o si alţii…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Adică, ai puţintică răbdare, balotaj la noi ?… zic : nu majoritate, unanimitate o să ai, stimabile.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
A, aşa ? (cu siguranţă.) Se-nţeledze… Niţi nu se putea altfel…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Salutare, stimabile, salutare… La revedere Fănică… La revedere, Joiţico. (iese.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE, TIPĂTESCU, DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Cum îţi spui, să nu m-aleg, puicusorule, nu merdzea… Eu, familia mea, de la patuzsopt… luptă, luptă si dă-i, si dă-i si luptă… si eu mă-nţeledzi tocmai acuma să remîi pe dinafară… fără coledzi !… si cît p-aţi, neicusorule, să nu m-aleg…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Să nu te-alegi d-ta, cu meritele d-tale ! era peste putinţă…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Peste putinţă…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei, uite asa, cu meritele mele, coniţă, vezi ! era cît p-aţi, dar stii, cît p-aţi… Întreabă-mă, neicusorule, să-ţi spui : nu vrea comitetul ţentral si paţe ; ziţea că nu sunt marcant. Auzi, eu să nu fiu marcant… Am avut noroc, mare noroc am avut. Să vedeţi. Într-o seară… ţinevas — nu spui ţine… persoană însemnată… da’ becher — vine si zoacă la mine cărţi… si cînd pleacă îsi uită pardesiul la mine… A doua zi, voi să-l îmbrac… gîndeam că-i al meu… văz că nu-i al meu ; îl caut prin buzunare si dau… peste ţe te gîndesti ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Peste ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(rîzînd)
Adnotari si semne de carte
Peste o scrisorică.
Adnotari si semne de carte
AMÎNDOI
Adnotari si semne de carte
O scrisorică.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
De amor…
Adnotari si semne de carte
AMÎNDOI
Adnotari si semne de carte
(mişcaţi)
Adnotari si semne de carte
O scrisorică de amor ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
O scrisorică de amor cătră becherul meu, de la nevasta unui prietin, — nu spui ţine… persoană însemnată.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ei şi ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ei ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei, ţe să-ţi mai spui, puicusorule ? Adu o birze, mă, băiete, degrabă… Mă sui în birze si mă duc la persoana, la becherul, — nu spui ţine — e persoană însemnată — : Găseste-mi, mă-nţeledzi, un coledzi, ori dau scrisoarea la « Răsboiul »… De colea pînă colea… gîri-mîr… a trebuit, coniţa mea, să ţedeze, si tranc ! depesa aiţi, neicusorule…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(agitată treptat în măsura povestirii lui Dandanache)
Adnotari si semne de carte
A! domnule Dandanache, ai făcut rău… fapta d-tale este… să-mi dai voie să-ţi spui…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(încet)
Adnotari si semne de carte
Zoe ! (ea urcă.)
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Asa e, puicusorule, c-am întors-o cu politică. Aud ? Ţe era de făcut ? Aminteri dacă nu-mi dedea în gînd asta, nu m-aledzeam… si nu merdzea de loc, neicusorule, fă-ţi idee ! familia mea de la patuzsopt (coborînd cătră public) si eu, în toate Camerele, cu toate partidele, ca rumânul imparţial… si să remîi fără coledzi !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Vezi bine (muşcîndu-şi buzele) Dar nu ne-ai spus sfîrşitul istoriei… scrisoarea.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Da, scrisoarea…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Care scrisoare ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Scrisoarea becherului…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Care becher ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(nervoasă)
Adnotari si semne de carte
Persoana însemnată… scrisoarea… de amor… arma d-tale politică, cu care te-ai ales…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Scrisoarea pe care voiai s-o publici în « Răsboiul », dacă nu…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(aducîndu-şi în sfîrşit aminte)
Adnotari si semne de carte
A da ! scrisoarea… da… am priţeput…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ei ! scrisoarea ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ce s-a făcut ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
O am pusă acasă la păstrare… dar stii, la loc sigur.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nu i-ai înapoiat-o persoanei ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(cu mirare)
Adnotari si semne de carte
Cum s-o înapoiez ?
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Iată te-alegi, el şi-a ţinut cuvîntul…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Trebuie să i o dai înapoi…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Cum se poate, coniţa mea, s-o dau înapoi ? S-ar putea să fac aşa prostie ? Mai trebuie s-aldată… La un caz iar… pac ! la « Răsboiul ». (coboară.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(cu dezgust)
Adnotari si semne de carte
A! (trecînd pe lîngă Fănică, încet şi cu tonul lui de mai sus.) E simplu, dar e un om onest ! (tare, cătră Dandanache.) D-le Dandanache, am să vă fac o rugăciune o să rămîneţi la masă la noi… mă rog să nu povestiţi istoria cu scrisoarea becherului d-voastră…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ştiţi asupra alegătorilor, ar face poate rău efect…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Nu spui, neicusorule, dar dacă, oi uita — aminteri am memorie bună… dar stii, cum sunt ameţit de drum, poate să uit si să-nţep — să-mi faţeţi semn. Eu la masă o să stau ori lîngă d-ta, ori lîngă consoarta d-tale…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Care consoarta mea ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Doamna.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
A! idiot !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(impacientat)
Adnotari si semne de carte
Pardon, d-le Dandanache, doamna e soţia d-lui prezident al Comitetului, domnul care v-a adus aici, (subliniază silabic) domnul Zaharia Trahanache, doamna Zoe Zaharia Trahanache… Eu sunt Ştefan Tipătescu, prefectul judeţului… cu doamna sunt numai prieten…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(care a ascultat cu multă atenţie)
Adnotari si semne de carte
Aşa e, bini ziţi puicusorule… bată-vă sănătatea să vă bată… pardon… ştii eu… de pe drum (serios) fă-ţi idee d-ta : ţinţi postii, hodoronc-hodoronc, zdroncazdronca, si clopoţeii… îmi ţiuie grozav…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
Trebuie să-l duc de aici să se liniştească puţin… e ameţit rău de tot.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
D-le Dandanache, nu voiţi să vă odihniţi, să vă liniştiţi puţin…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Ba da, neicusorule… dar unde ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Poftiţi cu mine, d-le Dandanache.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(dîndu-i braţul şi ieşind cu ea la dreapta pe scară)
Adnotari si semne de carte
Stii, coniţa mea, sunt asa de ameţit… stii, trăsura… si clopoţeii… stii, îmi ţiuie grozav… grozav îmi ţiuie… (ies.)
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(singur)
Adnotari si semne de carte
Şi-l aleg pe d. Agamiţă Dandanache ! Iaca pentru cine sacrific de atîta vreme liniştea mea şi a femeii pe care o iubesc… Unde eşti, Caţavencule, să te vezi răzbunat ! Unde eşti, să-ţi cer iertare că ţi-am preferit pe onestul d. Agamiţă, pe admirabilul, pe sublimul, pe neicusorul, pe puicusorul Dandanache… Ce lume ! ce lume ! ce lume !…
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU, ZOE apoi PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(coborînd precipitat treptele)
Adnotari si semne de carte
Ai auzit, Fănică ? Ai auzit ? Onestul tău d. Agamiţă, care reuşeşte, care triumfează, păstrează scrisoarea… Ce trebuie să facă onestul Caţavencu, care n-a reuşit, care-şi muşcă acuma mîinile, îşi mestecă turbarea şi mă ocheşte din cine ştie ce ascunzătoare ? (agitată.) A! mi-e groază să mă gîndesc. Ce face Caţavencu ? unde e ascuns şarpele ? de unde o să-şi arunce veninul asupra mea !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Zoe ! Zoe ! fii bărbată…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(înecată)
Adnotari si semne de carte
Nu mai pot, nu mai pot. Vorbele lui Dandanache mi-au luat toată puterea, mi-au frînt inima… A! înnebunesc de frică. (îşi ascunde obrazul.)
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(venind repede din stîngă)
Adnotari si semne de carte
Coană Joiţico ! coană Joiţico !…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Ghiţă !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(tresărind)
Adnotari si semne de carte
Ghiţă… Ce e ? Spune !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(oprindu-se)
Adnotari si semne de carte
Coană Joiţico, voiam să…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(fierbînd)
Adnotari si semne de carte
Spune, nu mă chinui ! Ce e ? A publicat-o ? dămi-o s-o văz ! (foarte agitată) dă-mi-o, s-o văz !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Zoe ! eşti nebună !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
Curat nebună !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Da, sunt nebună ! şi ţie trebuie să-ţi mulţumesc de asta.
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(căutînd s-o calmeze)
Adnotari si semne de carte
Nu,coană Joiţico, nu e nimica, nu e nimica publicat… « Răcnetul » nici n-a apărut astăzi… După ce a fugit Caţavencu, dăscălimea s-a apucat la ceartă, s-au bătut, l-au bătut pe popa Pripici, şi nici vorbă să mai scoaţă gazeta… S-a spart partidul independent… s-a spart ! (încet Zoii, trecînd spre Tipătescu.) Am să vă spun ceva secret, acu numaidecît !
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Nu spuneam eu ! Dar Caţavencu ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Nu l-am găsit, coane Fănică, parcă a intrat în pămînt. (bătîndu-se repede pe frunte ca şi cum şi-ar aduce aminte de ceva.) A! ce-am uitat ! Să mă iertaţi, sărut mîna, coane Fănică… Ministrul… nu, miniştrii, toţi şapte, vă cheamă la telegraf numaidecît… de-aia vă căutam aşa de zor…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
La telegraf ? Ce mai vor de la mine ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Nu ştiu, dar bate telegraful de un ceas, coane Fănică, trebuie să mergeţi.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
A, blestemată politică… Zoe ! Zoe, curaj, mă duc…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Du-te.
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
Mă-ntorc îndată. (îi sărută mîna.) Zoe, fii cuminte ! Nu suntem pierduţi ; n-ai grijă ; la revedere ! (pleacă prin fund.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
La revedere !… A!… cum pot să iubesc pe omul ăsta ! (cade pe gînduri. Pristanda urmăreşte pe Tipătescu pînă la ieşire şi se uită după el pînă se depărtează.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE, PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
(după ce s-a asigurat că Tipătescu s-a depărtat, coboară degrab’)
Adnotari si semne de carte
Coană Joiţico !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(tresărind)
Adnotari si semne de carte
Ai ! Ghiţă ! iar m-ai speriat… Ce e ? ce vrei ? du-te ! lasă-mă-n pace !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Sărut mîna, coană Joiţico, nu vă supăraţi. (foarte cu binişorul.) Este cineva,… cineva, pe care-l ştiţi d-voastră bine,… aşteaptă aici… ar voi să vă vorbească… dar numai d-voastră… De-aia eu l-am trimis pe conul Fănică la telegraf, pentru ca să rămîneţi d-voastră singură… Am minţit… nu-i adevărat că-l cheamă miniştrii… Ştiu că o să mă ocărască, o să mă bată că l-am trimis la cai verzi pe păreţi, dar lasă să mă ocărască… să mă bată… Nu e mai-marele meu ? Nu e stăpînul meu, de la care mănînc pîne eu şi unsprece suflete ? L-am minţit, dar pentru binele d-voastră, coană Joiţico… Îl primiţi ?… da ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(care a stat pe gînduri şi n-a ascultat tirada lui Pristanda)
Adnotari si semne de carte
Pe cine să primesc ?
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Pe cine — pe cine ?… pe d. Nae Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(sărind din loc)
Adnotari si semne de carte
Pe Caţavencu ? E aici ? Unde e, Ghiţă ? Să vie acu, numaidecît mergi, adu-l iute. (e în culmea nerăbdării.)
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Ascult ! (merge în fund la stîngă şi aduce pe Caţavencu) Poftim stimabile, poftim (îl introduce şi iese repede.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE, CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(repezindu se la el)
Adnotari si semne de carte
D-le Caţavencu, ai voit să mă pierzi pe mine şi te-ai pierdut şi pe d-ta. La ce-ai fugit, pentru Dumnezeu ! la ce-ai dispărut ? Fănică are în mînă o poliţă, ale cărei giruri le-ai plastografiat, ca să ridici cinci mii de lei de la societate… Ştii ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Ştiu, madam, că o are, (dezolat) ştiu, dar ce e de făcut ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Om nebun ! ţi-ai pierdut minţile ? mai întrebi ce e de făcut ! Nu ştii ? Să-ţi dau poliţa : scapă-mă, să te scap ! să schimbăm ! dă-mi scrisoarea…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(dezolat)
Adnotari si semne de carte
Madam ! madam ! peste putinţă…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ce ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Scrisoarea d-voastră…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ei ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
N-o mai am !…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nu se poate !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
N-o mai am !…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Minţi !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Nu minţ ; n-o mai am !…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nenorocitule ! ce ai făcut-o ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Am pierdut-o !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(dînd un ţipăt şi uitîndu-se pierdută în toate părţile)
Adnotari si semne de carte
A! de ce nu pot să te omor !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Omoară-mă, madam, omoară-mă, dar nu e vina mea !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Cum ai pierdut-o ? cînd ai pierdut-o ? unde ai pierdut-o ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
În scandalul, în bătaia de alaltăieri seara, de la întrunire, cine nu ştiu… mi-a smuls pălăria din cap… scrisoarea o aveam în căptuşeala pălăriei…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Care va să zică, adevărat ai pierdut-o ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Da !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Mi-ai pierdut scrisoarea… şi nu ştii, nu bănuieşti pe unde poate rătăci scrisoarea mea ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Nu.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nu ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Nu…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(desperată)
Adnotari si semne de carte
A! eşti un om pierdut… pierdut !… Eu poate să mai scap… căci poate să mai scap ! dar d-ta… (cu putere) d-ta eşti pierdut… Cînd te-a arestat Fănică, te-am scăpat eu… acuma te arestez eu şi n-ai să scapi decît atunci cînd mi-oi găsi scrisoarea… pentru că poate să mai ai noroc s-o găsesc… Roagă-te la Dumnezeu s-o găsesc… A! s-a întors jocul, d-le Caţavencu… începe să te părăsească norocul şi să mai treacă şi-n partea noastră… A! eşti pierdut ! da, pierdut… (strigînd în fund.) Ghiţă ! Ghiţă !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Doamnă, pentru Dumnezeu ! (se uită-n toate părţile.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ghiţă ! (cătră Caţavencu.) Nu te uita pe unde să scapi… Nu mai e scăpare : plastografii dovediţi nu mai au scăpare… s-a mîntuit… Ghiţă ! Ghiţă ! (merge strigînd în fund şi se-ntîlneşte piept în piept cu Cetăţeanul turmentat.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — CETĂŢEANUL TURMENTAT cu pălăria albă a lui CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(intrînd şi coborînd foarte bine dispus)
Adnotari si semne de carte
Nu e Ghiţă, eu sunt…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ce cauţi ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
Pălăria mea !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Pe d-voastră, coană Joiţico !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ce vrei cu mine ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Ei ! uite şi d. Nae. Salutare onorabile !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(nervoasă)
Adnotari si semne de carte
Ce vrei ? spune ce vrei ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Ce vreu eu, bine vreu. Eu am o vorbă : o mie de ani pace ! (gest de impacienţă din partea femeii.) Eu, coană Joiţico, am găsit o scrisoare.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Pe care ai lăsat-o să ţi-o fure onorabilul d. Caţavencu…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(zdrobit)
Adnotari si semne de carte
Doamnă !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Las-o aia ;… am mai găsit una !…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ei, ce-mi pasă !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu vă supăraţi, coană Joiţico, să vedeţi… nu v-am spus tot. Eu pînă să nu intru în politică, cum am zice, care va să zică pînă să nu deviu negustor şi apropitar, am fost împărţitor… la poştie… mă cunoaşte conul Zaharia !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ei ! ieşi odată şi lasă-mă… Ghiţă !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Şi d-atunci, care va să zică, eu dau scrisoarea după andresă. Dacă nu găsesc andrisantul, scriu pe ea cu plaivaz : « andrisantul necunoscut », ori « nu se află», ori « mort », care va să zică fiecare după cum devine (Zoe se plimbă impacientată în fund) dar dacă găsesc andrisantul, i-o dau andrisantului… Bunioară acuma… Eu am găsit alaltăieri, în învălmăşeala de la primărie, o pălărie…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(coborînd)
Adnotari si semne de carte
O pălărie ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
Mizerabilul…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
O pălărie, da, asta… şi astăzi tot îndesînd-o pe capul meu s-o potrivesc — că mi-era strîmtă — am vrut să-i scot căptuşeala s-o mai lărgesc… cînd colo în căptuşeală peste ce dau ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
O scrisoare !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
O scrisoare !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
O scrisoare, da, domnule Nae… Nu mai mergem pe la o ţuică ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(foarte emoţionată)
Adnotari si semne de carte
S-o vedem !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
E de la conul Fănică : andrisantul sunteţi d-voastră.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Dă-mi-o, dă-mi-o degrabă !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Sunt în adevăr pierdut !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Degrabă, dacă o ai.
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
O am, n-am pierdut-o… nu m-am mai întîlnit (sughite şi arată pe Caţavencu) cu onorabilul ! (scoate scrisoarea din căptuşeala pălăriei si i-o dă Zoii.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
A! mizerabilul !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(care a smucit scrisoarea)
Adnotari si semne de carte
A!
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(încet către Cetăţeanul turmentat, care a trecut lîngă el)
Adnotari si semne de carte
Nenorocitule ! ţi-ai aruncat norocul în gîrlă : te făceam om !
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Nu puteam… andrisantul cu domiciliul cunoscut. (arată pe Zoe).
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(care s-a remis de prima emoţie)
Adnotari si semne de carte
Domnule, domnule, eşti un om onest, eşti un om admirabil, fără pereche. Cum te cheamă, mă rog ? spunemi… recunoştinţa mea…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Ce trebuie să mai spui cum mă cheamă ? mă cunoaşte conul Zaharia de la 11 fevruarie ! Iacă un cetăţean şi eu…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Cum să-ţi mulţumesc ? Ce ceri de la mine ?
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Să-mi spui d-ta, pentru cine votez. Iaca mai e un sfert de ceas şi se închide alegerea… Eu… pentru cine votez ?…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(cu amărăciune)
Adnotari si semne de carte
Pentru d. Agamiţă Dandanache.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(întorcîndu-se spre el cu o privire de dispreţ şi ameninţare)
Adnotari si semne de carte
Domnule Caţavencu ! tot mai poţi vorbi ? şi încă ironic. A! eşti tare, drept să-ţi spui…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Coană Joiţico, adevărat ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Da, adevărat, pentru d. Agamiţă Dandanache : da, adevărat ; poate că e singurul adevăr pe care d. Caţavencu l-a spus în viaţa d-sale…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
Atunci mă duc să votez… (vrea să plece) dar cum îi zice ?
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
D-le Caţavencu, fii bun, scrie-i, mă rog, votul acestui onest cetăţean. (Caţavencu stă pe loc.) Te rog… (îi arată scrisoarea. Caţavencu trece la masă, scrie un buletin şi i-l dă Cetăţeanului turmentat.) Îmi dai voie ? (ia buletinul.) « Agamiţă Dandanache »… Bravo, d-le Caţavencu, eşti un om de bună-credinţă…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(luînd buletinul)
Adnotari si semne de carte
Mă duc, nu mai e vreme.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(conducîndu-l)
Adnotari si semne de carte
Te rog să crezi, domnule, că oricînd recunoştinţa mea…
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
(foarte grăbit)
Adnotari si semne de carte
Nu mai e vreme… se-nchide alegerea. (iese ducînd sus biletul.)
Adnotari si semne de carte
(Zoe l-a condus cu multă amabilitate pînă la ieşire, se-ntoarce, se opreşte în fund, îşi deschide corsajul, pune scrisoarea în sîn, se încheie la loc şi coboară încet şi ţintă spre Caţavencu. La fiecare pas al Zoii, Caţavencu se-ndoaie de încheieturi ; cînd ea s-a apropiat bine, se opreşte ţapăn înaintea lui, el cade în genuchi.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE, CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Iartă-mă, iartă-mă…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(rîzînd)
Adnotari si semne de carte
Scoală-te, eşti bărbat, nu ţi-e ruşine ! (cu ton aspru) Scoală-te !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(sculîndu-se ruşinat)
Adnotari si semne de carte
Iartă-mă…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(cu dignitate)
Adnotari si semne de carte
Eşti un om rău… mi-ai dovedit-o… Eu sunt o femeie bună… am să ţi-o dovedesc. Acuma sunt fericită… Puţin îmi pasă dacă ai vrut să-mi faci rău şi n-ai putut. Nu ţi-a ajutat Dumnezeu, pentru că eşti rău, şi pentru că eu voi să-mi ajute totdeauna, am să fiu tot bună ca şi pînă acuma.
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(umilit)
Adnotari si semne de carte
Madam !
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Nu tremura ! Pe parola mea de onoare, eşti scăpat…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Sărut mîinile… devotamentul meu…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Cu o condiţie : după alegere, o să fie manifestaţie publică,… d-ta ai s-o conduci.
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(repede şi supus)
Adnotari si semne de carte
O conduc…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
D-ta o să prezidezi banchetul popular din grădina Primăriei…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(asemenea)
Adnotari si semne de carte
Prezidez…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
O să chefuieşti cu poporul…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(acelaşi joc)
Adnotari si semne de carte
Chefuiesc…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Şi o să vii aici cu toţii, să saluţi, în numele alegătorilor, pe deputatul ales şi pe prefect…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Da.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Ne-am înţeles ?
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Da.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Du-te şi ia loc în capul meii ; fii zelos, asta nu-i cea din urmă Cameră !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Madam, madam Trahanache, eşti un înger…
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
Mulţumesc, eşti prea galant, dar du-te degrabă…
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Mă duc, mă duc, şi să vedeţi dacă nu v-o plăcea… Sărut mînile… sărut mînile !… (iese repede zăpăcit prin fund.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(singură)
Adnotari si semne de carte
E adevărat, ori visez ? (şade pe un scaun, scoate scrisoarea, o citeşte, o sărută.) Fănică ! (se scoală rîzînd, o mai citeşte, o mai sărută de mai multe ori şi iar şade.) Fănică ! (plîns nervos… după o pauză, se scoală zîmbind, se şterge la ochi şi răsuflă tare.) A!… mi-a trecut… Fănică ! (suie repede scările la dreapta şi dispare.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
(singur)
Adnotari si semne de carte
(intră repede din fund) A înnebunit Ghiţă ? Mă trimite la telegraf pentru nimica… Îmi face farse ? Ce însemnează… Şi Zoe… unde e Zoe ? (se uită-n toate părţile şi iese repede în dreapta.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE şi DANDANACHE vin din dreapta din grădină, planul al treilea
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
A! aici la noi, stimabile, a fost luptă crîncenă, orice s-ar zice… s-au petrecut comèdii mari.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Taţi, frate.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Infamii ! Închipuieşte-ţi d-ta, un caraghios, un mişel, ca să enfluanseze pe Tipătescu… pe Fănică de !… pe prefect. (Dandanache dă multă atenţie, dar pare că nu pricepe.)
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
A, da ! aşa ! că nu eşti d-ta prefectul.
Adnotari si semne de carte
(Se aude din depărtare entrata unui marş.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Or să-l învrăjbească cu mine şi cu familia mea… s-apucă şi face o scrisorică de amor ca din partea lui Fănică, prefectul… cătră Zoiţica, nevastă-mea, şi-i imitează slova băiatului,… ştii, să juri, nu altceva… Închipuieşte-ţi plastografie !
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Nu mă nebuni, neicusorule ! La mine a fost cazul adevărat !…
Adnotari si semne de carte
(Marşul se apropie, se aud şi urale.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Cum, cazul adevărat ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Scrisoarea era a persoanei… da… becher.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Cum becher ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Adică necăsătorit…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Cine ?
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Nu spui ţine, — persoană însemnată… Cînd i-am pus piţorul în prag, — ori coledzi, ori « Răsboiul » mă-nţeledzi, — tranc ! depesa aiţi…
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Nu-nţeleg. (aparte) E ameţit de drum… căruţa… şi clopoţeii.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(aparte)
Adnotari si semne de carte
E slab de tot prefectul, îi spui de două ori o istorie si tot nu priţepe…
Adnotari si semne de carte
(În toată scena aceasta şi în cea următoare, pînă la intrarea mulţimii, se aude marşul şi uralele treptat, din ce în ce mai aproape şi mai distinct.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — ZOE, TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(coborînd întîi treptele, urmată de Tipătescu, veseli şi fără să vază pe cei din scenă)
Adnotari si semne de carte
Şi astfel, cum ai văzut (văzînd pe Trahanache şi Dandanache, schimbă tonul), d-le prefect, furtuna rea trece curînd… (coborînd) D-le Dandanache, într-un moment, masa e gata…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Tocmai îi spuneam d-lui prefect, si dumnealui îmi spunea…
Adnotari si semne de carte
TIPĂTESCU
Adnotari si semne de carte
D-lui prefect ?…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Da, d-lui prefect ! (arată pe Trahanache, care vorbeşte la o parte cu Zoe.)
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(încet)
Adnotari si semne de carte
Îţi place, nene, alesul d-voastră ?
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(încet)
Adnotari si semne de carte
Deştept… dar mi se pare că e cam şiret.
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(lui Tipătescu)
Adnotari si semne de carte
Îmi spunea istoriile de aiţi de la aledzeri, cu scrisoarea, cu plastografia (mişcarea Zoii) si eu îi spuneam de cazul meu,… că la mine a fost chiar adevărat… cu becherul.
Adnotari si semne de carte
ZOE
Adnotari si semne de carte
(repezindu-se lîngă el, încet)
Adnotari si semne de carte
D-le Dandanache, mi-ai promis să nu mai pomeneşti de istoria asta…
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
Eu am promis ? (repede) cînd am promis ? cui am promis ? ţe am promis ? (aducîndu-şi deodată aminte.) A! da ! Nu mai… nu mai…
Adnotari si semne de carte
(Uralele s-au apropiat cu desăvîrşire. Lumea toată intră cu muzica.)
Adnotari si semne de carte
Adnotari si semne de carte
ACEIAŞI — FARFURIDI, BRÎNZOVENESCU, CAŢAVENCU, CETĂŢEANUL TURMENTAT, GHIŢĂ PRISTANDA, IONESCU, POPESCU, ALEGĂTORI, CETĂŢENI, PUBLIC
Adnotari si semne de carte
(Brînzovenescu şi Farfuridi cu alţi alegători mai spălaţi, în costume de pretenţie provincială, intră, venind din casă, coborînd pe treptele din dreapta ; salutări de toate părţile. Prin fund, Caţavencu, Ghiţă poliţaiul, îmbrăcat ţivil, Cetăţeanul turmentat, Ionescu şi Popescu intră, conducînd manifestaţia publică. Cei ce vin prin fund sunt toţi ameţiţi, şi mai ales Caţavencu şi Cetăţeanul turmentat, care înghite şi sughite mereu. După ei vin o mulţime de cetăţeni cu ramuri verzi şi steaguri, asemenea foarte chefuiţi. Toată lumea cu borcane de băutură în mîini. — Din casă, în urma lui Farfuridi, Brînzovenescu şi a celorlalţi alegători, vin feciorii cu sticle de şampanie. — Ghiţă Pristanda, îndată ce soseşte în scenă, face un senm muzicei să tacă. Muzica tace. Se împart pahare de şampanie fruntaşilor. — Tipătescu, Zoe, Trahanache, Dandanache sunt în stîngă.)
Adnotari si semne de carte
FARFURIDI
Adnotari si semne de carte
(luînd un pahar de şampanie)
Adnotari si semne de carte
În sănătatea domnului Agamiţă Dandanache, alesul nostru ! Să trăiască ! (Urale şi muzică. Pristanda ţine cu mîna tactul uralelor. Toţi ciocnesc şi beau.)
Adnotari si semne de carte
DANDANACHE
Adnotari si semne de carte
(îndemnat de Zoe şi Tipătescu, trece în mijloc cu paharul în mînă)
Adnotari si semne de carte
În sănătatea alegătorilor… cari au probat patriotism si mi-au acordat… (nu nemereşte) asta… cum să zic de !… zi-i pe nume de !… a ! sufradzele lor ; eu, care familia mea de la patuzsopt în Cameră, si eu ca rumânul imparţial, care va să zică… cum am ziţe… în sfîrşit să trăiască ! (urale şi ciocniri.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(cătră Caţavencu, care a coborît spre el şi Tipătescu)
Adnotari si semne de carte
Şi aşa zi, ai ? d-ai noştri, stimabile ? bravos ! mă bucur.
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
Venerabile neică Zahario ! în împrejurări ca acestea (mişcat) micile pasiuni trebuie să dispară.
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
Ei, aici mi-ai plăcut ! bravos ! să trăieşti !
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
În sănătatea venerabilului şi imparţialului nostru prezident, Trahanache ! (Urale şi ciocniri.)
Adnotari si semne de carte
(Zoe vede pe Cetăţeanul turmentat în grămadă, ia un pahar şi merge de i-l oferă.)
Adnotari si semne de carte
CETĂŢEANUL
Adnotari si semne de carte
În sănătatea coanii Joiţichii ! că e (sughite) damă bună ! (ciocneşte cu ea ; ea-i strînge mîna din toată inima. Urale, ciocniri.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(lui Tipătescu încet)
Adnotari si semne de carte
Să mă ierţi şi să mă iubeşti ! (expansiv) pentru că toţi ne iubim ţara, toţi suntem români !… mai mult, sau mai puţin oneşti ! (Tipătescu rîde.) În sănătatea iubitului nostru prefect ! Să trăiască pentru fericirea judeţului nostru ! (Urale, ciocniri.)
Adnotari si semne de carte
TRAHANACHE
Adnotari si semne de carte
(luînd un pahar şi trecînd în mijloc foarte vesel)
Adnotari si semne de carte
Ei, aveţi puţintică răbdare !… Nu cunosc prefect eu ! eu n-am prefect ! eu am prieten ! În sănătatea lui Fănică ! Să trăiască pentru fericirea prietenilor lui ! (sărută pe Fănică, apoi pe Zoe. Fănică sărută mîna, Zoii.)
Adnotari si semne de carte
(Urale. Dandanache între alegători, cu Farfuridi şi Brînzovenescu, le povesteşte încet, făcînd gestul cu clopoţeii, la dreapta, în fund. Pristanda, Cetăţeanul turmentat, muzica şi lume. În stînga Zoe, Tipătescu, Trahanache cu alţi alegători, în mijloc Caţavencu.)
Adnotari si semne de carte
CAŢAVENCU
Adnotari si semne de carte
(foarte ameţit, împleticindu-se-n limbă, dar tot îngrăşîndu-şi silabele)
Adnotari si semne de carte
Fraţilor ! (toţi se-ntorc şi-l ascultă.) După lupte seculare, care au durat aproape treizeci de ani, iată visul nostru realizat ! Ce eram acuma cîtva timp înainte de Crimeea ? Am luptat şi am progresat : ieri obscuritate, azi lumină ! ieri bigotismul, azi liber-pansismul ! ieri întristarea, azi veselia !… Iată avantajele progresului ! Iată binefacerile unui sistem constituţional !
Adnotari si semne de carte
PRISTANDA
Adnotari si semne de carte
Curat constituţional ! Muzica ! Muzica !
Adnotari si semne de carte
(Muzica atacă marşul cu mult brio. Urale tunătoare. Grupurile se mişcă. Toată lumea se sărută, gravitînd în jurul lui Caţavencu şi lui Dandanache, care se strîng în braţe, în mijloc. Dandanache face gestul cu clopoţeii Zoe şi Tipătescu contemplă de la o parte mişcarea. Cortina cade repede asupra tabloului.)
Adnotari si semne de carte
Convorbiri literare,
Adnotari si semne de carte
1884, febr. şi martie