Biblioteca PDF

Biblioteca.wansait.com

George Bacovia, Plumb de iarnă

Ninge secular, tăcere, pare a fi bine,
Prin oraşul alb, doar vîntul trece-ntîrziat –
Ninge, parcă toţi muriră, parcă toţi au înviat…

Dorm volumele savante-n îngheţatele vitrine.

Printre ziduri, peste turnuri depărtate,
Ninge cu nimic în noaptea vastă, ning bancnote –
Numai vîntul singur plînge alte note…

Umbra mea se adînceşte-n cartiere democrate.

Ninge grandios în oraşul vast cum nu mai este,
Ning la cinematografe grave drame sociale,
Pe cînd vîntul hohoteşte-n bulevarde glaciale…

– Dar cine poate să explice această tristă poveste ?

Leave a Reply