Trec corbii – ah, “Corbii”
Poetului Tradem –
Şi curg pe-nnoptat
Pe-un tîrg îngheţat,

Se duc pe pustii…
Pe cînd, de argint,
În amurg de-argint,
S-aprinde crai nou

Pe zări argintii
În vastul cavou…
Iubito… ah, “Corbii”
Poetului Tradem…

DIN VOLUMUL PLUMB

Leave a Reply