Biblioteca PDF

Biblioteca.wansait.com

George Bacovia, Pastel

Buciumă toamna
Agonic – din fund –
Trec păsărele,
Şi tainic s-ascund.

Ţîrîie ploaia…
Nu-i nimeni pe drum;
Pe-afară de stai
Te-năbuşi de fum.

Departe, pe cîmp,
Cad corbii, domol;
Şi răgete lungi
Pornesc din ocol.

Tălăngile, trist,
Tot sună dogit…
Şi tare-i tîrziu,
Şi n-am mai murit…

Leave a Reply