Sânziana şi Pepelea

EXTRAS:

T Â N D A L Ă: Poftim, vestiţi şi de bun neam domni, crai şi împăraţi!

În curând va sosi marele, gloriosul, mărinimosul, augustul Papură-Împărat, împreună cu frumoasa, încântătoarea, augusta sa copilă, domniţa Sânziana.

(În sunetul unui marş triumfal, intră Papură cu hlamidă

şi cu coroană aurită, ţinând pe Sânziana de mână,urmaţi de mai multe dame şi magnaţi de Curte… ei fac jurul sălii, salutând pe oaspeţi, ş-apoi merg de se suie pe tronuri. Steagurile se înclină în faţa lor şi toţi oaspeţii

rămân extaziaţi, privind la Sânziana… Pârlea-Vodă dă semne de admiraţie grotescă. Tândală stă lângă tron.)

COR

Iată împăratul,

Iată luminatul

Cu Sânziana,

Mândra Cosânzeana,

Orişicine-o vede

Jură şi crede

Că e un juvaer,

Căzut aici din cer.

 

Leave a Reply