Mircea Vulcănescu, Şcoala sociologică a lui D.Gusti

Mircea Vulcănescu, Şcoala sociologică a lui D.Gusti EXTRASE: Am arătat că societatea este pentru Dimitrie Gusti un complex de manifestări colective. Nici una din aceste manifestări nu este întâmplătoare. Totuşi, nici una nu poate fi explicată de sine stătător. Toate manifestările sociale, producându-se într-o totalitate, cercetarea acestui tot, ca unitate,