Mircea Vulcănescu, Şcoala sociologică a lui D.Gusti
sociologie / 2008/10/07

Mircea Vulcănescu, Şcoala sociologică a lui D.Gusti EXTRASE: Am arătat că societatea este pentru Dimitrie Gusti un complex de manifestări colective. Nici una din aceste manifestări nu este întâmplătoare. Totuşi, nici una nu poate fi explicată de sine stătător. Toate manifestările sociale, producându-se într-o totalitate, cercetarea acestui tot, ca unitate, este prima condiţie necesară înţelegerii fiecărei manifestări în parte. Orice manifestare socială, pentru a putea fi înţeleasă, trebuie deci raportată la totul în care se naşte şi privită paralel cu celelalte părţi ale acestui tot. Elementele întregului social nu sunt însă omogene.