Biblioteca PDF

Biblioteca.wansait.com

Biblia ortodoxa in format PDF, AudioBook si HTM

Toate formatele digitale in care este disponibila online gratis Biblia Ortodoxa:

BIBLIA IN FORMAT PDF:

BIBLIA IN FORMAT AUDIOBOOK (free download:

Arhiva – pt download compact
.
4 KB
<DIR>
Psalmi
.
4 KB
<DIR>
Sfanta Evanghelie dupa Marcu
.
4 KB
<DIR>
Sfanta Evanghelie dupa Matei
.
4 KB
<DIR>

BIBLIA IN FORMAT HTML

Facerea (Geneza)
Ieşirea – a doua carte a lui Moise
Leviticul – cartea a treia a lui Moise
Numerii
Deuteronomul – A cincea carte a lui Moise
Cartea lui Iosua Navi
Cartea Judecătorilor
Cartea Rut
Cartea întâia a Regilor
Cartea a doua a Regilor
Cartea a treia a Regilor
Cartea a patra a Regilor
Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)
Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)
Cartea întâia a lui Ezdra
Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)
Cartea Esterei
Cartea lui Iov
Psalmi
Pildele lui Solomon
Ecclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plâgerile lui Ieremia
Iezechiel
Daniel
Osea
Amos
Miheia
Ioil
Avdie
Iona
Naum
Avacum
Sofonie
Agheu
Zaharia
Maleahi
Cartea lui Tobit
Cartea Iuditei
Cartea lui Baruh
Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri
Cartea a treia a lui Ezdra
Cartea înţelepciunii lui Solomon
Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmarii lui Bel
Cartea întâi a macabeilor
Cartea a doua a macabeilor
Cartea a treia a macabeilor
Rugăciunea regelui Manase

Sfânta Evanghelie după Matei
Sfânta Evanghelie după Marcu
Sfânta Evanghelie după Luca
Sfânta Evanghelie după Ioan
Faptele Sfinţilor Apostoli
Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel
Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
A treia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda
Apocalipsa Sfântului Ioan

BIBLIA ORTODOXA PE SCRIBD [link]

 

Biblia Ortodoxa – Vechiul Testament

Biblia – Sfanta Scriptura, versiunea Bartolomeu Anania (numai Noul Testament)

Mt Evanghelia după Matei
Mc Evanghelia după Marcu
Lc Evanghelia după Luca
In Evanghelia după Ioan
FA Faptele Apostolilor
Rm Epistola către Romani
1Co Epistola Întâi către Corinteni
2Co Epistola A Doua către Corinteni
Ga Epistola către Galateni
Ef Epistola către Efeseni
Flp Epistola către Filipeni
Col Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni
1Tes Epistola Întâi către Tesaloniceni
2Tes Epistola a Doua către Tesaloniceni
1Tim Epistola Sfântului Apostol Pavel întâia către Timotei
2Tim Epistola Sfântului Apostol Pavel a doua către Timotei
Tit Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit
Flm Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filimon
Evr Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei
Iac Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob
1Ptr Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Petru
2Ptr Epistola Sobornicească a doua a Sfântului Apostol Petru
1In Epistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan
2In Epistola Sobornicească a doua a Sfântului Apostol Ioan
3In Epistola Sobornicească a treia a Sfântului Apostol Ioan
Iuda Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda
Ap Apocalipsa Sfântului Ioan

Leave a Reply