Strategia de Securitate Nationala a Romaniei
Free download , strategie / 2008/09/14

Download pdf de pe siteul presedintiei: SSNR (editia 2007) EXTRAS: Ca instrument naţional ce dă forţă şi valoare practică acestor cerinţe, strategia de securitate naţională reprezintă un factor integrator de sinteză; ea se operaţionalizează printr-un ansamblu de decizii, planuri, măsuri şi acţiuni menite să prevină şi să contracareze eficient riscurile şi ameninţările ce pun în pericol valorile şi interesele naţionale, precum şi valorile care dau identitate şi unitate construcţiei europene. Strategia are ca scop atât prevenirea şi contracararea pericolelor generate de mediul internaţional, cât şi garantarea stării de securitate internă, în ansamblul său, a siguranţei personale şi securităţii comunităţilor. Strategia vizează, totodată, securitatea energetică şi alimentară, securitatea transporturilor şi a infrastructurii, securitatea sănătăţii publice, sanitară, ecologică şi culturală, securitatea financiară, informatică şi informaţională. Ca urmare, strategia de securitate naţională integrează atât activitatea de politică externă, diplomatică şi de colaborare internaţională, cât şi pe cea a instituţiei militare şi a forţelor de ordine publică, activitatea structurilor de informaţii, precum şi pe cea a altor agenţii guvernamentale cu responsabilităţi în domeniu. Inte-grarea şi armonizarea eforturilor vizează atât cadrul naţional, cât şi dinamica relaţiilor în spaţiul comun de securitate şi apărare european, precum şi în spaţiul euroatlantic. România are nevoie de o nouă…

Lucrari privind securitatea nationala (2)
manual , strategie / 2008/09/07

Manualul NATO (1999) EXTRASE TÅRI MEMBRE Belgia, Canada, Danemarca, Franña, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Republica Cehå, Statele Unite, Turcia, Ungaria Tratatul Atlanticului de Nord, semnat în aprilie 1949,la Washington,instituia o alianñå de apårare colectivå conform definiñiei de la articolul 51 al Cartei ONU. Durata acestuia este nedeterminatå. Alianña reuneçte 17 state europene, Statele Unite çi Canada. În iulie 1997, în timpul summit-ului desfåçurat la Madrid, çefii de stat çi de guvern ai ñårilor Alianñei au invitat Polonia, Republica Cehå çi Ungaria så înceapå negocierile de aderare în vederea integrårii în Alianñå în 1999. În conformitate cu articolul 10 al Tratatului, Alianña råmâne deschiså pentru aderarea viitoare a altor state europene în måsurå så favorizeze dezvoltarea principiilor sale çi så contribuie la securitateta regiunii Atlanticului de Nord. În paralel cu transformarea internå çi externå întreprinså de cåtre Alianñå dupå sfârçitul råzboiului rece, NATO a creat un nou Consiliu de Parteneriat Euro-Atlantic, care constituie un forum de consultare çi de cooperare cu ñårile partenere din întreaga zonå euro-atlanticå. Alianña a realizat noi structuri ce reflectå intensificarea relañiilor cu Rusia çi stabilirea unui parteneriat cu Ucraina,precum,çi instituirea unui dialog intensificat cu ñårile mediteraneene interesate. Ea…

Lucrari privind securitatea nationala (1)
strategie / 2008/09/07

      Strategia de securitate nationala a Romaniei      Extrase   În contextul acestei analize, riscurile si ameninţările la adresa securităţii naţionale a României sunt percepute, în principal, din perspectiva posturii de ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene. În aceste condiţii, deşi pericolul unui război clasic, al unor agresiuni militare convenţionale este foarte puţin probabil, neglijarea unor astfel de riscuri ar putea genera vulnerabilităţi majore din perspectiva securităţii proprii şi a capacităţii de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate la intrarea în NATO şi în Uniunea Europeană. Se înscriu în această categorie şi riscurile ce privesc securitatea şi apărarea frontierelor, în condiţiile în care segmente importante ale graniţelor Românei reprezintă şi frontiera estică a celor două organizaţii. În acelaşi timp însă, o serie de ameninţări noi, asimetrice, de natură militară sau non-militară, inclusiv cele ce se manifestă sub forma agresiunilor informatice sau informaţionale, generate preponderent din mediul internaţional, dar şi – într-o anumită masură – de cel intern, tind să crească sub raportul gradului de pericol şi al probabilităţii de producere, şi pot afecta grav starea de securitate a cetăţenilor români, a statului român sau a instituţiilor de securitate din care România face parte. Pericolul creat…