Ştefan Octavian Iosif, Sonete
poezie / 2009/03/09

Cătră tinerii poeţi Reînviere Adio În treacăt De sărbători Cronicarii Boierii Răzmiriţa Lăutarul Haiducul Secerişul Farniente În parc În atelier De urît Un cîntec Poezia Toamnă (Te uită, frunza pică irosită)

Ştefan Octavian Iosif, Cântece şi balade (1901 – 1902)
poezie / 2008/12/04

Cântece Singurel ca un haiduc… Nu mai sun pe luncă flori… Boii stau în jug supuşi… Dragă codrule, te las… Stau la Bălgrad trei fârtaţi… Frumoasa Irină Cântec de primăvară (Înfloresc grădinile) Novăceştii Mi-e dor Eroul de la Königgrätz Ruptură Pintea De cântece Parisu-i plin… Steaua Ielele La cules Visează codrul Apa morţilor

Ştefan Octavian Iosif, Poezii (1902)
poezie / 2008/12/02

Veselie Vară Domnu’ profesor Cocoarele Eroică hotărâre Câmpiei Ideal Poveste Rozele Singur (Te simţi mai singur astă-sară) (1898) Învins! Pribeagul E mult de-atunci… Visul Acolo Romanţa Toamnă (Se-ntoarce toamna iar, cu aiureli) Salcâmul Cântec Nucul Fulgii Cântec Vechi Din Paris Un cântec Dedicaţie Pasteluri E secetă, şi de căldură… Prin sat aleargă paparude… Tresari din somn… Printre mii de şatre albe… Coboară seara pe câmpie… Trece-n sus, pe plai în sus… Pe câmpie nici un zgomot…

Ştefan Octavian Iosif, Credinţe (1905)
poezie / 2008/10/03

Când seara-n ceasuri de singurătate… Credinţe… Melancoliei Spre primăvară Rugă Bolnav (1904) La fereastra spre livadă Cîntec (Singur şi robit de jale…) (1904) S-a-nnoptat (1904) Pentru ce ne-am teme? (1903) Cîntec (Vezi, dragii oaspeţi le-au venit) (1904) Terţine Icoane din Carpaţi

Ştefan Octavian Iosif, traduceri
poezie / 2008/09/08

Un imn francez lui Eminescu (de Lucien Bazin) Lenore (de Gottfried August Bürger) În ciudă (de Robert Burns) Către copaci (de Giosuè Carducci) Ucenicul vrăjitor (de Johann Wolfgang von Goethe) Stropi de nectar (de Johann Wolfgang von Goethe) Loreley (de Heinrich Heine) Grenadirii (de Heinrich Heine) Aş pune cruce sărăciei (de Heinrich Heine) Cavalerul (de Heinrich Heine) Copii eram… (de Heinrich Heine)