Opera

• Cuvinte potrivite, Bucureşti, 1927;

• Icoane de lemn. Din amintirile ierodiaconului Iosif, Bucureşti, 1929;

• Poarta neagră, Bucureşti, 1930;

• Flori de mucigai, Bucureşti, 1931;

• Cartea cu jucării, Bucureşti, 1931;

• Tablete din Ţara de Kuty, Bucureşti, 1933;

• Ochii Maicii Domnului, Bucureşti, 1934;

• Cuvinte potrivite şi… încrucişate, Bucureşti, 1934;

• Cărticică de seară, Bucureşti, 1935;

• Cimitirul Buna-Vestire, Bucureşti, 1936; ediţia Bucureşti, 1968; ediţia Bucureşti, 1997;

• Versuri, Bucureşti, 1936; ediţia II, Bucureşti, 1940; ediţia III, Bucureşti, 1943;

• Ce-ai cu mine, vântule? Povestirile boabei şi ale fărâmei, Bucureşti, 1937; ediţia (Ce-ai cu mine, vântule? Pe o palmă de ţărână), ediţie îngrijită de G. Pienescu, prefaţă de Mircea Tomuş, Bucureşti, 1970;

• Hore, Bucureşti, 1939;

• Una, Bucureşti, 1942; ediţie îngrijită de Gabriel Dimisianu, Bucureşti, 1980;

• Eminescu, Bucureşti, 1943;

• Bilete de papagal, Bucureşti, 1946;

• Manual de morală practică, Iaşi, 1946; ediţie îngrijită de Simona Cioculescu, Galaţi, 1993;

• Versuri alese, Bucureşti, 1946;

• Una sută una poeme, Bucureşti, 1947;

• Prisaca, Bucureşti, 1954;

• Pagini din trecut. Bucureşti, 1955; ediţie îngrijită de G. Pienescu, prefaţa autorului, Bucureşti, 1956;

• 1907 – Peizaje, Bucureşti, 1955; prefaţă de Constantin Cubleşan, Bucureşti, 1973;

• Cântare omului, Bucureşti, 1956; postfaţă de Adrian Anghelescu, Bucureşti, 1972;

• Stihuri pestriţe, Bucureşti, 1957;

• Din drum, Bucureşti, 1957;

• Cartea mea frumoasă, Bucureşti, 1958;

• Versuri alese, Bucureşti, 1958;

• Lume veche, lume nouă, Bucureşti, 1958;

• Versuri, prefaţă de Mihai Beniuc, Bucureşti, 1959;

• Versuri, prefaţă de Mihai Ralea, Bucureşti, 1960;

• Versuri şi proze, prefaţă de Paul Georgescu, Bucureşti, 1960;

• Tablete de cronicar, prefaţă de D. Micu, Bucureşti, 1960;

• Versuri, Bucureşti, 1961;

• Frunze, Bucureşti, 1961;

• Cu bastonul prin Bucureşti, Bucureşti, 1961;

• Scrieri, vol. I-XXXIII, Bucureşti, 1962-1983, vol. XXXIV-XXXVIII, ediţie îngrijită de Mitzura Arghezi, Bucureşti, 1985-1988, vol. XXXIX-XIIV, ediţie îngrijită de Mitzura Arghezi şi Traian Radu, Bucureşti, 1994-2003;

• Poeme noi, Bucureşti, 1963;

• Cadenţe, Bucureşti, 1964;

• Răzleţe, Bucureşti, 1965;

• Silabe, Bucureşti, 1965;

• Animale mari şi mici, Bucureşti, 1965;

• Versuri lungi, prefaţă de D. Micu, Bucureşti, 1965;

• Ritmuri, Bucureşti, 1966;

• Versuri, I-II, Bucureşti, 1966;

• Noaptea, Bucureşti, 1967;

• Litanii, Bucureşti, 1967;

• Teatru, Bucureşti, 1968;

• Frunzele tale, Bucureşti, 1968;

• Crengi, Bucureşti, 1970;

• Poezii, Bucureşti, 1970;

• XC. Poeme inedite, ediţie îngrijită de Mitzura şi Baruţu T. Arghezi, Bucureşti, 1970;

• Frânturi, Bucureşti, 1970;

• Poezii, îngrijită şi postfaţă de Nicolae Manolescu, Bucureşti, 1971;

• Din pragul casei, Bucureşti, 1972;

• Poeme noi, prefaţă de Al. Piru, Craiova, 1972;

• Versuri şi proze, prefaţă de Graziella Ştefan, Bucureşti, 1973;

• Călătorie în vis, Bucureşti, 1973;

• Poemele ţărânii, îngrijită şi prefaţă de Mircea Iorgulescu, 1973;

• Pensula şi dalta, ediţie îngrijită de G. Pienescu, Bucureşti, 1973;

• Articole vorbite. Conferinţe radiofonice, ediţie îngrijită de Victor Crăciun, Bucureşti, 1974;

• Stihuri, îngrijită şi prefaţă de Al. Piru, Craiova, 1974;

• Povestirile boabei şi ale fărâmei, ediţie îngrijită de Mitzura şi Baruţu T. Arghezi, Cluj Napoca, 1974;

• Ars poetica, ediţie îngrijită de Ilie Guţan, Cluj Napoca, 1974;

• Caligula, postfaţă de Z. Sângeorzan, Bucureşti, 1975;

• Poezia filosofică, îngrijită şi prefaţă de Elena Zaharia-Filipaş, Bucureşti, 1976;

• Zdreanţă, Craiova, 1977;

• Cuvinte potrivite, postfaţă de Gh. Grigurcu, Bucureşti, 1977;

• Pamflete, îngrijită şi prefaţă de Mariana Ionescu, Bucureşti, 1979;

• Versuri, I-II, îngrijită şi postfaţă de G. Pienescu, prefaţă de Ion Caraion, Bucureşti, 1980; ediţia II, I-II, îngrijită şi postfaţă de G. Pienescu, Bucureşti, 1985;

• Versuri, repere istorico-literare Mircea Scarlat, Bucureşti, 1980;

• Versuri, prefaţă de Al. Piru, Craiova, 1980;

• Desluşiri, ediţie îngrijită de Mitzura Arghezi, Bucureşti, 1980;

• 50 de poeme – 50 poemes, ediţie bilingvă, traducere de Armie Bentoiu, prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, 1981;

• Tudor Arghezi. Autoportret prin corespondenţă, îngrijită şi prefaţă de Barbu Cioculescu, Bucureşti, 1982;

• Poeme – Poems, ediţie bilingvă, traducere de Andrei Bantaş, prefaţă de Nicolae Manolescu, Bucureşti, 1983;

• Poezii-Stihi, ediţie bilingvă, traducere de Larisa Manea şi Traian Radu, prefaţă de Mihai Mangiulea, Bucureşti, 1985;

• Poeme în proză, ediţie îngrijită de Ilie Guţan, Bucureşti, 1985;

• Arte poetice, ediţie îngrijită de G.I. Tohăneanu şi Livius Petru Bercea, Bucureşti, 1987;

• Opere, I-IV, ediţie îngrijită de Mitzura Arghezi şi Traian Radu, prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, 2000-2003.

Traduceri

• F. Dostoievski, Amintiri din casa morţilor, Bucureşti, 1912;

• I.A. Kuprin, Moloh, Bucureşti, 1951 (în colaborare cu R. Vasiliu);

• I.A. Krîlov Fabule, Bucureşti, 1952;

• M. Saltîkov-Scedrin, Povestiri, Bucureşti, 1952 (în colaborare cu O. Panaitescu);

• Anatole France, În floarea vieţii, Bucureşti, 1953;

• N.V. Gogol, Suflete moarte, Bucureşti, 1954 (în colaborare cu I. Ţăranu, N.D. Gane, R. Donici);

• La Fontaine, Fabule, Bucureşti, 1954;

• Bertolt Brecht, Ana Fierling şi copiii ei, Bucureşti, 1957;

• Moliere, Comedii. Mizantropul. George Dandin sau soţul păcălit. Avarul. Domnul de Pourceaugnac, Bucureşti, 1964, în Scrieri, XXXVI, Bucureşti, 1986;

• Fr. Rabelais, Paul Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Teophrast, La Fontaine, I.A. Krîlov, în Serien, V, Bucureşti, 1964;

• Walt Whitman, I. Ehrenburg, N. Mizin, în Frunzele tale, Bucureşti, 1968;

• D.I. Fonvizin, Tristan Bernard, Bertolt Brecht, în Teatru, Bucureşti, 1968.

Pentru detaii biografice vezi Viata si opera lui Tudor Arghezi pe Biopedia

Leave a Reply