Nicolae Filimon, Il Barbiere di Sevilla

IL BARBIERE DI SEVILLA MELODRAMĂ COMICĂ ÎN DOUĂ ACTE. POEZIA DE C…, MUZICA DE MAESTRUL G. ROSSINI. Cînd Dante, ilustrul cîntător al Infernului, întrebă pe Francesca da Rimini despre amoroasa ei aventură cu Lancelotto, ea, înecată de lacrime, răspunse: „Nessun maggior dolore che ricordarsi dei tempi felici nella miseria“*if (document.all){

Nicolae Filimon, Maddalena

OPERETĂ SEMI-SERIE ÎNTR-UN ACT. POEZIA TRADUSĂ DIN LIMBA FRANCEZĂ DE G. CURATOLU, MUZICA ORIGINALĂ DE A. T. ZISSO. Oricare popol, fie cît de barbar, cînd pleacă pe calea civilizaţiunii, la primul pas întîlneşte muzica şi poezia. Aceste două arte divine îi servă de conductor din adolescenţă pînă la maturitate, îi