Liviu Rebreanu, Ciuleandra (fragment)

Ultimele fragmente… De aceea m-am hotărât să declar, în faţa tuturor, pe conştiinţa mea şi pe cuvînt de onoare, că nu sunt nebun şi că pentru ce am făcut doresc să ispăşesc! Doctorul Ursu rămase două clipe gânditor, murmurând: – Da… da… Şovăirea şi glasul lui abesnt întăriră pe Puiu.