Nicolae Filimon, I puritani
critica / 2009/05/02

OPERĂ SERIE ÎN TREI ACTE. POEZIA DE F. PEPOLI, MUZICA DE V. BELLINI. Iată-ne intraţi iarăşi în arena jurnalisticei teatrale, iată-ne în fine cu pana după ureche şi cu mîna pe frunte, căutînd espresiuni noi ca să arătăm lectorilor noştri calităţile şi defectele noului regiment de privighetori fără pene venit din Italia ca să ne amuze sau să ne zgîrie urechile. Întreprinderea este ingrată în adevăr şi mai cu seamă în anul acesta cînd, dupe toate celelalte nevoi, veni şi legea de presă cu procurorii, interogatoriele, sentinţele şi chiar temniţile ei, care bagă frica în oase şi sileşte pe bietul cronicar a sacrifica fără milă pe cei mai frumoşi şi mai inocenţi copii ai inteliginţei sale. (1) Cu toate acestea, pînă ce va veni şi la noi lumina adevărului care sparge şi goneşte nourii cei negri ai prejudiciului, jurnalistul teatral cată să se lupte neîncetat în contra relelor de tot feliul şi mai cu seamă în contra şarlataniei acreditate şi prezumţioase care sfîşie partiţiunile muzicale, schimbă titlul pieselor şi escamotează operile teatrale, prefăcîndu-le din drame în comedii sau farse, fără ştirea şi consimţimîntul autorilor etc. etc. Dar să lăsăm la o parte aceste dureroase reflecţiuni şi să venim la revista…