Ştefan Octavian Iosif, Sonete

Cătră tinerii poeţi Reînviere Adio În treacăt De sărbători Cronicarii Boierii Răzmiriţa Lăutarul Haiducul Secerişul Farniente În parc În atelier De urît Un cîntec Poezia Toamnă (Te uită, frunza pică irosită)

George Bacovia, Nervi de primăvară

Primăvară… O pictură parfumată cu vibrări de violet. În vitrină, versuri de un nou poet; În oraş suspină un vals din fanfară. O nouă primăvară de visuri şi păreri… O lungă deşteptare zvoneşte împrejur, E clar şi numai soare. La geamul unei fabrici o pală lucrătoare Aruncă o privire în