Nicolae Filimon, Roman nazdravan

A fost odată ca niciodată, daca n-ar fi, nici că s-ar povesti; cînd să potcovea purecele cu nouă sute nouăzeci şi nouă oca de fier, şi tot da cu spatele de cer; linguriţă scurtă pe gura cui n-ascultă. A fost odată trei fraţi olteni, dintre care unul era năzdrăvan *

George Bacovia, Note de toamnă

Toamna-n grădină şi-acordă vioara, Strada-i pustie… Oraşul e plin de hambare, – De pînea cea nouă duduie moara. O frunză s-a lăsat pe-o mînă-ntinsă care cere… Oraşul gol… Cetate depărtată ; Frunzişul smuls… De firele electrice, paralizată, Ca un simbol, O pasăre cade-n oraş, ca o tristeţe mai mult Se