Antim Ivireanul, Învăţătură bisericească

Scara aceştii cărticele Rugăciunea care au învăţat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos „Tatăl nostru carele eşti în ceriuri“ Mărturisirea credinţii, carea se împarte în 12 alcătuiri Céle şapte taini ale sfintei besérici Ce putere şi ce dar au acéste şapte taini Pentru taina dumnezeeştii Liturghii Pentru rânduiala preoţiei Pentru

Tudor Arghezi, Urare

ciclul “HORE” (1939 ) Şchiopătând la uşa mare Cu-o metanie şi-o cruce, Greierele îţi aduce, Doamne, binecuvântare. Gânduri line, Spice coapte, Doniţi pline: Miere, smirnă, must şi lapte. Să-ţi aducă binele Clipele: albinele. Ca balta şi miriştea Să-ţi răspundă liniştea. Bună pază, Scăpărată dintr-o stea, Precurata-i albă rază Casei candelă

George Bacovia, Plumb de iarnă

Ninge secular, tăcere, pare a fi bine, Prin oraşul alb, doar vîntul trece-ntîrziat – Ninge, parcă toţi muriră, parcă toţi au înviat… Dorm volumele savante-n îngheţatele vitrine. Printre ziduri, peste turnuri depărtate, Ninge cu nimic în noaptea vastă, ning bancnote – Numai vîntul singur plînge alte note… Umbra mea se