George Bacovia, În grădină

Scîrţîie toamna din crengi ostenite Pe garduri bătrîne, pe streşini de lemn, Şi frunzele cad ca un sinistru semn În liniştea grădinii adormite. O palidă fată cu gesturi grăbite Aşteaptă pe noul amor… Pe cînd, discordant şi în fiorător, Scîrţîie toamna din crengi ostenite.