George Bacovia, Amurg de toamnă

Amurg de toamnă pustiu, de humă, Pe cîmp sinistre şoapte trec pe vînt – Departe plopii s-apleacă la pămînt În larg balans anevoios, de gumă. Pustiu adînc… şi-ncepe a-nnopta, Şi-aud gemînd amorul meu defunct: Ascult atent privind un singur punct Şi gem, şi plîng, şi rîd, în hî, în ha…