Răsună din margini de tîrg
Un bangăt puternic de armă;
E toamnă… metalic s-aud
Gorniştii, în fund, la cazarmă.

S-aude şi-un clopot de şcoală,
E vînt, şi-i pustiu, dimineaţă;
Hîrtii şi cu frunze, de-a valma,
Fac roată-n vîrteje, pe-o piaţă.

Se uită în zări catedrala,
Cu turnu-i sever şi trufaş;
Grădina oraşului plînge,
Şi-aruncă frunzişu-n oraş.

Şi vine, ca-n vremuri de demult,
Din margini, un bucium de-alarmă,
E toamnă… metalic s-au
Gorniştii, în fund, la cazarmă.

Leave a Reply