Download pdf de pe siteul presedintiei: SSNR

(editia 2007)

EXTRAS:

Ca instrument naţional ce dă forţă şi valoare practică acestor cerinţe, strategia de securitate naţională reprezintă un factor integrator de sinteză; ea se operaţionalizează printr-un ansamblu de decizii, planuri, măsuri şi acţiuni menite să prevină şi să contracareze eficient riscurile şi ameninţările ce pun în pericol valorile şi interesele naţionale, precum şi valorile care dau identitate şi unitate construcţiei europene. Strategia are ca scop atât prevenirea şi contracararea pericolelor generate de mediul internaţional, cât şi garantarea stării de securitate internă, în ansamblul său, a siguranţei personale şi securităţii comunităţilor. Strategia vizează, totodată, securitatea energetică şi alimentară, securitatea transporturilor şi a infrastructurii, securitatea sănătăţii publice, sanitară, ecologică şi culturală, securitatea financiară, informatică şi informaţională. Ca urmare, strategia de securitate naţională integrează atât activitatea de politică externă, diplomatică şi de colaborare internaţională, cât şi pe cea a instituţiei militare şi a forţelor de ordine publică, activitatea structurilor de informaţii, precum şi pe cea a altor agenţii guvernamentale cu responsabilităţi în domeniu. Inte-grarea şi armonizarea eforturilor vizează atât cadrul naţional, cât şi dinamica relaţiilor în spaţiul comun de securitate şi apărare european, precum şi în spaţiul euroatlantic. România are nevoie de o nouă strategie de securitate naţională, capabilă să asigure diminuarea substanţială a decalajelor faţă de statele dezvoltate din spaţiul comunitar – îndeosebi a celor referitoare la standardele de calitate a vieţii – să preîntâmpine şi să contracareze ameninţările la adresa cetăţenilor, comunităţilor, naţiunii şi statului român, să gestioneze operativ şi eficient situaţiile de criză şi să participe activ la procesele de integrare şi cooperare. Prezenta strategie de securitate, prima după aderarea României la NATO şi cea care gestionează, în esenţă, procesul de integrare a ţării noastre în Uniunea Europeană, reflectă modificările care au avut loc în mediul de securitate intern şi internaţional, realităţile şi tendinţele globale. Ea este parte integrantă a securităţii europene şi euroatlantice şi constituie un tot unitar fundamentat pe efort naţional, pe acţiune comună, cooperare şi parteneriat. Securitatea naţională se asigură prin eforturi proprii şi prin cooperare cu aliaţii şi partenerii, în conformitate cu prevederile programelor naţionale, ale strategiei de securitate a Uniunii Europene şi ale conceptelor strategice ale Alianţei. Ea vizează armonizarea eforturilor naţionale cu angajamentele internaţionale şi identificarea modalităţilor de lucru apte să prevină şi să contracareze oportun ameninţările. Eforturile vizează, totodată, promovarea democraţiei, păcii şi stabilităţii în vecinătate şi în alte zone de interes strategic, reducerea vulnerabilităţilor, dezvoltarea capabilităţilor naţionale şi transformarea profundă a instituţiilor de securitate.

TRAIAN BĂSESCU PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

Leave a Reply