Tag Archives: Dimitrie Cantemir

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – Partea a XII-a

Iară după ce cineşi la locurile sale să întoarsără, dulăii cătră Corb carte într-acesta chip scrisără:,,Uleul şi toţi dulăii Corbului, …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir – Istoria ieroglifica, Partea a 11-ecea

Pre aceia vreme între dulăii carii în munţi să afla, una din pasiri (carea din cele supusă stepăna cea mai …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – Partea a dzecea

Hameleonul, dară, aşe de acolo spre monarhiia dobitoacelor purcegând, Şoimul înaintea Corbului lucrurile Bâtlanului a aşedza să apucă, pentru ca …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – Partea a noa

Aşedară, lumea pentru lucrul făcut burzuluindu-să şi fieteca rile ce cu mintea mai rău afla, aceia Inorogului meniia, că adevărat, …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – partea a VIII-a

Amânduror părţilor răspunsurile într-acesta chip viind, dulăii cătră Hameleon a Corbului socoteală îndată descoperiră şi pen tru venirea Inorogului la …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – partea a VII-a

Acestea într-acesta chip prin câteva a nopţii ceasuri Inorogul cu Şoimul voroavă făcând, Hameleon, precum mai sus s-au pomenit, la …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – partea a VI-a

Inorogul şi dreptăţii bizuit, şi datului cuvânt şi giurământ sprijenit fiind, după ce cea de obşte făclie lumina supt umbre …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica, partea a V-a

Aşedară Corbul, din sentenţia ce dedese nemutat şi de mare pizmă în tot cuvântul adevărului neînduplecat stând, cu tot deadinsul …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – Partea a III-a

Iară celelalte jigănii, toate carile în cârşma lăcomiii cu păharul răutăţii vinul vicleşugului bea, dacă pre Lup din mijlocul lor …Citeste mai departe

Filosofie

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – Partea a doua

Partea a doa ,,Întâiaşi dată, socotiţi, o, fraţilor, şi aminte luaţi cuvintele carile mai denainte înaintea tuturor gloatelor au făcut. …Citeste mai departe

aforisme

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica

Istoriia ieroglifică în doaăsprădzece părţi împărţită, aşijderea cu 760 de sentenţii frumos împodobită, la începătură cu scară a numerelor dezvălitoare. …Citeste mai departe

eseu

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifica – partea a IV-a

Aşe şi într-acesta chip sfaturile amânduror părţilor aşedzându-să, asupra Filului şi mai cu de-adins asupra Inorogului cu mare şi fără …Citeste mai departe

istorie

Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldavie

CONSPECTUS PARTIUM ET CAPITUM OPERIS PARS PRIMA GEOGRAPHICA Caput I. De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus Caput II. De Moldaviae …Citeste mai departe